МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛІМОНЕН

Група/призначення:

Препарат для розчинення холестеринових жовчних каменів. Це монотерпеновий вуглеводень, який можна отримати із шкірки цитрусових або синтезувати. Це рацемічна суміш* D- та L-ізомерів (енантіомерів**), запахи яких суттєво відрізняються. L-лімонен використовується в засобах для чищення та як знежирювальний засіб в авіації. D-лімонен застосовується як медичний препарат для розчинення холестеринових жовчних каменів.

*Рацемічна суміш – речовина із однаковою концентрацією лівих і правих енантіомерів.

**Енантіомери – це стереоізомери, які є неідентичними повними дзеркальними відображеннями один одного (як права і ліва рука)

Альтернативні назви / синоніми: дипентен.
Діюча речовина: лімонен.
Рекомендації при вагітності: відсутня інформація.
Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин, контакт з лімоненом при вагітності не підвищує ризику вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тератологічне дослідження у мишей з пероральними дозами 2363 мг/кг/день d-лімонену повідомляє про «аномальне формування кісток» та зниження ваги тіла потомства, але фетотоксичність характеризували як неважку. D-лімонен у вагітних кролів дозою 2869 мг/кг/день перорально викликав зниження осифікації передніх лап плодів, але вроджених вад не спостерігали. D-лімонен також не був тератогенним у кролів. D- та L- лімонен призводили до скорочення міометрію у вагітних щурів in vitro.

Інформація щодо впливу на плід: відсутня інформація.
Застосування препарату під час вигодовування:

Лімонен виявлявся в грудному молоці людини та в молоці корів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.09.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.09.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!