МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕТАКРИНОВА КИСЛОТА

Назва англійською мовою: Ethacrynic acid.
Група/призначення:

Високоактивні діуретики, сульфаміди, прості засоби. Це потужний діуретик, який використовується при токсемії, набряку легень, не цукровому діабеті в період вагітності.

Альтернативні назви / синоніми: урегіт, едекрін.
Діюча речовина: етакринова кислота.
Рекомендації при вагітності: 

Обмежені дані про використання у людини – не рекомендована.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендована.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Обмежений досвід застосування у І триместрі вагітності не продемонстрував підвищення частоти мальформацій. Проте етакринова кислота не рекомендована вагітним.

Діуретики не попереджають та не змінюють перебігу токсемії, але вони можуть зменшувати плацентарну перфузію (хлортіазид). В цілому діуретики не рекомендовані для лікування гестаційної гіпертензії через характерну для цього стану гіповолемію у матері.

 ЕТАКРИНОВА КИСЛОТА НЕ РЕКОМЕНДОВАНА ВАГІТНИМ ЧЕРЕЗ МОЖЛИВЕ ЗМЕНШЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ПЕРФУЗІЇ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і щурів з використанням доз, які у 50 разів перевищували рекомендовану для людини. Не було виявлено ознак зовнішніх мальформацій. Дози, що у 10 або 2,5 разів перевищували рекомендовану для людини у щурів і собак відповідно не порушували фертильності та не впливали несприятливо на ріст і розвиток потомства. У щурів на фоні 50-кратної для людини дози відзначили внутрішньоутробну затримку росту без впливу на виживання та постнатальний розвиток.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи етакринова кислота проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага такий трансфер припускає.

Повідомляється про ототоксичний ефект у дитини з пренатальним впливом етакринової кислоти та канаміцину в ІІІ триместрі. Також відомо про немовля з нефролітіазом, мама якого отримувала етакринову кислоту, каптоприл та інші препарати з приводу цукрового діабету та гіпертензії.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання етакринової кислоти в період лактації у людини. Інтенсивний діурез може знижувати лактацію. Повідомляють про 6 жінок в післяпологовому періоді, які відмовились від грудного вигодовування і успішно припинили лактацію етакриновою кислотою.

Виробник не рекомендує використовувати етакринову кислоту в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Ethacrynic Acid Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Edecrin (Ethacrynic Acid): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Ethacrynic Acid – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 29.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.11.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!