МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ГАДОЛІНІЙ

Група/призначення:

Парамагнітні контрастні засоби. Це хімічний елемент з символом Gd і атомним номером 64. Це сріблясто-білий, ковкий та пластичний рідкісноземельний метал, належить до групи лантаноїдів. Зустрічається в природі тільки у зв’язаній формі. З 7 існуючих в природі ізотопів Gd-148 та Gd-152 є радіоактивними і виділяють альфа частинки. Гадопентетат димеглюмін (гадолінію димеглюмін; магневіст), гадобенат димеглюмін (мультіханс), гадодіамід (омніскан), гадоверсетамід (оптімарк), гадотеридол (прохенс), гадотерова кислота (гадотерат, дотарем) гадобутрол (гадовіст), гадоксетат (еовіст) – це неіонні контрасти на основі гадолінію, які використовуються при магнітно-резонансній томографії. Гадофосвесет тринатрію (вазовіст, аблавар) використовується в магнітно-резонансній ангіографії.

Альтернативні назви / синоніми:  немає.
Діюча речовина: гадоліній.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:

Сумісний при відтермінуванні грудного вигодовування на 24 години.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Про використання гадолінію на ранніх термінах вагітності повідомила невелика кількість досліджень – без видимих несприятливих ефектів. Вплив на пізніх термінах вагітності не призвів до ускладнень в 11 новонароджених. Американська колегія радіологів рекомендує уникати призначення внутрішньовенних контрастів на основі гадолінію при вагітності.

В рідкісних випадках у пацієнтів з нирковою недостатністю розвивається нейрогенний системний фіброз (контраст-індукована нефропатія) після впливу деяких гадоліній-вмісних контрастів. Ризик нейрогенного системного фіброзу призвів до класифікації цих препаратів, виходячи з ймовірності вивільнення гадолінію. Гадодіамід та гадоверсетамід найбільше серед інших вивільняють гадоліній, гадопентетат димеглюмін, гадоденат димеглюмін і гадофосвесет мають помірну здатність вивільнення, а гадобутрол, гадотерідол і гадотерат меглюмін вивільняють найменше гадолінію.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Введення контрасту гадолінію вагітним мишам призводить до накопичення гадолінію в головному мозку, нирках, селезінці, печінці, кістках плода та матері. Гадоверсетамід, призначений вагітним щурам в дозі до 4,9 ммол/кг/день не підвищував частоти вроджених вад. Лікування самок в перинатальному періоді та при лактації дозою до 4,2 ммол/кг/день не порушувало виживання дітей, їхнього розвитку чи репродуктивної функції. Лікування вагітних щурів дозами 0,4 та 1,6 ммол/кг/день підвищувало частку плодів з мальформаціями, включно з вадами із залученням васкулярної системи чи згинання лап. Проте частота вроджених вад була аналогічна історичним контрольним даним.

Англійська стаття щодо дослідження, опублікованого в Японії, описала використання гадобенату димеглюміну у спарених самок кролів. Кролям вводили внутрішньовенно 0,3, 0,9 або 2,0 ммол/кг/день і спостерігали зменшення споживання їжі та ваги тіла і підвищення рівня ранньої внутрішньоутробної загибелі на фоні найвищих двох доз. Найвища доза призводила до підвищення випадків мікрофтальмії та аномалій сітківки у плодів.

Плацентарний трансфер гадопентетату димеглюміну продемонстровано у кролів. Через можливу асоціацію між вільним гадолінієм та нейрогенним системним фіброзом існувала стурбованість, що гадоліній-вмісні контрасти для МРТ можуть акумулюватися в амніотичній рідині і знаходитись в ній певний час, а гадоліній впливатиме на плід. При внутрішньовенному введенні вагітним японським макакам контрасту гадолінію хелату його виявляли в плаценті та амніотичній рідині.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 2007 році оцінили, що контрасти з гадолінієм використовувались приблизно при половині магнітно-резонансних досліджень. Нагляд 2007 року щодо 85 американських академічних радіологічних підрозділів медичних шкіл виявив, що в 67% не призначали сполуки гадолінію при вагітності. Повідомлення про використання МРТ для 29 вагітних з гострим абдомінальним або тазовим болем інформує, що зображення переглянули для визначення можливості діагностики без застосування гадолінію і, таким чином, в 22 з 29 випадків контраст не призначили.

Повідомляється про успішну вагітність у пацієнтки з розсіяним склерозом, якій ненавмисно ввели гадопентетат димеглюмін на дуже ранньому терміні вагітності.

Інше повідомлення описало успішні результати 26 вагітностей, при яких в І триместрі використовували похідні гадолінію. Не виявлено несприятливих наслідків в 11 новонароджених з пренатальним впливом гадолінію в ІІ і ІІІ триместрах при обстеженні плаценти.

Канадське дослідження 2016 року виявило 397 вагітностей з впливом МРТ з використанням гадолінію в будь-якому терміні вагітності. Виходячи з 7 випадків мертвонароджень та смерті немовлят повідомили про асоціацію (відносний ризик 3,70, 95% ДІ 1,55-8,85). Народжених живими спостерігали в середньому до віку 2,4 років.

У дітей з пренатальним впливом гадолінію досліджували широкий спектр станів, визначених як будь-які ревматологічні, запальні, інфільтративні шкірні зміни. Тільки вплив в І триместрі асоціювався з вищим ризиком таких станів (1,41, 95% ДІ 1,11-1,79). Автори відзначили можливість хибно позитивних результатів внаслідок численних порівнянь.

Повідомлення 2017 року не виявило асоціації між концентрацією гадолінію в крові 104 недоношених новонароджених та несприятливими результатами вагітностей. Тільки 4 матері коли-небудь проходили обстеження за допомогою МРТ з контрастуванням гадолінієм.

Гайдлайн американської колегії радіологів від 2007 та 2015 років щодо МРТ при вагітності рекомендує максимально уникати призначення внутрішньовенних контрастів на основі гадолінію при вагітності. Комітет безпечності контрастних середовищ європейського товариства урорадіологів у 2013 році оголосив, що гадоліній є протипоказаним при вагітності. Канадське дослідження 2016 року погодилось з такими рекомендаціями.

Застосування препарату під час вигодовування:

Гадопентетату димеглюмін проникає до грудного молока в невеликій кількості. 19 жінок в період лактації, яким внутрішньовенно вводили гадопентетату диглюмін, продемонстрували середню дозу в молоці на рівні 0,009% (0,001-0,04%) від материнської протягом наступних після введення 24 годин. Автори наголосили, що ця доза становить менше, ніж 1/100 терапевтичної дози для немовлят, а при пероральному призначенні дуже мала кількість гадопентетату димеглюміну проникає до системного кровотоку.

Комітет безпечності контрастних середовищ європейського товариства урорадіологів у 2013 році рекомендував жінкам в період лактації, яким вводили найвищі дози гадолінію, припинити грудне вигодовування на 24 години і не годувати немовля зцідженим у цей період молоком.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Самці та самки щурів, ліковані гадоверсетамідом дозами до 0,5 ммол/кг/день, продемонстрували нормальну фертильність. При дозі 2 ммол/кг/день у самців щурів спостерігали загальну токсичність, включно з втратою ваги, токсичним вплив на яєчка, зменшенням фертильності, яка не відновлювалась до 8 тижнів.

Контраст гадоліній використовується при МР ангіографії чоловікам з еректильною дисфункцією. В одного пацієнта внутрішньовенне введення гадопентетату димеглюміну викликало гострий транзиторний біль в очах та яєчках.  При подальшому нагляді не виявляли несприятливих наслідків.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 01.01.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.01.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!