МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГІДРОМОРФОН

Група/призначення:

Наркотичний анальгетик, агоніст.

Наркотичні (опіоїдні) анальгетики – це лікарські засоби природного (рослинного і тваринного), напівсинтетичного і синтетичного походження, що мають значний болезаспокійливий ефект з переважним впливом на ЦНС, а також здатність викликати психічну і фізичну залежність (наркоманію).

За типом впливу на опіоїдні рецептори поділяються на 3 групи:

  1. Агоністи (морфін, метадон, фентаніл, тримеперидин (промедол – близький до меперидину), меперидин).
  2. Агоністи-антагоністи (буторфанол, бупренорфін, пентазоцин, трамадол).
  3. Антагоністи (налоксон, налтрексон).

Агоністи та агоністи-антагоністи використовують в якості анальгетиків, а антагоністи – при отруєнні морфіноподібними препаратами.

Альтернативні назви / синоніми: журніста.  
Діюча речовина: гідроморфон.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик в ІІІ триместрі.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Як і з іншими наркотичними анальгетиками при тривалому використанні та вживанні перед пологами може виникати синдром відміни або пригнічення дихання у новонародженого. Відсутня інформація про зв’язок препарату з вродженими вадами.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При призначенні хом’якам одноразової дози на 8 день гестації спостерігали підвищення частоти вад нервової системи: краніошизу та екзенцефалії у потомства. Ці тератогенні наслідки не залежали від дози, але могли бути попередженні призначенням наркотичних антагоністів. При введенні мишам в період органогенезу виникали малі скелетні дефекти без сталої залежності від дози.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Спільний перинатальний проект (Collaborative Perinatal Project) моніторував 50282 пари мати-дитина; у 12 випадках приймався гідроморфон в І триместрі, в 61 – в будь-якому терміні вагітності. Не виявлено асоціації з великими та малими вродженими вадами.

Гідроморфон проникає до плаценти і викликає неонатальну респіраторну депресію при призначенні незадовго до пологів. Тривалий прийом на пізніх термінах вагітності також призводить до залежності у новонародженого та синдрому відміни.

Дослідження із залученням 1830 жінок повідомляє про наступну успішну анестезію в пологах: епідуральне введення 100 мкг гідроморфону (в комбінації з 8-10 мл 0,05% бупівакаїну, місцевоанестезуючий препарат) і наступне введення гідроморфону в дозі 3 мкг/мл. У жодного з немовлят не спостерігали ознак опіоїдної респіраторної депресії і жодне не потребувало призначення налоксону (опіоїдного антагоністу).

Застосування препарату під час вигодовування:

Гідроморфон проникає до грудного молока в невеликій кількості. При вивченні зразків у 8 жінок в період лактації, які отримували 2 мг препарату інтраназально одноразово підраховано, що немовля на грудному вигодовуванні отримає 0,67% материнської дози з корекцією на вагу. Співвідношення молоко:плазма становить 2,6.

Вплив такої невеликої дози невідомий, якщо він існує і здається клінічно незначимим.  Однак, потрібні дослідження, особливо щодо вивчення впливу багаторазових доз препарату при лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 18.01.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 09.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!