МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФОСКАРНЕТ

Назва англійською мовою: Foscarnet.
Група/призначення: противірусні препарати.
Альтернативні назви / синоніми: фоскавір.
Діюча речовина: фоскарнет.

Фоскарнету притаманна активність in vitro проти всіх відомих вірусів герпесу, включно з цитомегаловірусом, вірусом простого герпесу 1 та 2 типів, вірусом герпесу людини 6 типу, вірусом Ебштейна-Барр, вірусом вітряної віспи. Препарат також демонструє in vitro активність проти ВІЛ. Фоскарнет застосовується у пацієнтів зі СНІД, які мають цитомегаловірусний ретиніт або пацієнтів з ослабленим імунітетом та резистентною до ацикловіру герпетичною інфекцією з ураженням шкіри і слизових.

Рекомендації при вагітності: 

Сумісний – користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Огляд 1992 року вважає що фоскарнет повинен бути препаратом вибору у ВІЛ-позитивних вагітних із загрозливими цитомегаловірусним ретинітом. Оскільки фоскарнет асоціюється з розвитком токсичного впливу на нирки у дорослих, оглядач рекомендує проводити пренатальне тестування та ретельний моніторинг об’єму навколоплідних вод для контролю токсичного впливу на нирки плода.

РЕКОМЕНДОВАНО:

ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ:

  1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
  2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ
ЧОЛОВІКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЧИЇ ПАРТНЕРКИ МОЖУТЬ ЗАВАГІТНІТИ: НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПРОТЯГОМ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ 6 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів з введенням підшкірно дози 150 мг/кг/день, що приблизно становить 1/8 від максимальної рекомендованої добової дози, виходячи з AUC (AUC – це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). Це призводило до підвищення частоти скелетних мальформацій та варіацій. У кролів доза 75 мг/кг/день (1/3 від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з AUC) так само спричиняла скелетні дефекти або варіації. Також було виявлено залежні від дози генотоксичні ефекти у двох тестах in vitro та одному in vivo у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи фоскарнет проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такий трансфер припускає.

Доступне повідомлення про застосування фоскарнету в період вагітності у людини. 21-річна жінка в терміні 18 тижнів вагітності отримала внутрішньовенно  фоскарнет курсом 8 днів (загальна доза 43,8 грам) з приводу вираженого генітального герпесу типу 2, резистентного до ацикловіру. Анамнез жінки: 3 роки ВІЛ-інфекція, лікована саквінавіром, ламівудином, зидовудином. Надалі до завершення вагітності жінка отримувала ацикловір, оскільки було виявлено герпевірус 2 типу, чутливий до цього препарату. Шляхом кесаревого розтину народилась доношена, здорова, ВІЛ-негативна дівчинка, яка нормально розвивалась у віці 1 року.

Доступний аналіз двох інших випадків внутрішньовенної терапії фоскарнетом. В першому випадку ВІЛ-негативна жінка з резистентним до ацикловіру герпетичним енцефалітом та ретинітом отримала фоскарнет в дозі 60 мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин протягом 17 днів, починаючи з 32 тижня вагітності народила доношену здорову дитину. В другому випадку ВІЛ-позитивну жінку на 29 тижні вагітності лікували фоскарнетом в дозі 40 мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин з приводу генітального герпесу 2 типу.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання фоскарнету в період лактації у людини.

ЧЕРЕЗ ЙМОВІРНІСТЬ ЕКСКРЕЦІЇ ФОСКАРНЕТУ ДО ГРУДНОГО МОЛОКА ТА ПОТЕНЦІЙНУ ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ ЖІНКАМ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ТАКОГО ЛІКУВАННЯ СЛІД ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Foscarnet (Foscavir) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.

 

Адаптовано 08.01.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.01.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!