МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФОМЕПІЗОЛ

Назва англійською мовою:  Fomepizole.
Група/призначення: антидоти.

Фомепізол, який вводять внутрішньовенно кожні 12 годин протягом 48 годин і довше, є конкурентним інгібітором алкогольдегідрогенази, ферменту, що каталізує окислення алкоголю до ацетальдегіду. Цей фермент також каталізує початкові етапи метаболізму етиленгліколю та метанолу до їхніх токсичних метаболітів.

Покази: в якості антидоту для етиленгліколю (антифріз або охолоджуючі рідини) або метанолу.

Альтернативні назви / синоніми: антизол, 4-метилпіразол.
Діюча речовина: фомепізол.
Рекомендації при вагітності: Сумісний – користь для матері перевищує ризик для плода.
Рекомендації при лактації:  Призупинити грудне вигодовування.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Доступне повідомлення про один випадок застосування у вагітної. Оцінити ризик для ембріону/плода не є можливим.

ПОКАЗИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ФЛУМАЗЕНІЛУ СПЕЦИФІЧНІ, ТОМУ КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ ПЕРЕВИЩУЄ НЕВІДОМИЙ РИЗИК ДЛЯ ЕМБРІОНУ/ПЛОДА
Інформація щодо досліджень на тваринах:

За інформацією виробника репродуктивних досліджень у тварин не проводилось. В той же час в абстракті 1982 року повідомляється про відсутність тератогенності у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики: інтенсивний метаболізм до неактивних метаболітів, період напіввиведення не визначений.

Невідомо, чи фомепізол проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такий трансфер припускає.

Доступне одне повідомлення про використання фомепізолу в період вагітності. 21-річна жінка у 11 тижнів другої вагітності вдихала засіб для очищення карбюратора, через що було призначено фомепізолу дві дози 15 мг внутрішньовенно протягом 30 хвилин з різницею у 8 годин. До складу засобу, який вдихала жінка входять метанол, толуол, метиленхлорид, вуглекислий газ. З анамнезу відомо, що жінка зловживала толуолом та інгалянтами. Через 6 тижнів вона знову отримала лікування фомепізолом (1 дозу) через зловживання. Результат вагітності не відомий.

Відсутня інформація про використання фомепізолу в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає проникнення до грудного молока. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні не відомий.

СЛІД КЕРУВАТИСЬ НАСТУПНИМИ ПРИНЦИПАМИ:

  1. ПОКАЗИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ Є СПЕЦИФІЧНИМИ, ТОМУ КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ ПЕРЕВИЩУЄ РИЗИК ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ
  2. РЕЧОВИНИ, ДЛЯ ЯКИХ ФОМЕПІЗОЛ Є АНТИДОТОМ (ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ, МЕТАНОЛ) Є ТОКСИЧНИМИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ
  3. ПРИЗУПИНИТИ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ПРИНАЙМНІ НА 24 ГОДИНИ ПІСЛЯ ДОЗИ ФОМЕПІЗОЛУ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Fomepizole (Antizol) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Fomepizole. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.

 

Адаптовано 05.01.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.01.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!