МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

МЕКАМІЛАМІН

Група/призначення:

Антигіпертензивний препарат, гангліоблокатор.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: мекаміламін.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини, протипоказаний через теоретичну ймовірність інтерстинальної обструкції у плоду.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

За винятком одного випадку, включеного до повідомлення про інші антигіпертензивні препарати від Спільного перинатального проекту (Collaborative Perinatal Project) відсутня інформація про використання мекаміламіну при вагітності. Практична відсутність даних про лікування людини в період вагітності та репродуктивних від тварин не дозволяє оцінити ризик для плода. Однак, зниження тиску в матері може ставити під загрозу плацентарну перфузію, що призводить до гіпоксії плода (проявляється брадикардією) та загибелі.

В цілому вагітні жінки є дуже чутливими до гангліоблокаторів і ці препарати можуть призводити до обструкції кишківника у плода. З цієї причини мекаміламін не слід призначати при вагітності.

Дані від експериментальних тварин не продемонстрували підвищення ризику структурних аномалій.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Хоча виробник стверджує, що репродуктивні дослідження в експериментальних тварин не проводились, за даними дослідження 1998 року у вагітних щурів та кролів не спостерігали тератогенності на фоні трикратної максимальної рекомендованої дози для людини.

Неопубліковані дані виробника містять інформацію про те, що у кролів дози, які у 2-60 разів перевищували рекомендовану клінічну, не підвищували частоти вроджених вад, але затримка внутрішньоутробного розвитку була вищою від очікуваної. Потомство вагітних щурів також демонструвало затримку розвитку при лікуванні дозами, які у 40-80 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини. 20-кратна доза не впливала на розвиток плодів щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування. Мекаміламін проникає через плаценту у людини, що обумовлено його відносно низькою молекулярною вагою.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Низька молекулярна вага припускає екскрецію до грудного молока. Такий вплив на немовля на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 02.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!