МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕКЛОЗИН

Група/призначення:

Антигістамінний препарат, Н1-блокатор.

Покази: профілактика та симптоматичне лікування нудоти, блювоти і запаморочення.

До цієї групи також належать наступні Н1-блокатори, які призначають і в якості антиеметиків: буклізин, циклізин, гідроксизин.

Альтернативні назви / синоніми:

Антиверт, бонін, меклізін.

Діюча речовина: меклозин.
Рекомендації при вагітності: сумісний.
Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Меклозин може призводити до розщілини піднебіння у щурів при використанні значно вищих за терапевтичні доз. Дані про використання у людини суперечливі щодо орофаціальних розщілин, але великі дослідження не виявили такої асоціації.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів при введенні доз, які у 25-50 раз перевищували рекомендовані для людини, спостерігали розщілину піднебіння та інші аномалії порожнини рота. У мишей, кролів, свиней та мавп вроджених вад не виявляли.

Метаболіт меклозину норхлорциклізин є активним тератогеном для плодів щурів. Вважається, що у щурів орофаціальні вади виникають внаслідок набряку, спричиненого меклозином.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Починаючи з 1962 року з’являлись повідомлення про вроджені вади у немовлят, матері яких приймали меклозин при вагітності. Найчастіше згадувалась розщілина піднебіння. Проте, не у всіх випадках препарат приймався саме в період органогенезу.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина, у 1014 випадках приймався меклозин в І триместрі, в 1463 – в будь-який період вагітності. В жодній з груп не було виявлено асоціації з великими або малими вадами в цілому. Повідомляється про кілька наступних асоціацій з окремими вадами:

  • Вади органів дихання (7 випадків)
  • Дефекти ока та вуха (7 випадків)
  • Пахова кила (18 випадків)
  • Гіпоплазія серця (3 випадки)
  • Гіпоплазія лівих відділів серця (3 випадки)

Враховуючи всі попередні дані FDA дійшло висновку про нетератогенність меклозину.

Друге велике дослідження з охопленням 613 випадків впливу меклозину в І триместрі підтримало такий висновок.

Нарешті, у повідомленні 1971 року зазначається, що значно менше немовлят з вродженими вадами зазнали впливу антиеметиків в І триместрі при порівнянні з контрольною групою. Меклозин був третім найбільш вживаним антиеметиком.

Шведський медичний реєстр народжень (Swedish Medical Birth Registry) не виявив асоціації з жодним видом вроджених вад серед 16 000 вагітностей з впливом меклозину.

Дослідження 2009 року від проекту щодо попередження вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study) за період 1997-2003 років аналізувало можливість асоціації між прийомом 14 антигістамінних препаратів на ранніх термінах вагітності та 26 ізольованими вродженими вадами. Не виявлено асоціації з вродженими вадами.

Одне епідеміологічне дослідження асоціює прийом антигістамінних препаратів в цілому протягом останніх двох тижнів вагітності з ретролентальною фіброплазією* у недоношених немовлят.

*Ретролентальна фіброплазія – вроджена патологія ока, яка наслідком порушення регресу первинного склистого тіла.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Дослідження у жінок, які приймали антигістамінні препарати від сезонної алергії  або застуди в період лактації, відзначали дратівливість, сонливість, вкорочення сну у 22,6% немовлят. Вплив окремих препаратів не повідомляється. Жоден з побічних ефектів не був настільки вираженим, щоб мама зверталась за медичною допомогою. При іншому дослідженні цих же авторів 9,4% матерів, які приймали антигістамінні препарати  повідомили про мінімальні реакції у новонароджених, які не потребували медичної допомоги.  Найчастіше зустрічалась дратівливість (6 з 8 повідомлень).

Тільки один препарат з великої групи антигістамінних препаратів  – клемастин/тавегіл асоціюється з токсичністю у немовлят.

Концентрація в молоці відома тільки для наступних препаратів: фексофенадину, лоратадину, терфенадину і вони визнанні американською академією педіатрії сумісними з грудним вигодовуванням.

Тому меклозин ймовірно є сумісним з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 22.02.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 03.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!