МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІНСУЛІН ГЛУЛІЗИН

Група/призначення:  

Протидіабетичний засіб, аналог інсуліну ультракороткої дії.

Вироблений за рекомбінантною ДНК – технологією шляхом заміни аспарагіну в положенні B3 лізином та лізину в положенні B29 глутаміновою кислотою.

Альтернативні назви / синоніми: апідра.
Діюча речовина:

Інсулін людський біосинтетичний.

Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про використання у людини; ймовірно сумісний.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Ефекти інсуліну глулізин при вагітності подібні до таких інсуліну, тобто він не спричиняє зростання вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

В інструкції зазначається про відсутність несприятливого впливу при репродуктивних та тератологічних дослідженнях у щурів, яких  лікували підшкірним введенням інсуліну глулізину в дозах, що вдвічі перевищували середню рекомендовану для людини. У кролів половинна людська доза спричиняла материнську токсичність через гіпоглікемію. При такій дозі спостерігали зростання частоти постімплантаційних втрат та скелетних аномалій. При дозі 0,2 від людської також спостерігалось незначне зростання постімплантаційних втрат, але вроджені вади не виявлялися. Такі ж ефекти спостерігаються і при вживанні інсуліну. Інструкція повідомляє про відсутність несприятливих ефектів на фертильність та репродукцію у щурів при введенні підшкірно вдвічі вищої від рекомендованої для людини дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Аналіз 2013 вважає, що, оскільки, відсутня інформація про використання препарату при вагітності, його не слід рекомендувати.

Швидше за все, інсулін глулізин не проникає через плаценту, як і інсулін.

Застосування препарату під час вигодовування:

Не є протипоказаним при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.07.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!