МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕТАКРИНОВА КИСЛОТА

Назва англійською мовою: Ethacrynic acid.
Група/призначення:

Високоактивні діуретики, сульфаміди, прості засоби. Це потужний діуретик, який використовується при токсемії, набряку легень, не цукровому діабеті в період вагітності.

Альтернативні назви / синоніми: урегіт, едекрін.
Діюча речовина: етакринова кислота.
Рекомендації при вагітності: 

Обмежені дані про використання у людини – не рекомендована.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендована.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Обмежений досвід застосування у І триместрі вагітності не продемонстрував підвищення частоти мальформацій. Проте етакринова кислота не рекомендована вагітним.

Діуретики не попереджають та не змінюють перебігу токсемії, але вони можуть зменшувати плацентарну перфузію (хлортіазид). В цілому діуретики не рекомендовані для лікування гестаційної гіпертензії через характерну для цього стану гіповолемію у матері.

 ЕТАКРИНОВА КИСЛОТА НЕ РЕКОМЕНДОВАНА ВАГІТНИМ ЧЕРЕЗ МОЖЛИВЕ ЗМЕНШЕННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ПЕРФУЗІЇ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей і щурів з використанням доз, які у 50 разів перевищували рекомендовану для людини. Не було виявлено ознак зовнішніх мальформацій. Дози, що у 10 або 2,5 разів перевищували рекомендовану для людини у щурів і собак відповідно не порушували фертильності та не впливали несприятливо на ріст і розвиток потомства. У щурів на фоні 50-кратної для людини дози відзначили внутрішньоутробну затримку росту без впливу на виживання та постнатальний розвиток.

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи етакринова кислота проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага такий трансфер припускає.

Повідомляється про ототоксичний ефект у дитини з пренатальним впливом етакринової кислоти та канаміцину в ІІІ триместрі. Також відомо про немовля з нефролітіазом, мама якого отримувала етакринову кислоту, каптоприл та інші препарати з приводу цукрового діабету та гіпертензії.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання етакринової кислоти в період лактації у людини. Інтенсивний діурез може знижувати лактацію. Повідомляють про 6 жінок в післяпологовому періоді, які відмовились від грудного вигодовування і успішно припинили лактацію етакриновою кислотою.

Виробник не рекомендує використовувати етакринову кислоту в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Ethacrynic Acid Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Edecrin (Ethacrynic Acid): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Ethacrynic Acid – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.

 

Адаптовано 29.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.11.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...