МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ІЛОПЕРИДОН

Група/призначення:

Антипсихотичний препарат, атиповий, антагоніст дофамінових D2 та серотонінових 5-HT2 рецепторів.

Покази: гостра шизофренія у дорослих.

Це похідне бензисоксазолу, так само як і зипрасидон, рисперидон, паліперидон.

Альтернативні назви / синоніми: фанапт.
Діюча речовина: ілоперидон.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Ілоперидон в одного виду тварин підвищував частоту загибелі плодів та зменшення їх ваги. Виходячи з дуже обмеженого досвіду застосування атипових антипсихотичних препаратів при вагітності у людини, американська колегія акушерів та гінекологів не рекомендує рутинне використання їх при вагітності. Проте, при зважанні на користь для матері та ризику для плода, таке призначення може бути необхідним. Враховуючи захворювання, при яких призначається ілоперидон, користь для матері, очевидно перевищує ризик для плода. Вагітність у жінок з психічними захворюваннями представляє ризик як для матері, так і для плода; вони повинні отримувати лікування до та під час вагітності згідно з рев’ю 1996 року щодо супроводу психічних захворювань.  Жінкам, які приймають атипові антипсихотики, рекомендовано призначати фолієву кислоту в дозі 4 мг/день через неадекватне споживання фолатів та ожиріння.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати досліджень у щурів та кролів при вагітності повідомляються в інструкції до препарату та більш детально на сайті FDA. Не спостерігали зростання частоти вроджених вад при дозах, які в 26 раз перевищують рекомендовану для людини (виходячи з площі поверхні тіла), хоча при дозі в 6,5 та 26 разів вищій за терапевтичну відзначали несприятливий вплив на ріст та виживання плодів, затримку оссифікації скелету, підвищення частоти малих скелетних аномалій. При таких дозах виявляли материнську токсичність. При найвищій дозі спостерігали зменшення ваги статевих органів, зменшення ваги тіла, загальну токсичність у самців щурів.

Не спостерігали зростання частоти вроджених вад у потомства кролів, яким при вагітності вводили ілоперидон в дозі, яка в 20 разів перевищує рекомендовану для людини (виходячи з площі поверхні тіла), хоча при цьому було виявлено зменшення виживання плодів на фоні материнської токичності.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини.

Невідомо, чи ілоперидон проникає до плаценти, але його молекулярна вага та довгий період напіввиведення препарату та двох його метаболітів (Р88 та Р95) – 18, 26, 23 години, відповідно у «швидких метаболізаторів» та 33, 37, 31 години, відповідно у «повільних метаболізаторів», припускає проникнення до плода. Високий рівень зв’язування з білками (95%)  може обмежувати вплив на плід.

У 2011 році FDA оновив інформацію в інструкціях до антипсихотичних препаратів стосовно вагітності, наголосивши на ризику неонатальних ускладнень при вживанні в ІІІ триместрі. Ці ускладнення включають наступне: екстрапірамідні знаки (аномальні м’язові мимовільні рухи) внаслідок блокади дофаміну та седації, труднощі при диханні та годуванні, збудження, тремор, аномально знижений або підвищений м’язовий тонус. FDA визначає ці симптоми як «синдром відміни», але ці ознаки також можуть означати побічні ефекти (токсичність) від залишкового впливу препарату. Ці ускладнення можуть зникати спонтанно або вимагати додаткової стаціонарної допомоги.

Створено національні реєстри щодо вживання антипсихотичних препаратів при вагітності: в США – на базі Массачусетського загального госпіталю (National Pregnancy Registry for Atypical Antipsychotics, http://www.womensmentalhealth.org/pregnancyregistry/) та Австралії (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00686946).

Також див. статтю Антипсихотичні препарати.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання у людини при лактації. Інструкція до препарату повідомляє про присутність ілоперидону в грудному молоці щурів і рекомендує відмовитись від грудного вигодовування жінкам, які приймають препарат.  Молекулярна вага та довгий період напіввиведення ілоперидону та двох його метаболітів (Р88 та Р95) – 18, 26, 23 години, відповідно у «швидких метаболізаторів» та 33, 37, 31 години, відповідно у «повільних метаболізаторів», припускає проникнення до грудного молока. Високий рівень зв’язування з білками (95%)  може це обмежувати.

Американська академія педіатрії класифікує атипові антидепресанти як препарати, дія яких на немовля невідома, але викликає занепокоєння.

Виходячи з дуже обмеженого досвіду застосування атипових антипсихотичних препаратів при лактації у людини, американська колегія акушерів та гінекологів не рекомендує рутинне використання їх при лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Ілоперидон призводить до невеликого зростання рівня пролактину при терапії у людини. При клінічних випробуваннях ілоперидон не асоціювався  з підвищенням частоти галактореї в порівнянні з плацебо. Повідомляється про ретроградну еякуляцію у 2 чоловіків, які отримували ілоперидон в дозі 16 мг/день, що зникла після припинення прийому препарату. Цей побічний ефект пов’язаний з антагонізмом препарату до альфа-1-адренорецепторів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 04.02.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!