МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАЛОПЕРИДОЛ

Група/призначення:

Нейролептик, антипсихотичний препарат.

Покази: шизофренія, що супроводжується симптомами неспокою, агресивності та психомоторного збудження; маніакальне збудження; зменшення симптомів алкогольного делірію; марення і галюцинації; проведення премедикації. Також призначають при блювоті вагітних.

Альтернативні назви / синоніми:  галдол.
Діюча речовина:  галоперидол.
Рекомендації при вагітності:

Обмежена інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Галоперидол може викликати порушення ембріонального розвитку в експериментальних тварин. Досвід застосування у людини не свідчить про підвищення ризику вроджених вад. Вплив на пізніх термінах вагітності може призводити до екстрапірамідних побічних ефектів в немовляти по аналогії з дорослими.

Повідомляється про 3 випадки дефектів кінцівок при вживанні препарату в І триместрі та 4-й – після вживання препарату цієї ж групи (пенфлюридолу, відсутній на фармацевтичному ринку США). Така можлива асоціація потребує додаткових спостережень. Поки немає інших даних краще уникати призначення галоперидолу в І триместрі.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні галоперидолу одразу після спарювання мишей та щурів порушувалась імплантація в 50% тварин. Дози, що викликають такий ефект не спричиняють вроджених вад розвитку. При вищих дозах галоперидол призводив до резорбції плодів у щурів та формування розщілини піднебіння у мишей. Введення мишам дози 22 мг/кг та вищих на 9 день гестації призводило до дефектів нервової трубки у плодів. Пренатальне лікування щурів галоперидолом порушувало чоловічу сексуальну поведінку потомства без зміни концентрації тестостерону у плодів. Дорослі щури демонстрували дефіцит розвитку навичок у разі пренатального або раннього постнатального їх лікування препаратом. При введенні щурам дози 5 мг/кг на 12-16-й або 16-20-й гестаційні дні потомство мало значне зменшення маси головного мозку, більшість частин мозку була уражена.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Ретроспективне дослідження результатів 100 вагітностей з впливом галоперидолу не продемонструвало асоціації з вродженими вадами.

Проспективне дослідження Європейської мережі тератогенної інформаційної служби (European Network of Teratogen Information Services (ENTIS) не виявило зростання ризику вроджених вад при порівнянні 188 вагітностей з впливом галоперидолу (в 72,3% в І триместрі) та 631 вагітності без тератогенного впливу. В групі галоперидолу діагностовано 1 випадок дефектів кінцівок. Також повідомлялось про 27 випадків з вживанням пенфлуридолу. ¾ вагітних крім того приймали інші психотропні медикаменти. При поєднанні даних з 2 груп з впливом антипсихотичних препаратів виявили двократне зростання частоти передчасних пологів. Не повідомлялось про фактори ризику передчасних пологів, включаючи попередній анамнез з передчасними пологами або передчасний розрив плодових оболонок. Середня вага новонароджених була меншою на 165 грам навіть в групі доношених немовлят. В групі з впливом препаратів значно більша кількість жінок палила. В групі галоперидолу зареєстровано 3 великі вроджені вади розвитку (вплив у І триместрі): відсутній IV палець на лівій руці, спільний зап’ясток І та ІІ пальців; карбамазепіновий синдром, вроджена вада серця (також вплив карбамазепіну, протисудомний засіб); дефект міжпередсердної перетинки (також вплив перфеназину (антипсихотичний препарат). В групі пенфлюридолу виявлена 1 велика вроджена вада – редукційна вада верхньої кінцівки та дефект стопи. Повідомляється про неонатальні ускладнення у 5% (N=9) немовлят, але більшість з них також зазнали впливу бензодіазепінів, які асоціюють з такими ускладненнями. Інформацію про прийом препаратів отримували з повідомлень самих жінок, тому не було даних про важкість основного материнського психічного захворювання, яке може бути фактором передчасних пологів, низької ваги новонароджених, неонатальних ускладнень.

Таким чином, всього повідомляється про 3 випадки дефектів кінцівок з впливом галоперидолу (у великих дозах 15 мг/день): 1) ектромелія (фокомелія, відсутність або недорозвиток проксимальних відділів кінцівок); 2) множинні дефекти верхніх та нижніх кінцівок, дефект клапана аорти (дитина померла); 3) 1 випадок у наведеній вище інформації про 188 вагітностей з впливом галоперидолу.

При аналізі 31 випадку важких редукційних вад дітей за 4-річний період жодна з матерів не пригадує вживання галоперидолу при вагітності.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками виявлено 56 новонароджених, які зазнали впливу галоперидолу в І триместрі вагітності. Зареєстровано 3 (5,4%) великі вроджені вади при очікуваних 2. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 2/0,6 вроджені вади серцево-судинної системи, 0/0 полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 0/0 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 0/0 гіпоспадія.

Одне повідомлення описує синдром відміни (підтип пізньої дискінезії) у немовляти жінки з шизофренією, яка приймала галоперидол в дозі 2-6 мг/день протягом вагітності і до 2 тижнів перед пологами. Більшість симптомів зникла за кілька днів, але випадіння язика тривало до 6 місяців.

Інше повідомлення описує симптоми дискінезії у новонародженого, чия мама приймала галоперидол протягом вагітності і припинила за 3 тижні до пологів. Третій випадок стосується матері, лікованої від психозу протягом вагітності галоперидолом та бензтропіном (парасимпатолітик). Немовля мало гіпотермію та генералізовану гіпотонію, які тривали до 6 дня життя.

Повідомляється про 31-річну жінку з атиповим психозом, яку лікували перорально галоперидолом в дозі 3 мг/день та біпериденом також 3 мг/день (протипаркінсонічний засіб) у терміні 36 тижнів вагітності. Оскільки стан погіршився, перейшли до внутрім’язевого введення по 5 мг двічі на день кожного з препаратів. У терміні 38 тижнів через 3,5 годин після введення препаратів народився здоровий хлопчик вагою 3260 г, 9/9 балів за шкалою Апгар. В пологах концентрація галоперидолу та біперидену в плазмі матері становила 10,2 та 4,4 нг/мл, а у новонародженого 4,6 нг/мл та нижче межі визначення відповідно.

Інші повідомлення описують успішне використання галоперидолу в ІІ та ІІІ триместрах вагітності для контролю хореї вагітних та біполярного розладу. Повідомляється про спробу суїциду 300 мг галоперидолу в терміні 34 тижнів вагітності. Рухи плода уповільнились на кілька днів, але у терміні 39 тижнів народилась здорова дитина, за якою спостерігали до віку 18 місяців.

Здорова доношена дитина народилась у мами, лікованої галоперидолом в дозі 2,5 мг/день протягом 4 днів на 26 тижні, чия вагітність була ускладнена злоякісним нейролептичним синдромом* від подальшого впливу рисперидону (антипсихотичний препарат), який замінили курсом оланзапіну (антипсихотичний засіб), який пройшов без ускладнень.

*Злоякісний нейролептичний синдром (neuroleptic malignant syndrome, (NMS) – загрозливий для життя неврологічний розлад, частіше виникає як реакція на нейролептики або антипсихотичні препарати. Включає м’язову ригідність, лихоманку, вегетативну нестабільність, когнітивні зміни, такі як марення; підвищений рівень креатинфосфокінази.

Використання галоперидолу в пологах не асоціюється з неонатальною депресією.

Одне з повідомлень, адресоване тератологічній службі інформує про 3 здорових дітей, народжених за 7-річний період жінкою з параноїдною шизофренією, яка приймала галоперидол та тригексифенідил (протипаркінсонічний засіб) протягом вагітності та лактації, також рисперидон при одній з вагітностей. Немовлята не мали ускладнень і знаходились на грудному вигодовуванні до 6-8 місяців, в той час як мама продовжувала лікування. При останньому огляді старшій дитині виповнилося 8 років, молодшій – 16 місяців, розвиток та поведінка дітей були в межах норми.

Інше дослідження продемонструвало проникнення препарату через плаценту з концентрацією у плода 65,5% (95% ДІ 40,3-90,7%) від материнської у 12 пацієнток з лабораторно підтвердженим впливом галоперидолу перед пологами. Половина жінок приймала інші психотичні препарати. В одному випадку немовля мало велику вагу при народженні (>4 кг), але передчасних пологів та новонароджених з низькою вагою не спостерігали. Кілька випадків неонатальних ускладнень не потребували перебування дітей в палаті інтенсивної терапії.

У 2011 році FDA оновило інформацію в інструкції до всіх антипсихотичних препаратів щодо прийому при вагітності, підкресливши ризик виникнення неонатальних ускладнень при прийомі в ІІІ триместрі. Ускладнення, такі як екстрапірамідні порушення, що виникають в результаті допамінової блокади та седації, труднощі з диханням та годуванням, збудження, тремор, аномально знижений або підвищений м’язовий тонус. FDA класифікує ці ефекти як симптоми відміни, але вони також можуть свідчити про токсичність від залишкового впливу препарату. Ці ускладнення можуть самостійно зникнути або вимагати стаціонарного лікування.

Створено національні реєстри щодо вживання антипсихотичних препаратів при вагітності: в США – на базі Массачусетського загального госпіталю (National Pregnancy Registry for Atypical Antipsychotics, http://www.womensmentalhealth.org/pregnancyregistry/) та Австралії (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00686946).

Також див. статтю Антипсихотичні препарати.

Застосування препарату під час вигодовування:

Галоперидол проникає в грудне молоко. Підраховано, що немовля отримує біля 3% материнської дози. Невелика кількість препарату в молоці не асоціюється з несприятливими ефектами у новонароджених, хоча в 2 з 5 немовлят в одному дослідженні виявили в плазмі концентрацію галоперидолу на рівні дорослих індивідів, проте без негативного впливу. При обстеженні 3 немовлят у віці 12 та 18 місяців, чиї мами приймали крім галоперидолу і хлорпромазин (антипсихотичний препарат) виявили затримку розвитку.

Повідомляється про групу з 30 пацієнток, які приймали галоперидол, хлорпромазин, трифлуоперазин (антипсихотичний препарат) або перфеназин. Всі діти народились доношеними, без неонатальних ускладнень. 12 немовлят знаходились на грудному вигодовуванні. Підраховано, що отримана з молоком доза препаратів була дуже низькою. У дітей на грудному вигодовуванні не спостерігали несприятливих ефектів або порушення розвитку в порівнянні з дітьми, які знаходились на штучному вигодовуванні ні в періоді новонародженності, ні при спостереженні до віку 30 місяців.

Як зазначалось вище, 3 немовлят однієї мами зазнали пренатального впливу галоперидолу та тригексифенідилу протягом вагітності та лактації, що не вплинуло на розвиток та поведінку при огляді у віці 16 місяців та 8 років.

Американська академія педіатрії та робоча група ВООЗ по грудному вигодовуванню відносить галоперидол до препаратів, ефекти при грудному вигодовуванні яких невідомі, але можуть викликати занепокоєння.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Взаємодія галоперидолу з дофаміновими рецепторами може призвести до гіперпролактинемії та галактореї. Гіперпролактинемія може асоціюватися з аменореєю, ановуляцією, порушенням фертильності. У чоловіків єдиним проявом гіперпролактинемії може бути сексуальна дисфункція.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 30.11.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 14.12.2015 р.
Оновлено 15.02.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!