МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІЗОСОРБІДУ ДИНІТРАТ

Група/призначення:

Периферичні вазодилататори, органічні нітрати. Препарат, що покращує кровопостачання та метаболізм міокарду. Це «донор» оксиду азоту. Механізм дії подібний до такого нітрогліцерину (вазодилятатор), але більш тривалий.

Альтернативні назви / синоніми: імдур, ізодрил.
Діюча речовина: ізосорбіду динітрат.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується підвищення частоти вроджених вад розвитку.

Активною формою ізосорбіду динітрату є ізосорбіду мононітрат.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Інструкція до препарату повідомляє, що пероральна форма, яка в 35 та 150 разів перевищує максимальну рекомендовану для людини,  призводила до залежного від дози підвищення частоти ембріотоксичності у кролів. Тератологічні дослідження, результати яких наводяться в інструкції, не продемонстрували зростання частоти вроджених вад у потомства щурів  та кролів, лікованих дозами в 540 та 810 мг/кг/день, відповідно. Ці рівні доз в 117 та 375 разів перевищують максимальну терапевтичну, відповідно.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до плода.

Вплив ізосорбіду динітрату вивчався в невеликій кількості вагітних з прееклампсією, яким проводилось лікування гіпертонії та порушення кровотоку в пуповині.

У 1996 році повідомили про 18 жінок, які в ІІ триместрі прийняли одноразово 5 мг ізосорбіду динітрату сублінгвально. Через 6 хвилин після дози спостерігали статистично значиме зниження систолічного та діастолічного тиску. Тиск поступово повертався до контрольного рівня в наступні 30 хвилин. Серцебиття в матерів зростало з 85 ударів за хвилину до 96 ударів за хвилину через 6 хвилин, але знизилось через 8 хвилин. Середнє систоло-діастолічне відношення швидкості в пупкових та маткових артеріях значно знижувалось, досягаючи найнижчого рівня через 6 та 10 хвилин, відповідно, а далі поступово поверталось до попереднього значення.

Наступне дослідження цих же авторів проаналізувало інформацію про 11 жінок в середньому терміні вагітності 10 тижнів (8,2-11,6 тижнів), які отримали одноразово 5 мг препарату сублінгвально. Результати аналізу відповідали попереднім і дослідники дійшли висновку про ефективність ізосорбіду динітрату в поверненні до норми дисфункції ендотеліальних клітин, що спостерігається при прееклампсії.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага препарату припускає його проникнення до грудного молока, але вплив на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату не виявлено порушень фертильності у щурів, які з харчуванням отримували ізосорбіду динітрату в дозі 25 чи 100 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 30.08.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 31.08.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...