МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУРАЗЕПАМ

Група/призначення:

Снодійний, заспокійливий препарат групи бензодіазепінів. Покази: безсоння.

Альтернативні назви / синоніми: далман.
Діюча речовина: флуразепам.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Досвід застосування у людини при вагітності обмежений. Очікується, що вплив на плід подібний до інших бензодіазепінів  (див. статтю Діазепам). Дані від експериментальних тварин не припускають підвищення ризику вроджених вад. Призначення перед пологами може викликати пригнічення рухової активності та синдром відміни у новонароджених.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

При тератологічному тестуванні у мишей та кролів не виявили зростання частоти вроджених вад. Одне дослідження повідомляє про поведінкові порушення у щурів, які зазнали пренатального впливу флуразепаму.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Молекулярна вага препарату припускає проникнення до плаценти. Дані від виробника свідчать про проникнення активного метаболіту флуразепаму до плаценти та несприятливий вплив на плід. Так, повідомляється про жінку, яка приймала 30 мг флуразепаму на ніч протягом 10 днів перед пологами. Новонароджений мав летаргію перші 4 дні життя. Вважається, що це було викликано метаболітом  N1-дезалкілфлуразепамом, який виявили в сироватці немовляти.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність в період між 1985 та 1992 роками, виявлено 73 новонароджених, які зазнали впливу флуразепаму в І триместрі вагітності. Зареєстровано 4 (5,5%) великі вроджені вади при очікуваних 3. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 2/1 вроджені вади серцево-судинної системи, 1/0 полідактилія, 0/0 розщілина хребта, 1/0 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 0/0 гіпоспадія. Ці дані не підтримують асоціації між препаратом та вродженими вадами розвитку.

Коротке повідомлення 1982 року описує судоми у немовляти, мама якого протягом вагітності приймала кломіпрамін (трициклічний антидепресант та інгібітор зворотного захоплення серотоніну) та флуразепам. Хлопчик вагою 2360 грам народився на 33 тижні вагітності з оцінкою за шкалою Апгар по 9 балів на 1 та 5 хвилинах, відповідно. Міоклонічні судоми, нечутливі до введення фенобарбіталу (протисудомний препарат) з’явились на 7 годині життя. Цей стан успішно пролікували внутрішньовенним та пероральним введенням кломіпраміну, хоча немовля залишалось збудженим. Вклад флуразепаму, який, як відомо, у дорослих викликає судоми після різкого припинення прийому, в даному випадку невідомий. Однак, кореляція між зниженням рівня кломіпраміну та його активного метаболіту в сироватці, стан новонародженого свідчать, що судоми не були спричинені флуразепамом.

Проводилось ретроспективне телефонічне опитування 124 матерів, які могли приймати бензодазепіни при вагітності і всі приймали ці препарати в період лактації. Повідомляється про 1 випадок седації у новонародженого, мама якого пренатально та при лактації приймала наступні препарати: флуразепам 1 мг/день, клоназепам 0,5 мг/день (протисудомний препарат), рисперидон 0,75 мг/день (антипсихотичний препарат), бупропіон 1 мг/день (антидепресант, селективний інгібітор нейронального захоплення катехоламінів).

Інші бензодіазепіни асоціюються з транзиторними неонатальними ускладненнями. Більше досвіду накопичено щодо вживання при вагітності наступних бензодіазепінів: лоразепаму, алпразоламу, клоназепаму, діазепаму.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Дослідження по вивченню проникнення флуразепаму до грудного молока не проводились. Молекулярна вага припускає такий трансфер флуразепаму та його активного метаболіту тривалої дії.

У дітей, матері яких приймали інші бензодіазепіни, спостерігали летаргію, седацію, втрату ваги.

Американська академія педіатрії відносить бензодіазепіни до препаратів, вплив яких на немовля невідомий, але викликає занепокоєння (див. статтю Діазепам).

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 15.02.2016р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 02.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!