МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГЕМЦИТАБІН

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб, структурний аналог піримідину. Призначається в комбінації з карбоплатином для лікування раку яєчників, з паклітакселем – раку молочної залози, цисплатином – не дрібноклітинного раку легень. Також для лікування прогресуючої чи метастатичної аденокарциноми підшлункової залози.

Альтернативні назви / синоніми: гемзар.
Діюча речовина: гемцитабін.
Рекомендації при вагітності:

Протипоказаний в І триместрі.

Рекомендації при лактації: протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступні 2 повідомлення про використання гемцитабіну в ІІ триместрі. Дані від експериментальних тварин припускають ризик. Гемцитабін призначається для лікування раку з високим рівнем смертності, часто в комбінації з іншими антинеопластичними препаратами. Проте здається, що користь для матері перевищує невідомий ризик для плода. Найкращою рекомендацією є уникнення використання препарату в період органогенезу.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Преклінічні тератологічні дослідження, зазначені в інструкції до препарату, продемонстрували зростання частоти розщілини піднебіння у мишей, злиття легеневої артерії та відсутність жовчного міхура у кролів після лікування в період вагітності. При цьому дослідженні дози становили менше 1% від рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Було виявлено зменшення виживання та затримку розвитку плодів. У мишей материнська токсичність виникала при дозах, які не впливали на розвиток ембріону/плода.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Препарат внутрішньоклітинно метаболізується до активних ди- та трифосфатних нуклеозидів. Гемцитабіну трифосфат можна екстрагувати з периферійних мононуклеарних клітин з періодом напіввиведення 1,7-19,4 години. Неактивний метаболіт присутній в плазмі. Період напіввиведення гемцитабіну у жінок 29 та 45 років становить 49 та 57 хвилин, відповідно. Зв’язування з білками плазми незначне.

Невідомо, чи гемцитабін проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага препарату та незначний рівень зв’язування з білками припускають такий трансфер, однак, дуже короткий період напіввиведення обмежуватиме кількість, яка проникатиме до ембріону/плода.

Дослідження 2008 року описує використання гемцитабіну, доцетакселу та цисплатину для лікування жінки з раком легенів і метастазами в головний мозок на фоні не діагностованої вагітності. Після краніотомії з приводу метастазів на ранньому терміні вагітності призначили доцетаксел та цисплатин на 1-й та 8-й дні кожний 21 день 4 циклами (9-18 тижні вагітності). Через відсутність відповіді лікування змінили на 2 цикли гемцитабіну та цисплатину (19-22 тижні вагітності). Через 2 місяці після останньої дози діагностували вагітність. На 33 тижні шляхом кесаревого розтину народилась нормальна дівчинка вагою 1490 грам з нормальним каріотипом, оцінкою за шкалою Апгар 8, 9 та 10 балів на 1-й, 5-й та 10-й хвилинах, відповідно. Дитина нормально розвивалась у віці 10 місяців.

В іншому випадку 38-річну жінку лікували з приводу раку легенів на 25 тижні вагітності гемцитабіном (1000 мг/м² на 1-й і 8-й дні) та карбоплатин AUC 5 (1-й день). На 28 тижні шляхом кесаревого розтину народилась дівчинка з оцінкою за шкалою Апгар 7 та 9 балів на 1-й і 5-й хвилинах, відповідно. У немовляти відзначали численні ускладнення, вторинні до недоношеності. На 8 місяці життя припинено оксигенацію; неврологічний розвиток відповідав віку.

Щодо наслідків професійного впливу антинеопластичних препаратів на результати вагітностей див. статтю циклофосфамід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи гемцитабін проникає до грудного молока у людини. Молекулярна вага препарату та незначний рівень зв’язування з білками припускають такий трансфер, однак, дуже короткий період напіввиведення обмежуватиме кількість, яка приникне до молока. Однак, цитотоксичність гемцитабіну та застосування в комбінації з іншими антинеопластичними препаратами свідчать про необхідність відмови від грудного вигодовування у випадку такого лікування.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Згідно з інструкцією до препарату інтраперитонеальні дози 0,5 мг/кг/день (приблизно 1/700 рекомендованої дози для людини, виходячи з мг/м²), введені самцям щурів призводили до гіпосперматогенезу помірного чи  важкого ступеню, зниження фертильності та рівня імплантації. У самок фертильність не порушувалась при дозах до 1,5 мг/кг/день (приблизно 1/200 терапевтичної дози).

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 13.05.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.05.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!