Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛІМОНЕН

Група/призначення:

Препарат для розчинення холестеринових жовчних каменів. Це монотерпеновий вуглеводень, який можна отримати із шкірки цитрусових або синтезувати. Це рацемічна суміш* D- та L-ізомерів (енантіомерів**), запахи яких суттєво відрізняються. L-лімонен використовується в засобах для чищення та як знежирювальний засіб в авіації. D-лімонен застосовується як медичний препарат для розчинення холестеринових жовчних каменів.

*Рацемічна суміш – речовина із однаковою концентрацією лівих і правих енантіомерів.

**Енантіомери – це стереоізомери, які є неідентичними повними дзеркальними відображеннями один одного (як права і ліва рука)

Альтернативні назви / синоніми: дипентен.
Діюча речовина: лімонен.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин, контакт з лімоненом при вагітності не підвищує ризику вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тератологічне дослідження у мишей з пероральними дозами 2363 мг/кг/день d-лімонену повідомляє про «аномальне формування кісток» та зниження ваги тіла потомства, але фетотоксичність характеризували як неважку. D-лімонен у вагітних кролів дозою 2869 мг/кг/день перорально викликав зниження осифікації передніх лап плодів, але вроджених вад не спостерігали. D-лімонен також не був тератогенним у кролів. D- та L- лімонен призводили до скорочення міометрію у вагітних щурів in vitro.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:

Лімонен виявлявся в грудному молоці людини та в молоці корів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.09.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.09.2019 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати