МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЛЕВОМЕПРОМАЗИН

Група/призначення:

Антипсихотичний засіб, нейролептик фенотіазинового ряду, має антипсихотичну, аналгетичну та помірну протиблювотну дію; купірує психомоторне збудження, виявляє седативний ефект, має антидепресивну, адреноблокуючу, помірну холіноблокуючу та антигістамінну активність.

Покази: гострі психотичні стани, що супроводжуються психомоторним збудженням та сильною тривогою: гострі напади шизофренії, інші тяжкі психічні стани. Ад’ювантна терапія при хронічних психозах: хронічна шизофренія, хронічні галюцинаторні психози.

Альтернативні назви / синоніми:

Тизерцин, метотримепразин, нозинан, синоган, мінозинан, неозин, верактил.

Діюча речовина: левомепромазин.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації:

 Відсутня інформація про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Повідомляється як про нормальні, так і про порушені результати вагітностей після лікування левомепромазином. Відсутні контрольовані дослідження у людини. Вважається, що інші фенотіазини, в тому числі хлорпромазин при використанні час від часу невисоких доз не підвищують ризику вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Левомепромазин не викликав тератогенних ефектів у щурів при дозах до 50 мг/кг.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи левомепромазин проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає. Відомо, що інші фенотіазіни швидко проникають до плаценти.

Повідомляється про призначення препарату 6 жінкам для лікування блювоти вагітних в дозі 6,25 мг/кг/день. Терапію розпочали у терміні 6 тижнів вагітності 1 пацієнтці, 9-11 тижнів – 4, близько 26 тижнів – 6. Одне немовля народилось мертвим, 5 – без відхилень при народженні.

Одне проспективне дослідження порівнювало результати вагітностей 315 жінок, які приймали фенотіазини в І триместрі та 11099 жінок контрольної групи. В основній групі виявлено 11 вроджених вад (3,5%) проти 178 (1,6%) в контрольній групі. В основній групі левомепромазин приймали 18 жінок, 2 з яких народили дітей з вродженими вадами: гідроцефалією та неуточненою вадою серця. Ці дані не дозволяють дійти висновку про причинно-наслідковий зв’язок.

2 дослідження щодо призначення левомепромазину в якомусь періоді вагітності не виявили несприятливих наслідків лікування, за винятком транзиторного тремору у немовляти, яке зазнало впливу в пологах. Концентрація препарату у вені пуповини становила чверть материнської в цьому випадку.

Повідомляється про дитину з декстрокардією та коарктацією аорти, мама якої приймала левомепромазин, нітразепам (похідне бензодіазепіну, снодійний засіб та транквілізатор), літій (антипсихотичний засіб) в період вагітності.

Повідомляється про використання препарату для акушерської аналгезії без видимих побічних ефектів (понад 800 випадків), але при застосуванні фенотіазінів можливі неонатальні ускладнення, такі як пригнічення дихання та екстрапірамідні явища.

Застосування препарату під час вигодовування:  відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У чоловіків.

Повідомляється про чоловіка з шизофренією, в якого виявили ретроградну еякуляцію на фоні лікування левомепромазином та оланзапіном (антипсихотичний засіб). Зміни пройшли після зниження дози левомепромазину при сталій дозі оланзапіну. Автори вважають, що ці зміни пов’язані з альфа-1-адренергічним антагонізмом левомепромазину.

У жінок.

Внутрішньошлуночкове введення препарату самкам щурів блокує овуляцію, ймовірно, через адренергічний антагонізм. Такий спосіб введення не застосовується у людини.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 16.12.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 22.01.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!