МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФІНГОЛІМОД

Назва англійською мовою:  Fingolimod.
Група/призначення:

Імуномодулятор, модулятор сфінгозин 1-фосфат рецепторів (Sphingosine 1-Phosphate (S1P) Receptor). Основний показ – лікування розсіяного склерозу. Це хворобо-модифікуюча терапія.

 Альтернативні назви / синоніми: фінмод, гіленія.
Діюча речовина: фінголімод.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Фінголімод впливає на сфінгозин 1-фосфат рецептори, які залучені до процесу ангіогенезу та формування судин в період ембріогенезу. Активний метаболіт фінголімод-фосфат зв’язується з високою афінністю з рецепторами сфінгозин 1-фосфату та блокує здатність лімфоцитів виходити з лімфоовузлів. Фінголімод призначений для лікування пацієнтів з релаксуючою формою розсіяного склерозу для зменшення частоти клінічних загострень. У двох видів тварин спостерігали токсичний вплив на розвиток. Виходячи з періоду напіввиведення препарату виробник рекомендує припинити лікування, принаймні, за 2 місяці до спроби завагітніти.

Дані про використання у вагітних жінок суперечливі, так, постмаркетингові дані свідчать про двократне підвищення частоти великих вроджених вад, в той час як інше велике дослідження таких фактів не виявило, тому найкращою є рекомендація від виробника:

РЕКОМЕНДОВАНО:

 1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;
 2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ, ПРИНАЙМНІ ДВА МІСЯЦІ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ЛІКУВАННЯ

 

У ВИПАДКУ НАСТАННЯ ВАГІТНОСТІ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ ФІНГОЛІМОДОМ  ЖІНКУ СЛІД ІНФОРМУВАТИ ПРО ПОТЕНЦІНИЙ РИЗИК ДЛЯ ПЛОДА ТА ЗУПИНИТИ ПРИЙОМ ПРЕПАРАТУ

 

В ТОЙ ЖЕ ЧАС У ПАЦІЄНТІВ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ ПІСЛЯ ПРИПИНЕННЯ ЛІКУВАННЯ ФІНГОЛІМОДОМ НАСТУПАЄ НЕЗВОРОТНЕ ПОГІРШЕННЯ СТАНУ (в межах 11 тижнів)

 

ДОСТУПНИЙ РЕЄСТР ВАГІТНИХ, ЯКІ ОТРИМУВАЛИ ФІНГОЛІМОД/ГІЛЕНІЯ ЗА МІНІМУМ 8 ТИЖНІВ ДО ВАГІТНОСТІ ТА В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ – ДЛЯ ЛІКАРІВ, ЯКІ СУПРОВОДЖУЮТЬ/МОНІТОРУЮТЬ ЦИХ ЖІНОК
https://www.gilenyapregnancyregistry.com

 

ЖІНКИ З РОЗСІЯНИМ СКЛЕРОЗОМ МОЖУТЬ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЬ В ПОСТІЙНО ДІЮЧОМУ РЕЄСТРІ ВАГІТНИХ ВІД ТЕРАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ OTIS/MotherToBABY
https://mothertobaby.org/ongoing-study/multiple-sclerosis/

ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію фінголімоду з 594 лікарськими засобами, 8 станами/захворюваннями (кардіоваскулярні (виражена взаємодія: протипоказаний пацієнтам з анамнезом інфаркту, ішемії, нестабільної стенокардії, серцевої недостатності тощо), гіпертонія, порушення функції печінки, інфекції (препарат підвищує ризик інфікування), макулярний набряк, порушення дихальної функції, енцефалопатія, погіршення стану пацієнтів з розсіяним склерозом після відміни препарату); щодо взаємодії з препаратами, то з 444 вона є вираженою, з 148 – помірною, з 2 – незначною. Перелік препаратів, які взаємодіють з фінголімодом доступний за посиланням: https://www.drugs.com/drug-interactions/fingolimod-index.html, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У щурів пероральні дози на рівні 0,03-10 мг/кг/день підвищували частоту мальформацій та загибелі ембріонів/плодів, окрім на фоні найнижчої використаної дози. В цьому дослідженні найнижча доза була нижчою від рекомендованої для людини. У щурів найчастіше зустрічались наступні мальформації: персистуючий артеріальний стовбур (загальний артеріальний стовбур) та дефект міжшлуночкової перетинки. У випадку призначення фінголімоду протягом вагітності та лактації в дозах 0,05-0,5 мг/кг/день спостерігали зниження рівня виживання дитинчат, а дефіцит навчання – на фоні найвищої дози. В цьому дослідженні найнижча доза була на рівні рекомендованої для людини. Щодо кролів: підвищення частоти смертності ембріонів/плодів, затримка росту на фоні доз від 1,5 до 5 мг/кг/день. У кролів, дозою, яка не призводила до негативних наслідків була 20-кратна рекомендованій для людини.

Фінголімод продемонстрував карциногенність у мишей, але не у щурів. Численні дослідження мутагенності були негативними. У щурів не виявлено впливу на фертильність ані самок, ані самців.

Інформація щодо впливу на плід:

Фінголімод та його активний метаболіт мають високий рівень зв’язування з білками (99,7%). Термінальний період напіввиведення обох сполук становить 6-9 днів.

Невідомо, чи фінголімод або його активний метаболіт проникають через плаценту у людини.  Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер, але цей процес обмежуватиметься високим рівнем зв’язування з білками.

Дослідження 2014 року повідомляє результати вагітностей після пренатального впливу фінголімоду в ІІ-IV фазах клінічних досліджень (N=66). Вплив відбувався протягом 6 тижнів від запліднення або під час запліднення і тривав ще 1-141 день. Результати наступні: 9 (14%) спонтанних абортів, 24 (36%) медичних абортів, 28 (42%) народжених живими, 4 вагітності, які ще тривали на момент повідомлення, 1 вагітність, втрачена з-під нагляду. Вплив фінголімоду в І триместрі спричинив 5 мальформацій (7,6%): 2 у народжених живими (однобічний постеріомедіальний вигин великої гомілкової кістки, акранія) та 3 у плодів, вагітності якими були перервані за медичними показами (тетрада Фалло, спонтанна внутрішньоутробна загибель плода, порушення розвитку плода). У трьох жінок вагітності наступили через 6 тижнів після останньої дози фінголімоду (0,5 мг)  з наступними результатами: 7 здорових дітей, 1 медичний аборт.

Повідомляється про 34-річну жінку з 10-річним анамнезом розсіяного склерозу, яка приймала фінголімод в дозі 0,5 мг протягом перших 7 тижнів вагітності. Лікування було припинено, в нормальних вагінальних пологах народилась дитина з декстракардією без структурних дефектів серця та інших органів.

Дослідження 2018 року використало дані клінічних досліджень, обсерваційних досліджень, наглядових програм та окремих повідомлень для оцінки ризику несприятливих результатів вагітності у жінок з розсіяним склерозом, які зазнали впливу  фінголімоду безпосередньо перед або під час вагітності. Згідно з цим аналізом, поширеність великих вроджених вад серед народжених живими не була істотно вищою від загальнопопуляційних показників в групі без розсіяного склерозу. Аналогічні результати отримано для самовільного переривання та вроджених вад серця. Не знайдено специфічного патерну вроджених вад.

Європейське агентство з лікарських засобів “European Medicines Agency” застерігає від використання фінголімоду у вагітних, виходячи з постмаркетингових даних, які свідчать про двократне підвищення частоти великих вроджених вад у випадку лікування фінголімодом в порівнянні із загальнопопуляціним рівнем (2-3%; EUROCAT). Мова йде про наступні вроджені вади: вроджена вада серця (дефект міжшлуночкової перетинки,  дефект міжпередсердної перетинки, тетрада Фалло), аномалії нирок, аномалії кістково-м’язової системи.

Виробник повідомив про результати 1246 проспективно супроводжуваних вагітностей (1255 новонароджених) станом на лютий 2017 року. Великі вроджені вади за виключенням хромосомних аномалій зареєстровані у 3,9% народжених живими. Разом з мервонародженнями та перерваними вагітностями показник зріс до 4,5%. Частота вад серця склала 1,5% серед народжених живими та 1,6% серед всіх категорій. Такі показники є в межах загальнопопуляційних. При порівнянні 63 вагітностей з впливом фінголімоду з 62 вагітностями з впливом інтерферону-бета асоціація з вродженими вадами також не була статистично істотною – 4,8% проти 2,3% (співвідношення шансів 2,2, 95% ДІ 0,2-24,6), виходячи з інформації про 2 дітей з вадами в групі фінголімоду проти 1 дитини в іншій.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання фінголімоду в період грудного вигодовування. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають екскрецію основного препарату та його метаболіту до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками плазми обмежуватиме цей процес.  Наслідки такого впливу на немовля невідомі.

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до молока щурів, виходячи з цих даних виробник оцінив, що немовля може отримати 30% від материнської дози.

Інші джерела повідомляють, що у молоці тварин рівень препарату в 2-3 рази перевищував показник в плазмі матері. При цьому не спостерігали впливу на вагу тіла, розвиток, поведінку, фертильність.

На думку одного оглядача, навіть невелика кількість препарату в грудному молоці буде проникати перорально до немовляти.

Більшість експертів вважають, що слід робити вибір між лікуванням матері та грудним вигодовуванням, керуючись станом матері
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

У доклінічних дослідженнях фінголімод не чинив несприятливого впливу на фертильність самців і самок щурів на фоні доз до 10 мг/кг/день, що у 200 разів вище від рекомендованої для людини дози, виходячи з поверхні тіла. Лікування фінголімодом захистило яєчники мавп і людини від деструктивного впливу опромінення 15 Гр (стаття Рентгенівське опромінення та вагітність). Ліковані фінголімодом мавпи змогли завагітніти і виносити потомство після дози опромінення, яка в іншому випадку призвела  б до стерильності.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Fingolimod Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Gilenya (Fingolimod Capsules): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Fingolimod. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
 7. Gilenya – Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
 8. What You Should Know About Taking Fingolimod when pregnant, nursing, or administering to children or adults over 60. Інформація з сайту WebMD.
 9. DailyMed – FINGOLIMOD capsule (nih.gov) Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 03.04.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 03.04.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!