МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕТОНОГЕСТРЕЛ

Група/призначення: гестагени; контрацептиви.

Етоногестрел – це 3-кетодезогестрел, активний метаболіт дезогестрелу. Це прогестин, що використовується в контрацептивах, доступний у вигляді підшкірних імплантатів (імпланон, некспланон), вагінального кільця в комбінації з етинілестрадіолом.

Альтернативні назви / синоніми:

Імпланон, некспланон, 3-кетодезогестрел. Комбінований препарат: НоваРинг (вагінальні кільця; етоногестрел та етинілестрадіол).

Діюча речовина: етоногестрел.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин, випадковий вплив цього контрацептиву при вагітності не підвищує ризику вроджених вад.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення етоногестрелу вагітним щурам (130-кратна доза для людини) та кролям (260-кратна доза для людини) не продемонструвало залежні від дози ефекти на розвиток плода, виживання, вроджені вади.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутня інформація про стан немовлят після випадкового пренатального впливу етоногестрелу.

Дослідження в групі 218 вагітностей в Австралії, які наступили на фоні шкірних імплантатів, продемонструвало, що 46 жінок вже були вагітними на момент імплантації, в 13 випадках допущена помилка при введенні, 8 випадків обумовлені впливом інших медикаментів, 3 – випадінням імплантату, 19 – неправильним час введення імплантату. Решта вагітностей була пов’язана з тим, що імплантат не був введений, незважаючи на намір зробити це. Виходячи з частоти введення імплантатів в Австралії автори підрахували частоту невдач в попередженні вагітності – 1/1000.  Аналогічний аналіз в Франції визначив частоту вагітностей на рівні 0,359 на 1000 проданих імплантатів, але виявив, що більшість вагітностей могли бути обумовлені помилкою при введенні. Рев’ю щодо прогестинових імплантатів повідомило, що відновлення фертильності після видалення імплантатів є швидким – в більшості жінок, які хочуть завагітніти – в межах року. Вагінальне кільце діє прямим пригніченням овуляції. Кільце в більшій мірі залежить від жінки з точки зору коректності застосування, ніж імплантат, тому число невдач вище, аналогічно оральним контрацептивам.

Застосування препарату під час вигодовування:

У жінок з імплантатами етоногестрелу виявляли невелику кількість препарату в грудному молоці, немовля отримує 1,7% від материнського рівня. Не виявлено несприятливого впливу на ріст та стан здоров’я немовлят, згідно з більшостю повідомлень. Не відзначали різниці в рості та вазі через 1 рік після пологів при порівнянні жінок, яким ввели імплантат за два дні після пологів та через 6 тижнів після народження дитини. Групи не відрізнялись щодо кількості дітей на виключно грудному вигодовуванні після 3 місяців. Одне повідомлення описало немовля на грудному вигодовуванні, яке втратило 145 грам через місяць після введення імплантату етоногестрелу матері; один випадок  зменшення виробітку молока після імплантації; зрив лактації у 108 жінок з таким імплантатом. Жінки, яким імплантували етоногестрел протягом 3 днів після пологів не відрізнялись в грудному вигодовуванні від жінок, яким таку процедуру провели на 6-8 тижнях. Не спостерігали різниці у розвитку немовлят, що знаходились на грудному вигодовуванні у віці 12 місяців, виходячи з того, чи мати отримала імплантат після пологів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Одним механізмом контрацептивної дії етоногестрелу є пригнічення овуляції. Дані, надані FDA, свідчать, що лікування самок щурів протягом 6 тижнів дозою 4 мг/кг/день (в  260 разів перевищує дозу для людини, виходячи з площі поверхні тіла) продемонструвало пригнічення естральної циклічності та повернення до норми через 2 тижні після відміни лікування.

Клінічні дослідження імплантатів етоногестрелу продемонстрували пригнічення овуляції зі збереженням фолікулярної активності та продукції естрадіолу. Рівень вагітностей у присутності імплантату є дуже низьким; одна стаття описала 13 досліджень з охопленням 53530 циклів у 1716 жінок без вагітності. Дві інші статті повідомили про 11 клінічних досліджень (можливе дублювання з попередніми даними) без вагітностей у 942 жінок, які використовували такий метод контрацепції протягом 2 або 3 років. Якщо настання вагітності через 2 тижні після видалення імплантату вважати невдачею такого методу контрацепції, то рівень вагітностей становить 0,38 на 100 жіночих років.

Чоловіки, ліковані етоногестрелом та тестостероном, продемонстрували значне зниження сперматогенезу. Ця комбінація зараз вивчається на предмет застосування для чоловічої контрацепції.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.10.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.10.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!