МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЕРОЇН

Група/призначення:

Наркотичний анальгетик, агоніст.

Героїн (діацетилморфін, діаморфін) — сильнодіючий синтетичний наркотик, похідний морфіну, знеболюючий засіб, пригнічує центральну нервову систему. Отримують з  морфіну за допомогою обробки оцтовим ангідридом або хлорангідридом оцтової кислоти. До 1925 року вважався офіційним лікарським засобом поки Комітет здоров’я Ліги Націй заборонив його використання через здатність викликати наркотичну залежність. В США він заборонений, а в Британії, навпаки, офіційно доступний.

Наркотичні (опіоїдні) анальгетики – це лікарські засоби природного (рослинного і тваринного), напівсинтетичного і синтетичного походження, що мають значний болезаспокійливий ефект з переважним впливом на ЦНС, а також здатність викликати психічну і фізичну залежність (наркоманію).

За типом впливу на опіоїдні рецептори поділяються на 3 групи:

 1. Агоністи (морфін, метадон, фентаніл, тримеперидин (промедол – близький до меперидину), меперидин).
 2. Агоністи-антагоністи (буторфанол, бупренорфін, пентазоцин, трамадол).
 3. Антагоністи (налоксон, налтрексон).

Агоністи та агоністи-антагоністи використовують в якості анальгетиків, а антагоністи – при отруєнні морфноподібними препаратами.

Альтернативні назви / синоніми: діацетилморфін, діаморфін.
Діюча речовина: героїн.
Рекомендації при вагітності:

Дані про використання у людини припускають ризик в ІІІ триместрі.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Вживання героїну при вагітності може призвести до неонатального синдрому відміни та інших неонатальних ускладнень. Вроджені вади розвитку не описують. Жінки, що зловживають героїном, як правило, приймають  також інші препарати і не завжди дотримуються здорового способу життя. Тому важко відокремити вплив героїну від наслідків інших чинників та їх сукупності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Героїн не підвищує частоти вроджених вад або поведінкових відхилень у хом’яків. При введенні героїну кролям на пізніх термінах вагітності спостерігали прискорення дозрівання легенів та зменшення ваги новонароджених. При лікуванні вагітних мишей опіоїдами, включно з героїном, виявляли зростання частоти дефектів нервової трубки. Цей ефект  було усунуто введенням антагоністу налоксону до лікування. При введенні мавпам героїну при вагітності та лактації спостерігали зростання частоти хромосомних аномалій в лейкоцитах матерів та потомства. Одне з повідомлень описує зростання хромосомних аномалій у дітей, народжених жінками, що зловживають героїном. Ці аномалії включали 10% частоту аберантних каріотипів в лейкоцитах пуповини. Виходячи із цих знахідок важко дійти висновку про зростання частоти успадкованих вроджених вад під впливу героїну.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Героїн швидко проникає до плаценти, доходячи до тканин плода через годину після введення матері. Можлива внутрішньоутробна загибель через аспірацію меконієм.

Оцінка дозрівання плода та статусу часто утруднена через невизначеність термінів та  прискорена поява зрілого лецитина – сфінгомієліна.

Донедавна вважалось, що частота вроджених вад під впливом героїну не зростає. Сучасні дані, однак, припускають значне зростання великих вроджених вад. Так, в групі з 830 залежних від героїну жінок спостерігали значно вищу частоту вроджених вад, ніж в контрольній групі з 400 вагітних. Також виявили вищі рівні жовтяниці, респіраторного дистрес-синдрому, нижчих балів за шкалою Апгар. Вроджені аномалії, асоційовані з героїном є множинними та без характерних ознак, але матері, які повідомили про вживання героїну, також приймали інші препарати, в тому числі і наркотики.

Характерні ознаки дітей, народжених від героїн-залежних матерів:

 • Прискорене дозрівання печінки з низькою частотою виникнення жовтяниці.
 • Нижча ймовірність виникнення хвороби гіаланових мембран* після 32 тижнів вагітності.
 • Нормальна оцінка за шкалою Апгар (суперечливі дані згідно різних досліджень).
 • Низька вага при народженні (до 50% – менша за 2500 грам).
 • Малі для гестаційного віку діти.
 • Синдром відміни у 85% (58-91%) з наступними ознаками: гіперактивність, респіраторний дистрес, лихоманка, діарея, секреція мукуса, пітливість, судоми, подряпане обличчя. Такі симптоми зазвичай з’являються в перші 48 годин життя з деяким зникненням до 6-го дня. Частота прямо залежить від дози та тривалості материнської залежності.
 • Меконіальне профарбовування амніотичної рідини.
 • Підвищений рівень в сироватці магнію вдвічі при синдром відміни.
 • Підвищення перинатальної смертності до 37% за деякими даними.

*Хвороба гіалінових мембран (hyaline membrane disease) – патологічний стан, що розвивається у новонароджених в перш години та дні життя проявляється дихальною недостатністю. В основі розвитку – дефіцит сурфактанта – поверхнево-активної речовини, яка виробляється в альвеолах.

Випадкове хромосомне порушення зустрічалось значно частіше оцінках за шкалою Апгар 6 балів та нижчих. Однак, тільки в одному випадку виявлено зв‘язок хромосомних аномалій з вродженими вадами. Клінічне значення цих даних сумнівне.

Нижча частота хвороби гіалінових мембран може пояснюватись підвищеним рівнем пролактину в сироватці плодів у залежних жінок.

Повідомляється про довготривалі наслідки впливу героїну на розвиток та поведінку. Порівняння дітей залежних матерів з контрольною групою у віці 3-6 років продемонструвало менші вагу та ріст, а також порушення поведінки, сприйняття та наявність організаторських здібностей в групі героїну.

Героїн асоціюється з іншими ускладненнями вагітності: передчасні пологи, передчасний розрив оболонок, затримка внутрішньоутробного розвитку.

Одна група дослідників повідомляє 10 разове підвищення частоти косоокості в порівнянні із загальною популяцією.

Пренатальна допомога в цій групі жінок включає зусилля по корекції способу життя, заміну героїну альтернативними опіоїдами, припинення вживання інших препаратів.

Застосування препарату під час вигодовування:

 Героїн проникає в грудне молоко в кількості, яка не може викликати залежність у немовляти. Співвідношення препарату в плазмі та молоці не повідомляється. Попередні дослідження вважали грудне вигодовування методом лікування залежних немовлят. Однак, американська академія педіатрії відносить  героїн до препаратів, протипоказаних при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Хронічна інтоксикація героїном призводить до атрофії сім’яного епітелію як у щурів, так і у людини. Зниження рухливості сперми, аномальна морфологія, олігоспермія також спостерігались у залежних осіб. Ці зміни можливі внаслідок зниження рівня тестостерону.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
 2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 12.12.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.01.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!