МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФАВІПІРАВІР

Назва англійською мовою:  Favipiravir.
Група/призначення:

Противірусні засоби прямої дії. Фавіпіравір активний проти РНК-вмісних вірусів. Це похідне піразинкарбоксаміду. Препарат пригнічує РНК-полімеразу.

Альтернативні назви / синоніми:

Авіган, фавіпіра, фавілавір.

Діюча речовина: фавіпіравір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний у випадку необхідності лікування матері.

Рекомендації при лактації:  

Сумісний з моніторингом стану немовляти.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Фавіпіравір призводить до підвищення частоти мальформацій та зниження рівня виживання плодів в експериментальних тварин. Доступна інформація про нормальні результати вагітності у випадку лікування цим препаратом.

РЕКОМЕНДОВАНО ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЯКИМ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ЛІКУВАННЯ:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ЯКЩО ЖІНКА ВЖЕ ВАГІТНА, ТО ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ ПРО ЛІКУВАННЯ, ВИХОДЯЧИ З ЇЇ СТАНУ;

3. НЕ ВАГІТНИМ ЖІНКАМ ВІД ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ;

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати не клінічних (доклінічних) досліджень були подані до міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії. Згідно з цією інформацією, пероральне призначення радіоактивно міченого фавіпіравіру вагітним мишам продемонструвало, що препарат або його метаболіти досягають плода за 30 хвилин незалежно від періоду введення – на 12-й чи 18-й день вагітності. Введення мишам 300 мг/кг/день призводило до постімплантаційних втрат, зниження ваги плода і плаценти, неуточнених аномалій голови, головного мозку, серця, хвоста. На фоні цієї дози відзначали ознаки токсичного впливу на материнський організм. Доза 100 мг/кг/день таких несприятливих ефектів не спричиняла.

Лікування вагітних щурів дозою 60 мг/кг/день призводило до постімплантаційних втрат, зниження ваги плодів і плаценти, неуточнених аномалій серця і тимуса. Доза, яка не викликала подібних наслідків, становила 2 мг/кг/день. Лікування вагітних кролів продемонструвало ембріотоксичність без підвищення частоти мальформацій на фоні токсичної для матері дози 600 мг/день. У вагітних мавп при використанні дози 200 мг/кг/день відзначали розщілину піднебіння у 2 з 5 плодів, а набряк плодів та асцит виникали у цих 2 та інших плодів. Виходячи з концентрації в плазмі  – AUC (AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) несприятливі наслідки в експериментальних тварин виникають на фоні дози, яка чинить вплив на рівні або нижче за вплив від терапевтичної дози у людини. 

Лікування самців щурів дозами 30 мг/кг/день або вищими спричиняло зменшення ваги яєчок і придатків, знижувало рухливість сперматозоїдів. У випадку лікування самок і самців дозами 30 мг/кг/день спостерігали підвищення частоти доімплантаційних втрат і зменшення числа живих плодів. Лікування тільки самок продемонструвало зниження життєздатності плодів на фоні дози 10 мг/кг/день. Найчутливішим періодом виникнення негативних наслідків був доімплантаційний.

Інформація щодо впливу на плід:

Повідомляється про жінку, інфіковану вірусом Ебола, яка отримувала лікування в ІІІ триместрі вагітності препаратом фавіпіравір і народила дитину, інфіковану цим же вірусом, яка вижила після лікування. У дитини не було діагностовано вроджених вад. Мама померла в післяпологовому періоді від геморагічних ускладнень інфекції.

Також доступна інформація про 29 вагітностей з впливом фавіпіравіру, з них 25 в першому триместрі з наступними результатами: 5 медичних абортів, 2 передчасні пологи, 24 пологи живими немовлятами (1 двійня). Не було діагностовано великих вроджених вад, розміри новонароджених відповідали гестаційному віку.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Фавіпіравір та його метаболіти виявляються в молоці щурів в концентрації, вищій за показник в плазмі матері.

Препарат також виявляли в грудному молоці жінки в концентрації 0,3, 5,5 та 2,7 мг/Л після одноразової дози 200 мг. Препарат у немовляти не визначався.

Жінка з COVID-19 отримувала фавіпіравір протягом 5 днів. Її не інфікована дитина знаходилась на грудному вигодовуванні протягом 6 місяців, не було виявлено як відхилень, так і симптомів COVID-19.

Рекомендовано у випадку лікування матері немовлятам, які знаходяться на грудному вигодовуванні моніторувати рівень печінкових ферментів, шлунково-кишковий дистрес, рівень сечової кислоти в сироватці.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Favipiravir Use while Breastfeeding. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  4. Favipiravir – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 21.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!