МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУОРЕСЦЕЇН НАТРІЮ

Група/призначення:

Офтальмологічний діагностичний препарат.

Альтернативні назви / синоніми: не має.
Діюча речовина: флуоресцеїн.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин передбачають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний (внутрішньовенне введення), ймовірно сумісний (місцеве введення).

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується зростання частоти вроджених вад розвитку при використанні флуоресцеїну. Доступно одне повідомлення про використання флуоресцеїну при вагітності. Як місцеве, так і внутрішньовенне введення призводить до системної концентрації. Також використовується як барвник в лікарських та косметичних препаратах.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Флуоресцеїн не виявився ембріотоксичним або тератогенним при використанні високих доз через зонд або ін’єкційно щурам та кролям. Дослідження in vitro з використанням сітківки ембріонів курчат продемонстрували пригнічення росту аксонів флуоресцеїном натрію при концентрації 0,2 мг/мл.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування у людини обмежений.

Повідомлення 2009 року інформує про 45-річну жінку з хоріоїдальною неоваскуляризацією та недіагностованою вагітністю, якій провели ангіографію з флуоресцеїном в терміні 9 тижнів вагітності та ввели вертепорфін  у 12 тижнів (препарат  для офтальмологічної фотодинамічної терапії). Вагітність діагностували приблизно у 25 тижнів. У терміні 37 тижнів народилась здорова дівчинка вагою 2410 грам без вроджених вад, з оцінкою за шкалою Апгар 9 та 10 балів, без порушень до віку 16 місяців.

В амніотичній рідині жінки, якій офтальмологи призначили флуоресцеїн за кілька днів до амніоцентезу у терміні 34 тижнів, було виявлено цей барвник, що демонструє його трансфер до плаценти в ІІІ триместрі. Аналіз 105 неконтрольованих клінічних повідомлень про застосування ангіографії з флуоресцеїном при вагітності не виявив асоціації з вродженими вадами та ускладненнями. До завдань аналізу не входило визначення безпеки застосування флуоресцеїну при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Флуоресцеїн проникає до грудного молока. В одному випадку введення препарату в обидва ока у вигляді 2% офтальмологічного розчину виявлено трансфер до грудного молока. Співвідношення молоко:плазма  становило 0,5. В іншому випадку флуоресцеїн призначили внутрішньовенно при діагностичній ангіографії, період напіввиведення з молока становив 62 години. У недоношеного немовляти, яке отримало внутрішньовенно флуоресцеїн розвинулась виражена бульозна висипка при подальшій фототерапії для лікування гіпербілірубінемії. Хоча введення препарату в період лактації з меншою ймовірністю викличе подібні проблеми, рекомендовано припинити грудне вигодовування на 8-12 годин після місцевого введення.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсиколології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 25.04.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 27.04.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...