МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЛІКОПІРОЛАТ

Назва англійською мовою: glycopyrrolate.
Група/призначення:

Парасимпатолітик, антихолінергічний засіб.

Покази: бронхіальна астма та хронічне обструктивне захворювання легень.

Альтернативні назви/синоніми: робінул, глікопірролат.

Комбіновані препарати: бевеспі (формотерол та глікопіролат).

Діюча речовина: глікопіролат.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; відсутні релевантні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Глікопіролат не асоціюється з підвищенням частоти вроджених вад у щурів та мишей. Існує стурбованість відносно одночасного призначення з ритодрином, виходячи  з одного випадку суправентрикулярної тахікардії.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Продемонстровано, що трансфер глікопіролату через плаценту (0,025 мг/кг) був значно нижчим від аналогічного показника для атропіну (0,05 мг/кг). Не виявлено змін артеріального тиску в матерів і плодів, частоти серцевих скорочень. У вагітних собак плацентарний трансфер глікопіролату також був значно нижчим, ніж в атропіну. У мишей і щурів не спостерігали підвищення частоти вроджених вад.

Інформація щодо впливу на плід:

Глікопіролат є парасимпатолітиком з властивостями, аналогічними атропіну.

Велике проспективне дослідження охопило 2323 пацієнтів з впливом препаратів цього класу в І триместрі, з них тільки в 4 випадках застосували глікопіролат. Було виявлено ймовірну асоціацію між цими препаратами в цілому та малими аномаліями.

Глікопіролат призначається перед кесаревим розтином для зниження шлункової секреції. У матерів зростала частота серцевих скорочень у матерів без підвищення артеріального тиску. Активність матки зростала очікувано для нормальних пологів. Істотно не змінювалась частота серцевих скорочень у плода, що підтверджує обмежений плацентарний трансфер цієї сполуки четвертинного амонію.

В ході рандомізованого подвійно-сліпого контрольованого дослідження 1999 року жінок лікували глікопіролатом (N=24) та плацебо (N=25) безпосередньо перед субарахноїдальною анестезією для процедури кесаревого розтину, визначаючи, чи препарат знижує частоту та важкість нудоти. Глікопіролат таки зменшував частоту (р=0,02) та важкість (р=0,03) нудоти. Також зменшувалась важкість гіпотензії, про що свідчить зменшення потреби в ефедрині (р=0,02). Не відзначено різниці в показниках новонароджених за шкалою Апгар в двох групах.

Дослідження 2011 року визначало, чи глікопіролат попереджає брадикардію у жінок, які отримували спінальну анестезію перед кесаревим розтином. Подвійне сліпе плацебо-контрольоване дослідження з охопленням 34 пацієнток, які отримували глікопіролат та 35, які отримували фізрозчин. Брадикардія (частота серцевих скорочень < 60/хвилину) не виникала в жодної з пацієнток з групи глікопіролату та в 6 жінок з групи плацебо (р=0,02). Глікопіролат рекомендується в якості антихолінергічного препарату вибору для анестезії при електросудомній терапії у вагітних.

Повідомляється про випадок виникнення суправентрикулярної тахікардії у породіллі, яку лікували ритодрином і яка також отримувала глікопіролат, тому деякі клініцисти застерігають від рутинного спільного використання цих двох препаратів.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500788/.

 

Адаптовано 25.07.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.07.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...