МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ

Група/призначення:

Периферичні вазодилататори, органічні нітрати. Препарат, що покращує кровопостачання та метаболізм міокарду. Це «донор» оксиду азоту. Механізм дії подібний до такого нітрогліцерину (вазодилятатор), але більш тривалий.

Альтернативні назви / синоніми: імдур, ізодрил.
Діюча речовина: ізосорбіду динітрат.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Активною формою ізосорбіду динітрату є ізосорбіду мононітрат.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Інструкція до препарату повідомляє, що пероральна форма, яка в 35 та 150 разів перевищує максимальну рекомендовану для людини,  призводила до залежного від дози підвищення частоти ембріотоксичності у кролів. Тератологічні дослідження, результати яких наводяться в інструкції, не продемонстрували зростання частоти вроджених вад у потомства щурів  та кролів, лікованих дозами в 540 та 810 мг/кг/день, відповідно. Ці рівні доз в 117 та 375 разів перевищують максимальну терапевтичну, відповідно.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до плода.

Вплив ізосорбіду динітрату вивчався в невеликій кількості вагітних з прееклампсією, яким проводилось лікування гіпертонії та порушення кровотоку в пуповині.

У 1996 році повідомили про 18 жінок, які в ІІ триместрі прийняли одноразово 5 мг ізосорбіду динітрату сублінгвально. Через 6 хвилин після дози спостерігали статистично значиме зниження систолічного та діастолічного тиску. Тиск поступово повертався до контрольного рівня в наступні 30 хвилин. Серцебиття в матерів зростало з 85 ударів за хвилину до 96 ударів за хвилину через 6 хвилин, але знизилось через 8 хвилин. Середнє систоло-діастолічне відношення швидкості в пупкових та маткових артеріях значно знижувалось, досягаючи найнижчого рівня через 6 та 10 хвилин, відповідно, а далі поступово поверталось до попереднього значення.

Наступне дослідження цих же авторів проаналізувало інформацію про 11 жінок в середньому терміні вагітності 10 тижнів (8,2-11,6 тижнів), які отримали одноразово 5 мг препарату сублінгвально. Результати аналізу відповідали попереднім і дослідники дійшли висновку про ефективність ізосорбіду динітрату в поверненні до норми дисфункції ендотеліальних клітин, що спостерігається при прееклампсії.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока, але вплив на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату не виявлено порушень фертильності у щурів, які з харчуванням отримували ізосорбіду динітрату в дозі 25 чи 100 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 30.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 31.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!