МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІЗОТРЕТИНОЇН

Назваанглійською мовою: Isotretinoin
Група/призначення: вітаміни, це ізомер вітаміну А, засіб для системного лікування акне.
ІЗОТРЕТИНОЇН Є ВИЗНАНИМ ТЕРАТОГЕНОМ ДЛЯ ЛЮДИНИ 
ХАРАКТЕРНИЙ ПАТТЕРН АНОМАЛІЙ – ІЗОТРЕТИНОЇНОВА ЕМБРІОПАТІЯ

Характерні вроджені аномалії, спричинені ізотретиноїном (ізотретиноїнова ембріопатія)

код за МКХ-10-АМ: Q86.6, код за ORPHA: 2305

 • Аномалії центральної нервової системи: гідроцефалія, парез VII лицевого нерву, структурні дефекти задньої  черепної ямки, дефекти кори та мозочку, коркова сліпота, гіпоплазія зорового нерву, дефекти сітківки, мікрофтальмія;
 • Краніофаціальні аномалії: мікротія або анотія, низько розміщені вуха, атрезія або стеноз слухового проходу, мікрогнатія, малий рот, мікроцефалія, трикутна форма черепа,  лицеві дизморфії, запале перенісся, розщілина піднебіння, гіпертелоризм;
 • Кардіоваскулярні аномалії: конотрункальні вади, транспозиція великих судин, тетрада Фалло, подвійний вихід правого шлуночка, спільний атріовентрикулярний канал, дефекти міжшлуночкової та міжпередсердної перетинок, гіпоплазія дуги аорти;
 • Дефекти тимуса: ектопія, гіпо- або аплазія;
 • Інші різноманітні, що зустрічаються спорадично: розщілина хребта (spina bifida), ністагм, аномалії печінки, гідроуретер, гіпотонія, збільшена калитка, поперечна складка на долонях, редукція кінцівок.

Інформація на сайті ORPHANET

Інформація на сайті I.B.I.S.- Вроджені вади розвитку: Міжнародна інформаційна система:

ЧАСТОТА СПОНТАННИХ АБОРТІВ ВДВІЧІ ПЕРЕВИЩУЄ ПОКАЗНИК В КОНТРОЛЬНІЙ ГРУПІ НЕЛІКОВАНИХ ІЗОТРЕТИНОЇНОМ ВАГІТНИХ – 17,7% ПРОТИ 8,7% ВІДПОВІДНО (проспективне когортне дослідження 2022).

ОБОВ’ЯЗКОВО:

ОТРИМАТИ ДВА НЕГАТИВНІ ТЕСТИ НА ВАГІТНІСТЬ: 

– ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ;

– ПЕРЕД КОЖНИМ ПОВТОРНИМ ОТРИМАННЯМ РЕЦЕПТУ НА ІЗОТРЕТИНОЇН;

– ПІСЛЯ ПРИЙОМУ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ;

– ЩЕ РАЗ ЧЕРЕЗ 5 тижнів;

ВИКОРИСТОВУВАТИ ДВА МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ – за 30 днів до початку лікування та ще           30 днів після останньої дози – підписати інформовану згоду

У ВИПАДКУ НАСТАННЯ ВАГІТНОСТІ НЕГАЙНО ПРИПИНИТИ ПРИЙОМ ІЗОТРЕТИНОЇНУ

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ВАГІТНОСТІ (Pregnancy Prevention Programme)

від Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”: оскільки ізотретиноїн є тератогеном, заборонено його призначати жінкам репродуктивного віку, якщо не буде дотримано наступних вимог:

 1. у жінки важка форма акне, резистентна до стандартної адекватної терапії (системної антибактеріальної та місцевої);
 2. жінка розуміє тератогенний ризик;
 3. жінка розуміє потребу суворого щомісячного спостереження – повторні візити до лікаря кожні 28 днів;
 4. жінка розуміє і буде дотримуватись  безперервної контрацепції за місяць до лікування, протягом періоду лікування, через місяць після лікування – бажано два методи контрацепції, включно з бар’єрним;
 5. навіть у випадку аменореї необхідно дотримуватись контрацепції;
 6. жінка здатна дотримуватись контрацепції;
 7. жінка інформована і розуміє потенційні наслідки вагітності і у випадку такої загрози негайно поінформувати лікаря;
 8. жінка розуміє і дотримається проведення тесту на вагітність перед, під час та через 5 тижнів після закінчення лікування;
 9. жінка підтверджує розуміння вищенаведених мір.

Лікар, який призначає лікування, підтверджує, що жінка зрозуміла і усвідомила отриману інформацію і буде дотримуватись цих суворих рекомендацій. Повинен переконатись в отриманні негативних тестів на вагітність та дотриманні контрацепції. Всі результати фіксуються в медичній документації.

СПЕЦІАЛЬНА ПРОГРАМА ВІД FDA: iPLEDGE Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS) –

Program for Isotretinoin Products – ДЛЯ ІЗОТРЕТИНОЇНОВИХ ПРОДУКТІВ.

ЦІЛЬ: контролювати ризик тератогенності ізотретиноїну та мінімізувати вплив на плід.

МЕТОД: дотримання вимог програми жінками та лікарями і фармацевтами.

Деталі за посиланням: https://ipledgeprogram.com/#Main

 Альтернативні назви / синоніми: акнетін, роаккутан, аккутан, акнекутан.
Діюча речовина: 13-цис-ретиноєва кислота.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Це потужний тератоген для людини. За статистикою 38% тих, хто використовує цей препарат є жінки  віком 13-19 років. Перед призначенням препарату вагітність повинна бути виключена та попереджена. При плануванні вагітності не можна приймати ізотретиноїн, а якщо жінка завагітніла на фоні прийому препарату, то слід одразу припинити його вживання.

Протипоказане одночасне застосування з тетрациклінами.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Вітамін А та інші ретиноїди спричиняють формування вроджених вад розвитку у різних видів, включаючи вади нервової системи, голови, кінцівок, кардіоваскулярної системи. Ізомер ізотретиноїну третиноїн викликає краніофаціальні аномалії у щурів, кролів та мавп. Ці вади формуються в результаті пригнічення міграції клітин нервового гребеня під час раннього ембріонального розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

Ретиноїди знаходяться в крові здорових людей, в тому числі вагітних. Проводилось вимірювання рівня 13-цис-ретиноєвої кислоти в плазмі 16 здорових вагітних в терміні від 8-го до 12-го тижня, 10 новонароджених (пуповинна кров) та їхніх мам в пологах і 17 невагітних жінок. Концентрація 13-цис-ретиноєвої кислоти у породіль була нижчою, ніж в контрольній групі, не виявлено різниці в концентрації у вагітних в першому триместрі та в контрольній групі. У вагітних в першому триместрі рівень 13-цис-ретиноєвої кислоти був значно вищим, ніж у породілль, а у новонароджених рівень нижчий, ніж в їхніх матерів. Співвідношення концентрації 13-цис-ретиноєвої кислоти в новонародженого та матері становило 0,74.

Ізотретиноїн та його метаболіти виводяться з організму протягом 10 днів після останньої дози. Повідомляється про народження дитини з мікротією, чия мати припинила вживання ізотретинолу за 5 тижнів до зачаття, що може свідчити про пролонговану дію препарату в сприйнятливих осіб. Інші повідомлення описують жінку, яка приймала ізотретиноїн в дозі 1 мг/кг/день 7 місяців і не приймала три місяці до зачаття. Пренатально діагностовано зрощену двійню (торако-омфалопаги), що не виключає причинно-наслідковий зв’язок. На противагу цьому повідомляється про 18 дітей без ретиноїдної ембріопатії, матері яких вживали ізотретиноїн протягом перших 2 тижнів вагітності. Спільні дослідження, повідомлені 11 тератологічними інформаційними службами, не виявили зростання частоти великих або малих аномалій чи спонтанних абортів при 235 вагітностях з використанням ретиноїдів місцево. Це були наступні препарати: третиноїн (143 випадки), ізотретиноїн (52), адапален (24), ретиноєва кислота (10), інші. Щоб перевірити припущення про те, що ізотретиноїн прискорює дозрівання легень у плода, спостерігали за вагітною, яка почала приймати препарат в дозі 30 мг/день за два місяці до вагітності, а сама вагітність була діагностована тільки у терміні 22 тижнів. Розвиток плода відповідав цьому терміну вагітності, за винятком легенів, які випереджали термін приблизно на місяць. При цьому вроджених вад не виявили. Когортне дослідження з використанням канадських реєстрів охопило 8609 жінок, яким вперше призначили ізотретиноїн в період між 1984 та 2002 роками. Описані наступні результати вагітностей у 90 жінок, які  завагітніли під час прийому препарату: 76 жінок вирішили перервати вагітність, 3 випадки самовільного переривання, 2 випадки неонатальної смерті від пологової травми та 9 народжених живими. З 9 новонароджених в одного діагностована вроджена аномалія обличчя та шиї у віці 3 років.

Сайт рідкісних захворювань ORPHANET містить інформацію про ембріопатію, спричинену мофетилу мікофенолатом з рекомендацією проведення диференційної діагностики з синдромом делеції довгого плеча 18 хромосоми (уточнюємо каріотипуванням), синдромом CHARGE (уточнюємо молекулярно-генетичним дослідженням – мутація гену CHD7), ізотретиноїновою ембріопатією (анамнез матері)

Застосування препарату під час вигодовування:

 Невідомо, чи ізотретиноїн або його метаболіти потрапляють в грудне молоко. Але, оскільки близький до нього вітамін А виявляється в молоці, то слід очікувати наявність в ньому і ізотретиноїну.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У щурів ізотретиноїн при прийомі в дозі 7,5 або 15 мг/кг/день протягом 30 днів знижував резерв яєчників, проте не повідомляється, чи цей ефект мав зворотний розвиток. В деяких жінок при вживанні ізотретиноїну або інших ретиноїдів порушується оваріально-менструальний цикл.

При одному з досліджень спостерігали за сперматогенезом 20 молодих чоловіків, які лікувалися ізотретиноїном протягом 6 місяців і не виявили негативного ефекту. Після 4 місяців лікування спостерігали транзиторне підвищення щільності сперми, яке зникло при обстеженні через рік після лікування.

Одне спостереження виявило порушення еякуляції у чоловіка через три тижні після початку лікування кистозних вугрів ізотретиноїном у дозі 1 мг/кг/день, що зникло після закінчення лікування. Виробник препарату повідомляє про два аналогічні випадки.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)”.
  4. Isotretinoin. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  5. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  6. Isotretinoin. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Isotretinoin. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  8. iPLEDGE Risk Evaluation and Mitigation Strategy (REMS). Інформація з сайту Управління з продовольства і медикаментів США.

 

Адаптовано 11.05.2015 р.
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 07.05.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!