МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАЛКАНЕЗУМАБ

Назва англійською мовою: Galcanezumab.
Група/призначення: Препарати для лікування мігрені, моноклональні антитіла. Це пептидний антагоніст гену кальцитоніну, гуманізоване IgG4 мноклональне антитіло.

Покази: попередження мігрені.

Альтернативні назви / синоніми: емгаліті.
Діюча речовина: галканезумаб.
Рекомендації при вагітності: відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації: відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок): відсутні повідомлення про застосування галканезумабу в період вагітності у людини, а дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.
 ОПУБЛІКОВАНІ ДАНІ СВІДЧАТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ПІДВИЩЕНИЙ РИЗИК ПРЕЕКЛАМПСІЇ ТА ГЕСТАЦІЙНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЖІНОК З МІГРЕННЮ
 ВІДПОВІДНО ДО СПЕЦИФІЧНИХ ПОКАЗІВ ГАЛКАНЕЗУМАБ ПРИЙМАЄ ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ ВАГІТНИХ ЖІНОК
ВАГІТНІ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛІКУВАННЯ ГАЛКАНЕЗУМАБОМ МОЖУТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В MIGRAINE PREGNANCY REGISTRY
Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні самцям і самкам щурів перед паруванням і надалі вагітним тваринам в період органогенезу не спостерігали несприятливих наслідків. У випадку введення щурам протягом всієї вагітності та періоду лактації також не зазначено негативного впливу на пренатальний і постнатальний розвиток дитинчат. Вплив на кролів в період органогенезу не призводив до несприятливих наслідків. Досліджень карциногенності та мутагенності не проводилось. Не виявлено несприятливого впливу не фертильність у самок і самців щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат вводиться підшкірно. Він розкладається на невеликі пептиди і амінокислоти. Період напіввиведення становить приблизно 27 днів.

Невідомо, чи галканезумаб проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такого трансферу не припускає принаймні в першsй половині вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Не відомо, чи галканезумаб проникає до грудного молока. Його молекулярна вага не припускає екскреції до грудного молока. Якщо ж припустити проникнення невеликої кількості препарату до грудного молока, то очікується, що він перетравиться в кишечнику немовляти і не абсорується.

РЕКОМЕНДОВАНО РОЗПОЧИНАТИ ЛІКУВАННЯ ГАЛКАНЕЗУМАБОМ НЕ РАНІШЕ ЯК ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ДЛЯ МІНІМАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ДО НЕМОВЛЯТИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Galcanezumab (Emgality) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Galcanezumab: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Galcanezumab – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Emgality – galcanezumab-gnlm injection, solution (nih.gov). Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.
  8. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)”.

 

Адаптовано 15.01.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.01.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...