МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФОСКАРНЕТ

Назва англійською мовою: Foscarnet.
Група/призначення: противірусні препарати.
Альтернативні назви / синоніми: фоскавір.
Діюча речовина: фоскарнет.

Фоскарнету притаманна активність in vitro проти всіх відомих вірусів герпесу, включно з цитомегаловірусом, вірусом простого герпесу 1 та 2 типів, вірусом герпесу людини 6 типу, вірусом Ебштейна-Барр, вірусом вітряної віспи. Препарат також демонструє in vitro активність проти ВІЛ. Фоскарнет застосовується у пацієнтів зі СНІД, які мають цитомегаловірусний ретиніт або пацієнтів з ослабленим імунітетом та резистентною до ацикловіру герпетичною інфекцією з ураженням шкіри і слизових.

Рекомендації при вагітності: 

Сумісний – користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Огляд 1992 року вважає що фоскарнет повинен бути препаратом вибору у ВІЛ-позитивних вагітних із загрозливими цитомегаловірусним ретинітом. Оскільки фоскарнет асоціюється з розвитком токсичного впливу на нирки у дорослих, оглядач рекомендує проводити пренатальне тестування та ретельний моніторинг об’єму навколоплідних вод для контролю токсичного впливу на нирки плода.

РЕКОМЕНДОВАНО:

ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ:

  1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
  2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ
ЧОЛОВІКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЧИЇ ПАРТНЕРКИ МОЖУТЬ ЗАВАГІТНІТИ: НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПРОТЯГОМ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ 6 МІСЯЦІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у вагітних щурів з введенням підшкірно дози 150 мг/кг/день, що приблизно становить 1/8 від максимальної рекомендованої добової дози, виходячи з AUC (AUC – це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). Це призводило до підвищення частоти скелетних мальформацій та варіацій. У кролів доза 75 мг/кг/день (1/3 від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з AUC) так само спричиняла скелетні дефекти або варіації. Також було виявлено залежні від дози генотоксичні ефекти у двох тестах in vitro та одному in vivo у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи фоскарнет проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такий трансфер припускає.

Доступне повідомлення про застосування фоскарнету в період вагітності у людини. 21-річна жінка в терміні 18 тижнів вагітності отримала внутрішньовенно  фоскарнет курсом 8 днів (загальна доза 43,8 грам) з приводу вираженого генітального герпесу типу 2, резистентного до ацикловіру. Анамнез жінки: 3 роки ВІЛ-інфекція, лікована саквінавіром, ламівудином, зидовудином. Надалі до завершення вагітності жінка отримувала ацикловір, оскільки було виявлено герпевірус 2 типу, чутливий до цього препарату. Шляхом кесаревого розтину народилась доношена, здорова, ВІЛ-негативна дівчинка, яка нормально розвивалась у віці 1 року.

Доступний аналіз двох інших випадків внутрішньовенної терапії фоскарнетом. В першому випадку ВІЛ-негативна жінка з резистентним до ацикловіру герпетичним енцефалітом та ретинітом отримала фоскарнет в дозі 60 мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин протягом 17 днів, починаючи з 32 тижня вагітності народила доношену здорову дитину. В другому випадку ВІЛ-позитивну жінку на 29 тижні вагітності лікували фоскарнетом в дозі 40 мг/кг внутрішньовенно кожні 8 годин з приводу генітального герпесу 2 типу.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутні повідомлення про використання фоскарнету в період лактації у людини.

ЧЕРЕЗ ЙМОВІРНІСТЬ ЕКСКРЕЦІЇ ФОСКАРНЕТУ ДО ГРУДНОГО МОЛОКА ТА ПОТЕНЦІЙНУ ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ ЖІНКАМ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ТАКОГО ЛІКУВАННЯ СЛІД ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Foscarnet (Foscavir) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.

 

Адаптовано 08.01.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 08.01.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...