Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕКАМІЛАМІН

Група/призначення:

Антигіпертензивний препарат, гангліоблокатор.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: мекаміламін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини, протипоказаний через теоретичну ймовірність інтерстинальної обструкції у плоду.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

За винятком одного випадку, включеного до повідомлення про інші антигіпертензивні препарати від Спільного перинатального проекту (Collaborative Perinatal Project) відсутня інформація про використання мекаміламіну при вагітності. Практична відсутність даних про лікування людини в період вагітності та репродуктивних від тварин не дозволяє оцінити ризик для плода. Однак, зниження тиску в матері може ставити під загрозу плацентарну перфузію, що призводить до гіпоксії плода (проявляється брадикардією) та загибелі.

В цілому вагітні жінки є дуже чутливими до гангліоблокаторів і ці препарати можуть призводити до обструкції кишківника у плода. З цієї причини мекаміламін не слід призначати при вагітності.

Дані від експериментальних тварин не продемонстрували підвищення ризику структурних аномалій.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Хоча виробник стверджує, що репродуктивні дослідження в експериментальних тварин не проводились, за даними дослідження 1998 року у вагітних щурів та кролів не спостерігали тератогенності на фоні трикратної максимальної рекомендованої дози для людини.

Неопубліковані дані виробника містять інформацію про те, що у кролів дози, які у 2-60 разів перевищували рекомендовану клінічну, не підвищували частоти вроджених вад, але затримка внутрішньоутробного розвитку була вищою від очікуваної. Потомство вагітних щурів також демонструвало затримку розвитку при лікуванні дозами, які у 40-80 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини. 20-кратна доза не впливала на розвиток плодів щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування. Мекаміламін проникає через плаценту у людини, що обумовлено його відносно низькою молекулярною вагою.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Низька молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока. Такий вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 02.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.05.2019 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати