МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ФАВІПІРАВІР

Назва англійською мовою:  Favipiravir.
Група/призначення:

Противірусні засоби прямої дії. Фавіпіравір активний проти РНК-вмісних вірусів. Це похідне піразинкарбоксаміду. Препарат пригнічує РНК-полімеразу.

Альтернативні назви / синоніми:

Авіган, фавіпіра, фавілавір.

Діюча речовина: фавіпіравір.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний у випадку необхідності лікування матері.

Рекомендації при лактації:  

Сумісний з моніторингом стану немовляти.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Фавіпіравір призводить до підвищення частоти мальформацій та зниження рівня виживання плодів в експериментальних тварин. Доступна інформація про нормальні результати вагітності у випадку лікування цим препаратом.

РЕКОМЕНДОВАНО ЖІНКАМ РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ, ЯКИМ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ ЛІКУВАННЯ:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ПРОВЕСТИ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ЯКЩО ЖІНКА ВЖЕ ВАГІТНА, ТО ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ ПРО ЛІКУВАННЯ, ВИХОДЯЧИ З ЇЇ СТАНУ;

3. НЕ ВАГІТНИМ ЖІНКАМ ВІД ПОЧАТКУ ЛІКУВАННЯ ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ;

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати не клінічних (доклінічних) досліджень були подані до міністерства охорони здоров’я, праці та соціального забезпечення Японії. Згідно з цією інформацією, пероральне призначення радіоактивно міченого фавіпіравіру вагітним мишам продемонструвало, що препарат або його метаболіти досягають плода за 30 хвилин незалежно від періоду введення – на 12-й чи 18-й день вагітності. Введення мишам 300 мг/кг/день призводило до постімплантаційних втрат, зниження ваги плода і плаценти, неуточнених аномалій голови, головного мозку, серця, хвоста. На фоні цієї дози відзначали ознаки токсичного впливу на материнський організм. Доза 100 мг/кг/день таких несприятливих ефектів не спричиняла.

Лікування вагітних щурів дозою 60 мг/кг/день призводило до постімплантаційних втрат, зниження ваги плодів і плаценти, неуточнених аномалій серця і тимуса. Доза, яка не викликала подібних наслідків, становила 2 мг/кг/день. Лікування вагітних кролів продемонструвало ембріотоксичність без підвищення частоти мальформацій на фоні токсичної для матері дози 600 мг/день. У вагітних мавп при використанні дози 200 мг/кг/день відзначали розщілину піднебіння у 2 з 5 плодів, а набряк плодів та асцит виникали у цих 2 та інших плодів. Виходячи з концентрації в плазмі  – AUC (AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) несприятливі наслідки в експериментальних тварин виникають на фоні дози, яка чинить вплив на рівні або нижче за вплив від терапевтичної дози у людини. 

Лікування самців щурів дозами 30 мг/кг/день або вищими спричиняло зменшення ваги яєчок і придатків, знижувало рухливість сперматозоїдів. У випадку лікування самок і самців дозами 30 мг/кг/день спостерігали підвищення частоти доімплантаційних втрат і зменшення числа живих плодів. Лікування тільки самок продемонструвало зниження життєздатності плодів на фоні дози 10 мг/кг/день. Найчутливішим періодом виникнення негативних наслідків був доімплантаційний.

Інформація щодо впливу на плід:

Повідомляється про жінку, інфіковану вірусом Ебола, яка отримувала лікування в ІІІ триместрі вагітності препаратом фавіпіравір і народила дитину, інфіковану цим же вірусом, яка вижила після лікування. У дитини не було діагностовано вроджених вад. Мама померла в післяпологовому періоді від геморагічних ускладнень інфекції.

Також доступна інформація про 29 вагітностей з впливом фавіпіравіру, з них 25 в першому триместрі з наступними результатами: 5 медичних абортів, 2 передчасні пологи, 24 пологи живими немовлятами (1 двійня). Не було діагностовано великих вроджених вад, розміри новонароджених відповідали гестаційному віку.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Фавіпіравір та його метаболіти виявляються в молоці щурів в концентрації, вищій за показник в плазмі матері.

Препарат також виявляли в грудному молоці жінки в концентрації 0,3, 5,5 та 2,7 мг/Л після одноразової дози 200 мг. Препарат у немовляти не визначався.

Жінка з COVID-19 отримувала фавіпіравір протягом 5 днів. Її не інфікована дитина знаходилась на грудному вигодовуванні протягом 6 місяців, не було виявлено як відхилень, так і симптомів COVID-19.

Рекомендовано у випадку лікування матері немовлятам, які знаходяться на грудному вигодовуванні моніторувати рівень печінкових ферментів, шлунково-кишковий дистрес, рівень сечової кислоти в сироватці.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Favipiravir Use while Breastfeeding. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  4. Favipiravir – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 21.08.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 21.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...