МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФЛУБЕНДАЗОЛ

Група/призначення:

Протиглисний (антигельмінтний) засіб. Це протигельмінтний препарат, структурно подібний до мебендазолу (р-фторпохідне мебендазолу).

В США використовується тільки у ветеринарії, в Європі, Південній Америці, Японії – в клінічній практиці.

Альтернативні назви / синоніми:

Флутелміум, флумоксал, флумоксан, флувермал.

Діюча речовина: флубендазол.
Рекомендації при вагітності:

Обмежений досвід застосування у людини.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Порушує розвиток ембріону у щурів на фоні дози 40 мг/кг/день. Доступні 16 повідомлень про лікування вагітних без несприятливих наслідків.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення вагітним щурам через зонд дози 40 мг/кг/день призвело до дефектів нервової трубки та очей, мальформації кінцівок, хвоста. В наступному дослідженні ці ж автори повідомили, що використання оливкової олії як носія препарату підвищувало токсичний вплив на розвиток, призводячи до ембріотоксичності та мальформацій при значно нижчій дозі, ніж при використанні флубендазолу суспендованого у воді.

В культурі цілих ембріонів щурів флубендазол порушував розвиток ембріонів при концентрації 0,5 мкг/мл та вищих. Аномалії включали відкриті дефекти нервової трубки, зменшення оптичних та слухових пухирців, зменшення або відсутність жарених дуг, короткі каудальні кінцівки. Генералізована загибель клітин спостерігалась у всіх ембріональних тканинах. Культура цілих ембріонів щурів не використовується для оцінки ризику у людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Досвід застосування обмежений.Група  корейських дослідників опублікувала дві статті щодо 16 вагітностей із проспективним наглядом з впливом флубеназолу в І триместрі. При цьому не спостерігали підвищення частоти вроджених вад розвитку при порівнянні з контрольною групою, хоча одна дитина мала неповне подвоєння правої нирки.

Застосування препарату під час вигодовування: відсутня інформація.     
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Сумісний звіт FAO (Food and Agriculture Organization, продовольчої і сільськогосподарської організації)/ВООЗ зазначив, що репродуктивні дослідження у собак продемонстрували неоднозначні результати. Атрофічні зміни в генітальному тракті виникали як у самців, так і в самок на фоні дози 40 мг/кг/день при пероральному введенні 6 днів на тиждень протягом 3 місяців. Зміни видаються нормальними у самок того віку, що використовувались у дослідженні, гістологічні знахідки не могли визначити з певністю, що зміни в яєчках були спричинені впливом препарату.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

 Адаптовано 12.05.2019 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 13.05.2019 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!