МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФОМЕПІЗОЛ

Назва англійською мовою:  Fomepizole.
Група/призначення: антидоти.

Фомепізол, який вводять внутрішньовенно кожні 12 годин протягом 48 годин і довше, є конкурентним інгібітором алкогольдегідрогенази, ферменту, що каталізує окислення алкоголю до ацетальдегіду. Цей фермент також каталізує початкові етапи метаболізму етиленгліколю та метанолу до їхніх токсичних метаболітів.

Покази: в якості антидоту для етиленгліколю (антифріз або охолоджуючі рідини) або метанолу.

Альтернативні назви / синоніми: антизол, 4-метилпіразол.
Діюча речовина: фомепізол.
Рекомендації при вагітності: Сумісний – користь для матері перевищує ризик для плода.
Рекомендації при лактації:  Призупинити грудне вигодовування.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Доступне повідомлення про один випадок застосування у вагітної. Оцінити ризик для ембріону/плода не є можливим.

ПОКАЗИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ ФЛУМАЗЕНІЛУ СПЕЦИФІЧНІ, ТОМУ КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ ПЕРЕВИЩУЄ НЕВІДОМИЙ РИЗИК ДЛЯ ЕМБРІОНУ/ПЛОДА
Інформація щодо досліджень на тваринах:

За інформацією виробника репродуктивних досліджень у тварин не проводилось. В той же час в абстракті 1982 року повідомляється про відсутність тератогенності у мишей.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристики: інтенсивний метаболізм до неактивних метаболітів, період напіввиведення не визначений.

Невідомо, чи фомепізол проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага такий трансфер припускає.

Доступне одне повідомлення про використання фомепізолу в період вагітності. 21-річна жінка у 11 тижнів другої вагітності вдихала засіб для очищення карбюратора, через що було призначено фомепізолу дві дози 15 мг внутрішньовенно протягом 30 хвилин з різницею у 8 годин. До складу засобу, який вдихала жінка входять метанол, толуол, метиленхлорид, вуглекислий газ. З анамнезу відомо, що жінка зловживала толуолом та інгалянтами. Через 6 тижнів вона знову отримала лікування фомепізолом (1 дозу) через зловживання. Результат вагітності не відомий.

Відсутня інформація про використання фомепізолу в період лактації у людини. Молекулярна вага припускає проникнення до грудного молока. Вплив на немовля на грудному вигодовуванні не відомий.

СЛІД КЕРУВАТИСЬ НАСТУПНИМИ ПРИНЦИПАМИ:

  1. ПОКАЗИ ДО ПРИЗНАЧЕННЯ Є СПЕЦИФІЧНИМИ, ТОМУ КОРИСТЬ ДЛЯ МАТЕРІ ПЕРЕВИЩУЄ РИЗИК ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ
  2. РЕЧОВИНИ, ДЛЯ ЯКИХ ФОМЕПІЗОЛ Є АНТИДОТОМ (ЕТИЛЕНГЛІКОЛЬ, МЕТАНОЛ) Є ТОКСИЧНИМИ ДЛЯ НЕМОВЛЯТИ
  3. ПРИЗУПИНИТИ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ ПРИНАЙМНІ НА 24 ГОДИНИ ПІСЛЯ ДОЗИ ФОМЕПІЗОЛУ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Fomepizole (Antizol) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Fomepizole. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.

 

Адаптовано 05.01.2024 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.01.2024 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...