МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

БЕНЗИН

Група/призначення:

Природна (одержують з нафти) або штучно одержана суміш вуглеводнів різної будови.

В минулому тетраетиловий свинець додавався до автомобільного бензину як антидетонуючий агент. На даний момент бензин містить не більше як 0,05 грам свинцю на галон бензину (3,785 літра). Бензин, що не містить свинцю, містить в собі метилтретинний бутиловий етер  для підвищення октанового числа. Використання три карбоніл-метилциклопентадіеніл-марганцю, органічної марганцевої сполуки, може підвищити вплив марганцю, асоційований з використанням газоліну.

Альтернативні назви/синоніми:

Газолін, нафтопродукти, паливо.

Діюча речовина: суміш вуглеводнів.
Рекомендації при вагітності:

Уникати професійного та надмірного впливу.

Рекомендації при лактації: немає даних.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Газолін не асоціювався з несприятливими впливами на розвиток ембріону у дослідженнях на експериментальних тваринах при використанні високих рівнів доз.

Повідомляється про народження дітей з аномаліями у жінок, які зловживали газоліном інгаляційно; зловживання етанолом також спостерігалося серед цих жінок.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Вплив протягом усього життя на самок мишей високих доз інгаляційним способом (2056 ppm (частини на мільйон; parts per million) газоліну спровокувало атрофію матки у 35% тварин; атрофія не спостерігалася в групі з меншим рівнем дози. Такий вплив був асоційований зі зростанням кліренсу печінкового естрогену, можливо з врахуванням маткового ефекту.

Вплив під час вагітності парів бензину окремо або парів бензину разом з етанолом до 9000 ppm протягом 6,5 годин щоденно не спровокував несприятливого впливу на розвиток у щурів. У наступному дослідженні цієї ж групи пренатальний вплив газоліну, дозою 6000 ppm (в 4-6 разів вище звичайного впливу на людину), порушував когнітивні тести у щурів вже у дорослому віці.

У мишей вплив під час вагітності конденсату парів бензину в суміші з метилтретинним бутиловим ефіром не спровокував істотного несприятливого впливу на розвиток, за винятком підвищення частоти  випадків розщілини піднебіння при токсичних для матерів рівнях метилтретинного бутилового ефіру.

Не виявляли тератогенних наслідків у потомків щурів, які піддавалися впливу доз від 400 до 600 ppm бензину протягом 6 годин щоденно при вагітності. Не виявляли несприятливого ефекту в потомків вагітних щурів, які піддавалися впливу доз до 9000 ppm/20000 мг/м³ парів бензину інгаляційно, це рівні доз, які провокують материнську  токсичність. Дослідження 2 поколінь щурів не виявило істотної репродуктивної токсичності або токсичного впливу на розвиток при застосуванні концентрації парів 5000, 10000 та 20000 мг/м³. Після впливу газоліну на вагітних щурів, дозою до 9000 ppm разом з парами етанолу протягом 6 годин щоденно на 9-20 дні вагітності, щури чоловічої статі тестувалися в дорослому віці і не показали зміни периферичних нервів, сомато-сенсорних, слухових, зорових функцій.

Інформація щодо впливу на плід:

При дослідженні можливих репродуктивних ефектів при професійному впливі бензину та інших нафтопродуктів виявлено істотно підвищений ризик спонтанних викиднів у жінок, які працюють на заводах з частим впливом нафтохімічних продуктів (8,8 %, діапазон 5,8-9,8%) в порівнянні з тими, які працюють на виробництві без впливу хімічних речовин (2,2%, діапазон 0,0-7,1%) (співвідношення ризиків впливу газоліну 1,8; 95% ДІ 1,1-2,9).

При порівнянні груп, які були під впливом та тих, які не мали впливу в межах одного заводу, вплив нафтопродуктів кожен раз асоціювався з підвищеним ризиком спонтанних викиднів. Обмеженість цих знахідок включала залежність від повідомлення суб’єктів дослідження для встановлення хімічного впливу та підтвердження лише для спонтанних викиднів, що могло пропустити велику кількість подій. Справді процент повідомлених спонтанних викиднів був нижчим від очікуваного у всіх групах.

Дослідження близькості місця проживання до автозаправок та ризику передчасного народження не повідомило істотного зв’язку як тільки ці дані були адаптовані для соціально-економічного  статусу.

Можливий вплив на вагітність рекреаційного використання інгаляцій бензину був припущений у повідомленнях про громаду корінних американців, серед яких таке використання було звичним. Було виявлено двох дітей з гіпотонією прогресуючою до гіпертонії, скафалоцефалією, слабким збільшенням розміру голови, розумовою відсталістю та спастичністю. Одна дитина мала сестру, яка народилась після того, як мати припинила зловживання газоліном, ця сестра також мала розумову відсталість та спастичний тетрапарез. На додачу, були діагностовані 4 інші випадки розумової відсталості із спастичним тетрапарезом в цій громаді. У первинних двох випадках діти були двоюрідними сибсами,  а одна з інших 4 дітей також була пов’язана з першими двома дітьми. Загальна кількість випадків становила 4% від народжених живими дітей та перевищувала очікуваний рівень розумової відсталості. Хоча етанол також інтенсивно використовувався деякими матерями,  дослідники вірили, що вони могли виключити алкогольний синдром плоду дослідженнях серед проаналізованих випадків. Наступні статті повідомили про 2 додаткові випадки в цій же громаді. Матері зловживали газоліном та етанолом, діти мали скафалоцефалію та знижене виживання, когнітивні функції і спастичність не розглядалися. Обидві дитини мали підвищену концентрацію свинцю в крові. Одній дитині з першого дослідження та одній з другого проводилась автопсія, яка показала порушення кори головного мозку та мозочка. Можливий вплив етанолу, газоліну, свинцю або інших аспектів  постійного зловживання препаратів не можливо відокремити при цих дослідженнях. На додачу, сімейна спорідненість деяких дітей у першому дослідженні та народження сестри або брата, який/яка не були під впливом газоліну підвищує ймовірність генетичної ролі.

В одному дослідженні випадок-контроль  вплив на батька газоліну був істотним фактором ризику у дітей з синдромом Прадера-Віллі (ожиріння, гіпогонадизм, гіпотонія, розумова відсталість).

У одному випадку жінка на 38 тижні вагітності випила бензин в спробі суїциду. При огляді у неї виявили змішаний ацидоз, плід з  кардіотокографічними змінами та маловіддя. Дитина народилася методом кесаревого розтину під загальною анестезією. Через 15 днів після прийому ускладнень не було, материнські функції життєдіяльності були в нормі, у новонародженого важких ускладнень не виявлено.

Застосування препарату під час вигодовування: немає даних.
Вплив на фертильність чоловіків та жінок: немає даних.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 10.02.2019 р.:
Перекладач – К.В. Колядко.
Перевірено – Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 11.02.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!