МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕЛФАЛАН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб, алкілуюча сполука. Це біфункціональна алкілуюча сполука; алкілує багато внутрішньоклітинних молекул, включаючи ДНК та РНК, результатом чого є порушення поділу клітини пухлини або клітин лімфоїдної тканини та її загибель.

Альтернативні назви / синоніми: алфалан, алкеран.
Діюча речовина: мелфалан.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний в І триместрі.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча відсутні повідомлення про асоціацію мелфалану з вродженими вадами розвитку, інші подібні препарати (бусульфан, циклофосфамід, хлорамбуцил) вважаються тератогенами для людини, а враховуючи дані від експериментальних тварин, категорично рекомендується не приймати мелфалан в І триместрі вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження у щурів з пероральними дозами 6-18 мг/м² протягом 10 днів або одноразовою інтраперитонеальною дозою 18 мг/м² продемонстрували  ембріолетальність та тератогенність. Вроджені вади розвитку включали аномалії головного мозку (недорозвиток, деформації, менінгоцеле, енцефалоцеле), очей (анофтальмію, мікроофтальмію), недорозвиток нижньої щелепи та хвоста, гематоцеле.

Інформація щодо впливу на плід:

Дуже обмежений досвід застосування у людини.

Молекулярна вага препарату припускає проникнення до плаценти.

Повідомляється про 436 осіб, лікованих хіміотерапевтичними препаратами в період 1958-1978 років з приводу хвороби трофобласта (гестаційна трофобластична пухлина) з довгостроковим періодом виживання, 15 з яких отримували мелфалан у складі комплексної хіміотерапії. Три з цих 15 жінок народили, принаймні, одну живу дитину (середня доза мелфалану 18 мг, максимальна – 24 мг), а інші 12 не здійснювали спроби завагітніти.

Дані одного рев’ю свідчать, що 40% немовлят з впливом антинеопластичних препаратів мали низьку вагу. Цей наслідок не був пов’язаним з терміном впливу препарату. Окрім того, за винятком кількох випадків, довготривалі дослідження щодо фізичного та розумового розвитку немовлят, які зазнали впливу мелфалану та інших антинеопластичних препаратів в ІІ триместрі (період нейробластної мультиплікації) не проводились.

Повідомляється про випадок самовільного переривання вагітності у жінки, лікованої мелфаланом разом з іншими протипухлинними препаратами в І триместрі.

Новіші дослідження описують 7 вагітностей 4 жінок, лікованих одним препаратом перед процедурою алогенної трансплантації кісткового мозку. Дослідники припустили, що така терапія одним препаратом зберігає фертильність краще, ніж комбінована терапія, що включає інші хіміотерапевтичні препарати.

Інше повідомлення інформує про відсутність вроджених вад розвитку у 6 новонароджених, включно з однією двійнею, чиїм матерям проведена трансплантація кісткового мозку та які отримували хіміотерапію у складі мелфалану та інших препаратів перед заплідненням.

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає проникнення його до грудного молока.

Враховуючи потенційну токсичність препарату для немовляти на грудному вигодовуванні, він протипоказаний при лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Декілька повідомлень інформують про порушення функції яєчників та аменорею у жінок внаслідок лікування мелфаланом. Зворотність таких наслідків недостатньо вивчена. Це слід враховувати при призначенні препарату жінкам репродуктивного віку.

Повідомляється, що мелфалан, як і споріднений препарат хлорамбуцил індукують мутації специфічних локусів зародкових клітин самців мишей, а мелфалан є одним з дуже небагатьох хімічних препаратів, що, як вважається, індукує такі мутації в зародкових клітинах сперматогоній. Обидва препарати призводять до репродуктивних ефектів, пов’язаних з цитотоксичністю на певних етапах зародкових клітин самців та індукують домінантні летальні мутації та успадковувані транслокації в постмейотичних зародкових клітинах, особливо на середній та ранній стадіях розвитку сперматид у мишей. Мелфалан викликає зворотну супресію сперматогенезу у мишей.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 11.04.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 12.04.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!