МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ФАМЦИКЛОВІР

Група/призначення:

Препарат для противірусної терапії. Для лікування герпетичної інфекції, викликаної  вірусами простого герпесу 1 та 2 типів та вірусом varicella zoster.

Фамцикловір – це проліки*, які швидко перетворюються на пенцикловір, активний противірусний препарат.

*Проліки (англ. prodrugs) — хімічно модифіковані форми продуктів (речовин), які в біосередовищах організму внаслідок метаболічних процесів перетворюються на ліки.

Також див. статтю Герпетична інфекція та вагітність.

Альтернативні назви / синоніми: фамвір.
Діюча речовина: фамцикловір.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин не очікується зростання ризику вроджених вад при прийомі фамцикловіру в період вагітності. Одне дослідження асоціює антигерпетичні препарати з гастрошизисом.

Виробник запровадив реєстр вагітностей з вживанням фамцикловіру.

Рев’ю 2010 року рекомендує уникати призначення фамцикловіру при вагітності та лактації через відсутність інформації.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату дози, які у 10 та 20 разів перевищували рекомендовану для людини, призначені вагітним кролям та щурам,   не призводили до порушення розвитку плодів.

У тварин спостерігали карциногенні ефекти, так, у самок щурів значно підвищувалась частота аденокарциноми молочної залози при введенні фамцикловіру в дозі 600 мг/кг/день.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Невідомо, чи фамцикловір або його активний метаболіт пенцикловір проникають до плаценти, але молекулярна вага це припускає.

Когортне дослідження 1998 року повідомляє про результати вагітностей жінок, яким лікарі загальної практики в Англії виписали 1 з 34 нових препаратів. Інформацію отримували шляхом опитування лікарів через місяць  після передбачуваних пологів. Серед 1067 вагітностей з впливом препаратів у 7 випадках приймався фамцикловір в І триместрі. Результати цих 7 вагітностей були наступними: 1 ектопічна вагітність, 2 самовільні викидні, 4 доношені здорові новонароджені.

Повідомляється про випадок прийому фамцикловіру 33-річною жінкою в дозі 250 мг тричі на день протягом 10 днів з 5-го до 6-го тижнів вагітності для лікування герпес зостер. Народився хлопчик вагою 2900 грам, який помер від важкого інфекційного ураження печінки після 36 дня життя. На біопсії виявлено наступні зміни:   гіпоплазію тимусу, помірний стеноз легеневої артерії, дефект міжпередсердної перетинки, гепатомегалію зі стенозом поза печінкових жовчних ходів.

Данське дослідження оцінювало результати вагітностей, при яких були виписані рецепти на фамцикловір: 1 дитина з вродженими вадами серед 32 вагітностей.

Дослідження від проекту попередження вроджених вад (National Birth Defects Prevention Study) повідомляє про можливу асоціацію між протигерпетичними препаратами (фамцикловір, ацикловір, валацикловір)  на ранніх термінах вагітності та гастрошизисом. Матері 941 дитини з гастрошизисом та 8339 жінок контрольної групи приймали антигерпетичні препарати за місяць до запліднення та до третього місяця вагітності. Співвідношення шансів для гастрошизису склало 4,68 (95% ДІ 1,65-13,28) в цілому та 4,68 (95% ДІ 1,15-19,03) у жінок з або без самоповідомлень про генітальний герпес при порівнянні з жінками без вживання антигерпетичних препаратів або герпетичної інфекції; у жінок, які повідомили про генітальний герпес і не приймали антигерпетичних препаратів – 3,0 (95% ДІ 1,58-5.68). Автори відзначають, що на основі отриманих даних неможливо з’ясувати, чи підвищений ризик гастрошизису пов’язаний з прийомом антигерпетичних препаратів, чи з генітальним герпесом, для лікування якого вони призначалися. Інформаця щодо фамцикловіру окремо не надавалась.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату фамцикловір накопичується в молоці щурів. Хоча дані про екскрецію фамцикловіру та його метаболіту до грудного молока відсутні, виробник рекомендує уникати грудного вигодовування при прийомі мамою фамцикловіру.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Дослідження в групі 18 чоловіків, які отримували лікування від генітального герпесу, не продемонструвало негативного впливу на параметри сперми.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 18.04.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 26.04.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!