МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ІЗОКСУПРИН

Назва англійською мовою: isoxsuprine.
Група/призначення: симпатоміметик, вазодилятатор.
Альтернативні назви / синоніми: супрілекс, васоділан.
Діюча речовина: резерпін.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; відсутні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про асоціацію препарату з вродженими вадами, включно при використанні в І триместрі. Застосування ізоксуприну в якості токолітика (токоліз*) пов’язують з несприятливим ефектами у плоду і матері.

*Токоліз – гальмування пологових перейм при гострій внутрішньоматковій асфіксії, іммобілізація матки перед кесаревим розтином, перед поворотом плода з поперечного положення, при пролапсі пуповини, при ускладненій пологовій діяльності. Як екстрений захід при передчасних пологах перед доставкою вагітної до лікарні.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Ізоксуприн є β-симпатоміметиком, який призначається для вазодилятації і для токолізу для попередження передчасних пологів.

Пригнічення активності матки вимагає призначення високих внутрішньовенних доз, що підвищує ризик важких несприятливих наслідків. На фоні помірних та нижчих доз зростає частота серцевих скорочень і знижується кров’яний тиск у матерів. Спостерігається зменшення частоти неонатального респіраторного дистрес-синдрому. Згідно з одним дослідженням частота пригнічення респіраторної функції у новонароджених зростала у випадку перевищення рівня препарату в сироватці пуповини понад 10 нг/мл. Пригнічення завжди асоціювалось з гіпотензією, тому механізми виникнення дефектів можуть бути пов’язані з легеневою гіпоперфузією. Якщо рівень препарату в пуповині є нижчим за 2 нг/мл (це відповідає інтервалу між введенням препарату понад 5 годин) токсичні прояви у немовлят зустрічаються рідко, але якщо рівень становить понад 10 нг/мл (інтервал між введенням ліків 2 години), то це асоціювалось з наступними важкими неонатальними проблемами: гіпокальцемія, гіпоглікемія, ілеус, гіпотензія, смерть. Гіпотензія та неонатальна загибель переважно реєструвались у немовлят на 26-31 тижнях гестації, особливо якщо рівень препарату в пуповині перевищував 10 нг/мл та в немовлят, в чиїх матерів розвинулась гіпотензія або тахікардія в період інфузії ізоксуприну. Неонатальний ілеус, частота якого в деяких дослідженнях сягала 33%, не був пов’язаним з концентрацією препарату в пуповині, але гіпотензія та гіпокальціємія були прямо залежні від цього показника, досягаючи 89% і 100% відповідно при перевищенні концентрації ізоксуприну в пуповині понад 10 нг/мл. Частим побічним наслідком впливу препарату є тахікардія у плода. При порівнянні з контрольною групою не відзначено підвищення частоти пізньої та уповільненої децелерації. На противагу цьому введення ізоксуприну за 30 хвилин до кесаревого розтину під загальною анестезією не спричиняло несприятливих наслідків у матері, плоду чи новонародженого.  Концентрацію в пуповині не визначали.

Довготривале спостереження за немовлятами, які зазнали пренатального впливу β-міметиків, але не ізоксуприну, не виявило несприятливого впливу не немовлят.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project), моніторуючи 50282 пари мати-дитина, виявив 54 випадки впливу ізоксуприну в І триместрі. Щодо впливу в будь-якому терміні вагітності – зареєстровано 858 випадків. Не знайдено асоціації між препаратом та вродженими вадами.

Повідомляється про дитину з вродженою аплазією шкіри (aplasia cutis) на нозі, чия мама отримувала ізоксуприн з приводу загрози аборту в терміні 16-18 тижнів вагітності. В даному випадку не встановлено причинно-наслідкового зв’язку.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація.

Залишки ізоксуприну виявлялись в молоці корів, які отримували препарат внутрішньом’язово.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 09.08.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 09.08.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...