МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУПЕНТИКСОЛ

Група/призначення:

 Антипсихотичний препарат, похідне тіоксантену, антагоніст дофамінових рецепторів.

Покази: шизофренія.

Альтернативні назви / синоніми: флюанксол, депіксол.
Діюча речовина: флупентиксол.
Рекомендації при вагітності:

 Обмежені дані про застосування у людини; відсутні співставні дані від експериментальних тварин.

Рекомендації при лактації:

 Обмежені дані про застосування у людини ;потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступні 2 повідомлення про використання флупентиксолу при вагітності у людини, при яких порушень розвитку не відмічали.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

У щурів повідомляється про трансфер препарату до плаценти. В одному досліджень у щурів доза до 3 мг/кг/день  не асоціювалась з несприятливими результатами вагітностей.

Інформація щодо впливу на плід:

Обмежений досвід застосування у людини.

Флупентиксол проникає до плаценти з досягненням концентрації у плода на рівні 25% від материнської. Концентрація в амніотичній рідині подібна до такої в пуповині.

Повідомляється про вживання 1 мг/день флупентиксолу  в ІІ та ІІІ триместрах жінкою з пограничною психотичною депресією.  У новонародженого не виявили відхилень.

У 2011 році FDA оновив інформацію в інструкціях до антипсихотичних препаратів стосовно вагітності, підкресливши ризик неонатальних ускладнень при вживанні в ІІІ триместрі. Ці ускладнення включають наступне: екстрапірамідні знаки (аномальні м’язові мимовільні рухи) внаслідок блокади дофаміну та седації, труднощі при диханні та годуванні, збудження, тремор, аномально знижений або підвищений м’язовий тонус. FDA визначає ці симптоми як “синдром відміни”, але ці ознаки також можуть означати побічні ефекти (токсичність) від залишкового впливу препарату. Ці ускладнення можуть зникати спонтанно або вимагати додаткової стаціонарної допомоги.

Створено національні реєстри щодо вживання антипсихотичних препаратів при вагітності:  в США на базі массачусетського загального госпіталю (National Pregnancy Registry for Atypical Antipsychotics – http://www.womensmentalhealth.org/pregnancyregistry/) та Австралії (http://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT00686946).

Застосування препарату під час вигодовування:

Флупентиксол у щурів порушує окситоцин-залежне вивільнення молока.

Концентрація в грудному молоці у людини подібна до концентрації в материнській плазмі, співвідношення молоко:плазма склало 1,3. Немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні отримає при корекції на вагу 0,5-0,8% материнської дози. Не повідомляється про несприятливі наслідки впливу таких низьких доз у 4 немовлят.

Турбуючись щодо потенційного впливу антипсихотичних препаратів на нервову систему, що розвивається, робоча група ВООЗ не рекомендує призначати такі препарати як флуопентиксол при лактації “якщо клінічні покази до застосування не є переконливими”.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

При призначенні флупентиксолу щурам спостерігали репродуктивні наслідки, пов’язані з  антагонізмом до дофамінових рецепторів.

Введення самцям щурів препарату в пре оптичну область гіпоталамусу порушувало сексуальну поведінку, однак, такий шлях введення не може корелювати з лікуванням у людини. Призначення флупентиксолу самкам щурів може порушувати цикл тічки.

Лікування флупентиксолом (5-15 мг/день) при невеликому дослідженні у людини супроводжувалось підвищенням концентрації пролактину в сироватці.

Відомо, що інші антипсихотичні препарати викликають стійку гіперпролактинемію, яка може асоціюватися з галактореєю,  порушенням менструацій та неплідністю.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org)
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0

 

Адаптовано 15.02.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 25.03.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!