МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАЛКАНЕЗУМАБ

Назва англійською мовою: Galcanezumab.
Група/призначення: Препарати для лікування мігрені, моноклональні антитіла. Це пептидний антагоніст гену кальцитоніну, гуманізоване IgG4 мноклональне антитіло.

Покази: попередження мігрені.

Альтернативні назви / синоніми: емгаліті.
Діюча речовина: галканезумаб.
Рекомендації при вагітності: відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.
Рекомендації при лактації: відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок): відсутні повідомлення про застосування галканезумабу в період вагітності у людини, а дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.
 ОПУБЛІКОВАНІ ДАНІ СВІДЧАТЬ ПРО МОЖЛИВИЙ ПІДВИЩЕНИЙ РИЗИК ПРЕЕКЛАМПСІЇ ТА ГЕСТАЦІЙНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ У ЖІНОК З МІГРЕННЮ
 ВІДПОВІДНО ДО СПЕЦИФІЧНИХ ПОКАЗІВ ГАЛКАНЕЗУМАБ ПРИЙМАЄ ОБМЕЖЕНА КІЛЬКІСТЬ ВАГІТНИХ ЖІНОК
ВАГІТНІ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ ЛІКУВАННЯ ГАЛКАНЕЗУМАБОМ МОЖУТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В MIGRAINE PREGNANCY REGISTRY
Інформація щодо досліджень на тваринах:

При введенні самцям і самкам щурів перед паруванням і надалі вагітним тваринам в період органогенезу не спостерігали несприятливих наслідків. У випадку введення щурам протягом всієї вагітності та періоду лактації також не зазначено негативного впливу на пренатальний і постнатальний розвиток дитинчат. Вплив на кролів в період органогенезу не призводив до несприятливих наслідків. Досліджень карциногенності та мутагенності не проводилось. Не виявлено несприятливого впливу не фертильність у самок і самців щурів.

Інформація щодо впливу на плід:

Препарат вводиться підшкірно. Він розкладається на невеликі пептиди і амінокислоти. Період напіввиведення становить приблизно 27 днів.

Невідомо, чи галканезумаб проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такого трансферу не припускає принаймні в першsй половині вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Не відомо, чи галканезумаб проникає до грудного молока. Його молекулярна вага не припускає екскреції до грудного молока. Якщо ж припустити проникнення невеликої кількості препарату до грудного молока, то очікується, що він перетравиться в кишечнику немовляти і не абсорується.

РЕКОМЕНДОВАНО РОЗПОЧИНАТИ ЛІКУВАННЯ ГАЛКАНЕЗУМАБОМ НЕ РАНІШЕ ЯК ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ ПІСЛЯ ПОЛОГІВ ДЛЯ МІНІМАЛІЗАЦІЇ ТРАНСФЕРУ ДО НЕМОВЛЯТИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Galcanezumab (Emgality) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Galcanezumab: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Galcanezumab – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Emgality – galcanezumab-gnlm injection, solution (nih.gov). Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.
  8. Сайт “MotherToBaby – a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)”.

 

Адаптовано 15.01.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.01.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!