МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУБЕНДАЗОЛ

Група/призначення:

Протиглисний (антигельмінтний) засіб. Це протигельмінтний препарат, структурно подібний до мебендазолу (р-фторпохідне мебендазолу).

В США використовується тільки у ветеринарії, в Європі, Південній Америці, Японії – в клінічній практиці.

Альтернативні назви / синоніми:

Флутелміум, флумоксал, флумоксан, флувермал.

Діюча речовина: флубендазол.
Рекомендації при вагітності:

Обмежений досвід застосування у людини.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Порушує розвиток ембріону у щурів на фоні дози 40 мг/кг/день. Доступні 16 повідомлень про лікування вагітних без несприятливих наслідків.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення вагітним щурам препарату методом насильного годування (гаваж) дози 40 мг/кг/день призвело до дефектів нервової трубки та очей, мальформації кінцівок, хвоста. В наступному дослідженні ці ж автори повідомили, що використання оливкової олії як носія препарату підвищувало токсичний вплив на розвиток, призводячи до ембріотоксичності та мальформацій при значно нижчій дозі, ніж при використанні флубендазолу суспендованого у воді.

В культурі цілих ембріонів щурів флубендазол порушував розвиток ембріонів при концентрації 0,5 мкг/мл та вищих. Аномалії включали відкриті дефекти нервової трубки, зменшення оптичних та слухових пухирців, зменшення або відсутність жарених дуг, короткі каудальні кінцівки. Генералізована загибель клітин спостерігалась у всіх ембріональних тканинах. Культура цілих ембріонів щурів не використовується для оцінки ризику у людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.Група  корейських дослідників опублікувала дві статті щодо 16 вагітностей із проспективним наглядом з впливом флубеназолу в І триместрі. При цьому не спостерігали підвищення частоти вроджених вад розвитку при порівнянні з контрольною групою, хоча одна дитина мала неповне подвоєння правої нирки.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.     
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Сумісний звіт FAO (Food and Agriculture Organization, продовольчої і сільськогосподарської організації)/ВООЗ зазначив, що репродуктивні дослідження у собак продемонстрували неоднозначні результати. Атрофічні зміни в генітальному тракті виникали як у самців, так і в самок на фоні дози 40 мг/кг/день при пероральному введенні 6 днів на тиждень протягом 3 місяців. Зміни видаються нормальними у самок того віку, що використовувались у дослідженні, гістологічні знахідки не могли визначити з певністю, що зміни в яєчках були спричинені впливом препарату.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

 Адаптовано 12.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...