МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ПІДВИЩЕНИЙ РІВЕНЬ ХОЛЕСТЕРИНУ ТА ВАГІТНІСТЬ

Холестерин – це один з представників жирів (ліпідів) у крові. Холестерин і тригліцерид (ще один ліпід) є важливими складовими елементами структури клітин, вони також використовуються для синтезу гормонів і вироблення енергії. Існує два види холестерину: «хороший/корисний» вид називають ліпопротеїнами високої щільності (ЛПВЩ). Вони переносять холестерин в печінку, захищаючи від розвитку атеросклерозу. «Поганий/шкідливий» вид називають ліпопротеїнами низької щільності (ЛПНЩ). Вони сприяють виникненню захворювань серця і судин. Співвідношення рівнів ЛПВЩ і ЛПНЩ впливає на ступінь ризику атеросклерозу. Рівень ЛПНЩ можна знизити, дотримуючись дієти з низьким вмістом жирів і, при необхідності, з допомогою прийому лікарських засобів. Рівень ЛПВЩ можна підвищити з допомогою фізичних вправ і, можливо, вживання невеликих кількостей алкоголю.

Гіперхолестеринемія – це підвищення рівню холестерину в крові. Рівень холестерину повільно підвищуюється з віком. Жінки, як правило, мають більш високі рівні ЛПВЩ порівняно з чоловіками. На рівень холестерину можуть впливати генетичні фактори і фактори зовнішнього середовища. Якщо успадковані рівні холестерину дуже високі, це захворювання носить назву родинна/спадкова/сімейна гіперхолестеринемія.

Синоніми:

Гіперхолестеринемія, гіперхолестеринемія та вагітність, підвищений рівень холестеролу та вагітність.

Гіперхолестеринемія під час вагітності (короткий висновок):

Високий рівень холестерину при вагітності необхідний для утворення стероїдних гормонів, таких як естроген та прогестерон, що є життєво важливим для доношування вагітності. Плід потребує його для розвитку головного мозку та кінцівок.

При нормальній вагітності рівень холестерину підвищується в ІІ триместрі, пік наступає в ІІІ триместрі, нормалізується приблизно через 4 тижні після пологів.

Більшість кардіологів рекомендує, щоб рівень ЛПНЩ не перевищував 100 мг/дл, а ЛПВЩ – перевищував 60 мг/дл. При вагітності рівень холестерину підвищується на 25-50%, причому рівень ЛПВЩ більше.

Дослідження продемонстрували, що високий холестерин несприятливо впливає на дітей як пренатально, так і згодом у старшому віці. Згідно канадської організації (Heart and Stroke Foundation of Canada) діти матерів з підвищеним рівнем холестерину перед вагітністю в 5 разів частіше мали підвищений рівень холестерину в дорослому віці.

На сьогодні гіперхолестеринемію не лікують при вагітності, частково через відсутність встановлених нормальних показників при вагітності.

Інформація щодо впливу на плід:

Зазвичай для зниження рівня холестерину призначають статини, але вони протипоказані при вагітності, тому рекомендовано припиняти таке лікування при плануванні вагітності та протягом всього періоду вагітності і лактації. Дані від експериментальних тварин продемонстрували підвищення частоти скелетних аномалій від впливу ловастатину, від флувастатину – смертність матерів, плодів, новонароджених. Повідомляється про ураження нервової системи внаслідок впливу ліпофільних статинів (симвастатину та аторвастатину), порушення плацентарної імплантації та функції при використанні ліпофільних та гідрофільних статинів. Симвастатин порушує міграцію та продукцію трофобластів та знижує рівень прогестерону.

Омега-3 жирні кислоти природньо присутні в рибі та рослинних оліях. Дослідження продемонстрували, що дієта, багата омега-3 жирними кислотами може допомогти знизити рівень триглицеридів та підвищити ЛПВЩ, що призвело до вироблення рекомендацій щодо дієти та добавок омега-3 для дорослих з групи ризику. Когортне дослідження, вивчаючи споживання риби 923 вагітними, виявило, що підвищення такого споживання було зворотно пов’язане з рівнем триглицериду в плазмі (-11,5 мг/дл) та позитивно пов’язане з ЛПВЩ (+2,8 мг/дл). Омега-3 добавки застосовуються при вагітності у жінок з попередньо наявною гіперхолестеринемією або гіпертриглицеридемією, але поки що рутинно не призначається при нормальних вагітностях.

Сімейна гіперхолестеринемія – аутосомно-домінантний стан, при якому індивіди мають дефіцит LDL-рецепторів і страждають від підвищеної концентрації в сироватці  загального та LDL-холестерину. Одне дослідження виявило аналогічне підвищення холестерину у 22 жінок з сімейною гіперхолестеринемією при порівнянні з 149 здоровими вагітними (р>0,05), однак, абсолютний рівень холестерину в плазмі був значно вищим у вагітних основної групи (9,1±1,1 ммоль/л на 17-20 тижнях вагітності). Поза вагітністю сімейну гіперхолестеринемію лікують дієтою та статинами, в той час як при вагітності – дієтою та добавками риб’ячого жиру. Правда, дослідження у людини ще не підтвердили безпечність та ефективність такого втручання для зниження ліпідів у вагітних з сімейною гіперхолестеринемією.

Вплив гіперхолестеринемії на результати вагітностей.

Гіперхолестеринемія у матері може мати несприятливий вплив на плід та результати вагітностей. Дослідження від CARRDIP (Cardiovascular Risk Reduction Diet in Pregnancy) рандомізувало 141 вагітну для призначення дієти для зниження рівня холестерину при вагітності і порівнювало результати з контрольною групою з 149 вагітних. Дієта благотворно впливала на рівень ЛПНЩ у матері (р=0,04). В основній групі частота передчасних пологів (до 37-го тижня) значно зменшилась – 0,7% (1/141) проти 7,4% (11/149)  – співвідношення шансів (0,10; 95% ДІ 0,01-0,77).

Дослідження в групі 118 жінок припустило, що низький рівень холестерину в матері впливає на вагітність, підвищує ризик передчасних пологів (р=0,001). Доношені немовлята матерів з низьким загальним рівнем холестерину важили в середньому на 150 грам менше за народжених в контрольній групі жінок, також виявлено тренд зростання ризику мікроцефалії у немовлят матерів з низьким загальним рівнем холестерину. Автори також зазначають, що ризик передчасних пологів присутній у матерів з підвищеним загальним холестерином. Дослідження PEPP (Pregnancy Exposures and Preeclampsia Prevention) охопило 116 вагітностей, які закінчились до 37-го тижня для порівняння з 199 доношеними вагітностями. Порівняння продемонструвало, що жінки з гіперліпідемією на початку вагітності  мали більшу ймовірність народити до 34-го тижня вагітності (2,8, 95% ДІ 1,0-7,9).

Встановлено зв’язок між аномальною ліпідограмою при вагітності та гестаціним діабетом. Одним дослідженням виявлено, що жінки, які споживають продукти з підвищеним рівнем холестерину мають підвищений ризик розвитку гестаційного діабету (р=0,024, співвідношення шансів 1,88, ДІ 1,09-3,23). Два інші дослідження повідомили, що низький рівень ЛПВЩ (р<0,01, 3,07, ДІ 1,62-5,84), як і підвищений індекс маси тіла (р=0,05) є істотними предикторами гестаційного діабету. Виявлено підвищений рівень ЛПНЩ та апопротеїнів В через 3 місяці після пологів при порівнянні з контрольною групою (р<0,01) у жінок з гестаційним діабетом та гестаційним порушенням толерантності до глюкози. Пізніше припустили, що немовлята матерів з діабетом мають підвищену частоту гіперхолестеринемії (ЛПНЩ).

Припускається, що порушені ліпідні показники є патогенетичним фактором в розвитку прееклампсії. Три дослідження повідомили про істотне підвищення рівнів ЛПНЩ та триглицеридів у жінок з прееклампсією при порівнянні з контрольною групою (р<0,05, 8,9-9,6), ці зміни персисту вали ще протягом 1-3 років після пологів.

Вплив гіперхолестеринемії на плід.

На сьогодні визнано, що середовище в матці впливає на плід та ризик виникнення захворювання в дорослому віці, атеросклероз був серед перших станів, для якого таке програмування описано. Про зв’язок між низькою вагою при народженні та підвищеним ризиком кардіоваскулярних захворювань в дорослому віці повідомили у 1986 році. Новіше дослідження продемонструвало, що низька вага при народженні у дівчат підвищувала ймовірність виникнення порушення метаболізму ліпідів на пізніх термінах вагітності, хоча механізми цього недостатньо зрозумілі.

Дослідження у тварин виявили, що високий рівень холестерину у матері спричиняє атеросклероз у плода. Дослідження у кролів щодо материнської гіперхолестеринемії та лікування продемонструвало більше прогресування стану у потомства самок з високим рівнем холестерину. Крім того, прийом вітаміну Е матерями мав позитивний вплив у потомства.

Гіперхолестеринемія під час вигодовування: 

Статини – препарати для лікування гіперхолестеринемії – протипоказані при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Mindy Viering. Is High Cholesterol During Pregnancy Normal? (http://www.parenting.com/pregnancy/health-symptoms/high-cholesterol-during-pregnancy-normal).
  2. Bartels A, O’Donoghue K. Cholesterol in pregnancy: a review of knowns and unknowns. Obstet Med. 2011 Dec;4(4):147-51 (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4989641/).
  3. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)”.

 

Адаптовано 30.10.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 31.10.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!