МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІЗОКСУПРИН

Назва англійською мовою: isoxsuprine.
Група/призначення: симпатоміметик, вазодилятатор.
Альтернативні назви / синоніми: супрілекс, васоділан.
Діюча речовина: резерпін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; відсутні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про асоціацію препарату з вродженими вадами, включно при використанні в І триместрі. Застосування ізоксуприну в якості токолітика (токоліз*) пов’язують з несприятливим ефектами у плоду і матері.

*Токоліз – гальмування пологових перейм при гострій внутрішньоматковій асфіксії, іммобілізація матки перед кесаревим розтином, перед поворотом плода з поперечного положення, при пролапсі пуповини, при ускладненій пологовій діяльності. Як екстрений захід при передчасних пологах перед доставкою вагітної до лікарні.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Ізоксуприн є β-симпатоміметиком, який призначається для вазодилятації і для токолізу для попередження передчасних пологів.

Пригнічення активності матки вимагає призначення високих внутрішньовенних доз, що підвищує ризик важких несприятливих наслідків. На фоні помірних та нижчих доз зростає частота серцевих скорочень і знижується кров’яний тиск у матерів. Спостерігається зменшення частоти неонатального респіраторного дистрес-синдрому. Згідно з одним дослідженням частота пригнічення респіраторної функції у новонароджених зростала у випадку перевищення рівня препарату в сироватці пуповини понад 10 нг/мл. Пригнічення завжди асоціювалось з гіпотензією, тому механізми виникнення дефектів можуть бути пов’язані з легеневою гіпоперфузією. Якщо рівень препарату в пуповині є нижчим за 2 нг/мл (це відповідає інтервалу між введенням препарату понад 5 годин) токсичні прояви у немовлят зустрічаються рідко, але якщо рівень становить понад 10 нг/мл (інтервал між введенням ліків 2 години), то це асоціювалось з наступними важкими неонатальними проблемами: гіпокальцемія, гіпоглікемія, ілеус, гіпотензія, смерть. Гіпотензія та неонатальна загибель переважно реєструвались у немовлят на 26-31 тижнях гестації, особливо якщо рівень препарату в пуповині перевищував 10 нг/мл та в немовлят, в чиїх матерів розвинулась гіпотензія або тахікардія в період інфузії ізоксуприну. Неонатальний ілеус, частота якого в деяких дослідженнях сягала 33%, не був пов’язаним з концентрацією препарату в пуповині, але гіпотензія та гіпокальціємія були прямо залежні від цього показника, досягаючи 89% і 100% відповідно при перевищенні концентрації ізоксуприну в пуповині понад 10 нг/мл. Частим побічним наслідком впливу препарату є тахікардія у плода. При порівнянні з контрольною групою не відзначено підвищення частоти пізньої та уповільненої децелерації. На противагу цьому введення ізоксуприну за 30 хвилин до кесаревого розтину під загальною анестезією не спричиняло несприятливих наслідків у матері, плоду чи новонародженого.  Концентрацію в пуповині не визначали.

Довготривале спостереження за немовлятами, які зазнали пренатального впливу β-міметиків, але не ізоксуприну, не виявило несприятливого впливу не немовлят.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project), моніторуючи 50282 пари мати-дитина, виявив 54 випадки впливу ізоксуприну в І триместрі. Щодо впливу в будь-якому терміні вагітності – зареєстровано 858 випадків. Не знайдено асоціації між препаратом та вродженими вадами.

Повідомляється про дитину з вродженою аплазією шкіри (aplasia cutis) на нозі, чия мама отримувала ізоксуприн з приводу загрози аборту в терміні 16-18 тижнів вагітності. В даному випадку не встановлено причинно-наслідкового зв’язку.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Залишки ізоксуприну виявлялись в молоці корів, які отримували препарат внутрішньом’язово.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 09.08.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 09.08.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!