МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛЕВОРФАНОЛ

Група/призначення:

Синтетичний опіоїдний анальгетик.

Альтернативні назви / синоніми: дроморан, леморан.
Діюча речовина: леворфанол.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик в ІІІ триместрі.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Використання леворфанолу в пологах, як очікується, призводить до пригнічення новонародженого, так само, як і при використанні інших наркотичних анальгетиків.

У мишей препарат порушує ембріональний розвиток при застосуванні дози, яка в 140 разів перевищує терапевтичну.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У мишей доза 25 мг/кг токсично впливала на розвиток. Ця доза призводила до смертності приблизно половини ембріонів. Призначення вагітним кролям внутрішньовенно дози 1,5-20 мг/кг продемонструвало проникнення до плаценти та пригнічення плода. Використання деворфанолу в пологах може спричиняти пригнічення дихання в новонароджених дітей також. У вагітних щурів препарат не продемонстрував тератогенності, однак, це дослідження проводилось для з’ясування того, чи леворфанол індукує толерантність до морфіну у потомства, тобто, це не стандартне тератологічне дослідження. Доза, яка у 140 разів перевищувала клінічну, призводила до зростання частоти вад центральної нервової системи та інших аномалій у мишей. Призначення препарату самцям щурів асоціювалось із затримкою розвитку та порушенням навичок плавання у потомства. Аналогічні ефекти характерні для інших опіоїдів. Оскільки ендогенні опіоїди відіграють роль в регуляції гонадотропін-вивільняючого гормону, подібні препарати порушуватимуть оваріальну циклічність. У самок щурів леворфанол знижував концентрацію норадреналіну і серотоніну, але не впливав на рівень лютеїнізуючого гормону. Невідомо, чи ці ефекти стосуються і людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про зв’язок леворфанолу з вродженими вадами розвитку. Одноразова пероральна доза 25 мг/кг була тератогенною для мишей, 50% ембріонів гинули.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання леворфанолу при лактації. Молекулярна вага припускає проникнення до грудного молока. Більше того, препарат структурно подібний до морфіну, який проникає до грудного молока. Потенційні довготривалі наслідки для нейроповедінки та розвитку в немовлят на грудному вигодовуванні невідомі і потребують додаткових досліджень.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.

 

Адаптовано 09.02.2020 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 10.02.2020 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!