МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕСЛІКАРБАЗЕПІН

Назва англійською мовою: Eslicarbazepine.
Група/призначення:

Протиепілептичні засоби, похідні карбоксаміду. Еслікарбазепін є активним метаболітом окскарбазепіну. Це дібензазепіновий антиконвульсант для лікування парціальних нападів. Еслікарбазепін є ізомером лікарбазепіну, а оксакарбазепін метаболізується до лікарбазепіну.

Альтернативні назви / синоніми: 

Ептаза, ескалієф, аптіом, зебінікс, pazzul.

Діюча речовина: еслікарбазепіну ацетат.
Рекомендації при вагітності: 

Обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини – ймовірно сумісний згідно з одним джерелом, не рекомендований іншими.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):  
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ по епілепсії та протиепілептичних препаратах
ЧАСТОТА ВРОДЖЕНИХ ВАД У ЖІНОК З ЕПІЛЕПСІЄЮ В 2-3 РАЗИ ПЕРЕВИЩУЄ ЗАГАЛЬНОПОПУЛЯЦІЙНИЙ ПОКАЗНИК, НАЙЧАСТІШЕ РЕЄСТРУЮТЬСЯ РОЗЩІЛИНА ГУБИ, КАРДІОВАСКУЛЯРНІ МАЛЬФОРМАЦІЇ ТА ДЕФКТИ НЕРВОВОЇ ТРУБКИ
КОМБІНОВАНА ТЕРАПІЯ АСОЦІЮЄТЬСЯ З ВИЩИМ РИЗИКОМ ВРОДЖЕНИХ ВАД, АНІЖ МОНОТЕРАПІЯ – ТОМУ ПЕРЕВАГУ СЛІД НАДАВАТИ САМЕ МОНОТЕРАПІЇПРИНАЙМНІ В ПЕРШОМУ ТРИМЕСТРІ
НЕ МОЖНА РАПТОВО ПРИПИНЯТИ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНУ ТЕРАПІЮ В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ, БО ЦЕ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОСИЛЕННЯ НАПАДІВ І ЗАШКОДИТИ МАТЕРІ ТА ПЛОДУ
РЕКОМЕНДОВАНО ПРИЗНАЧАТИ ФОЛІЄВУ  КИСЛОТУ ПЕРЕД ТА В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ, ОСКІЛЬКИ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ МОЖУТЬ СПРИЯТИ ДЕФІЦИТУ ФОЛІЄВОЇ КИСЛОТИ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ МОЖУТЬ ВИНИКАТИ РОЗЛАДИ ЗГОРТАННЯ КРОВІ ЧЕРЕЗ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ, ТОМУ РЕКОМЕНДОВАНО В ОСТАННІ КІЛЬКА ТИЖНІВ ВАГІТНОСТІ ПРИЗНАЧАТИ ЖІНКАМ ВІТАМІН К
ЖІНКИ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ЕСЛІКАРБАЗЕПІН В ПЕРІОД ВАГІТНОСТІ  МОЖУТЬ ДОЛУЧАТИСЬ ДО РЕЄСТРУ ВАГІТНИХ, ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПРОТИЕПІЛЕПТИЧНІ ПРЕПАРАТИ
North American Antiepileptic Drug Pregnancy Registry

Дані від експериментальних тварин, на яких тестували екслікарбазепін, припускають ризик, але обмежений досвід застосування у людини не дозволяє коректно оцінити вплив  на ембріон/плід.  Інші препарати цього класу – карбамазепін та окскарбазепін асоціюються з несприятливими наслідками. Ризик від впливу еслікарбазепіну слід порівнювати з ризиком неконтрольованої епілепсії і зважувати користь для плода. Щодо фолієвої кислоти: вплив саме еслікарбазепіну на її рівень та метаболізм невідомий, тому найбезпечнішим буде притримуватись тактики, яка розроблена для інших протиепілептичних препаратів – додавати фолієву кислоту в дозі 4-5 мг/день.

РЕКОМЕНДОВАНО:

  • перед початком лікування отримати негативний тест на вагітність;
  • врахувати, що препарат взаємодіє з оральними контрацептивами, тому під час лікування та до кінця поточного менструального циклу після припинення лікування необхідно використовувати альтернативний та ефективний метод контрацепції.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у мишей, щурів, кролів. У мишей в період органогенезу всі тестовані дози призводили до мальформацій, а середні та високі дози до затримки росту плода. Крім того спостерігали подовження гестації на фоні найвищої дози, а на фоні середньої та високої доз відзначено стійке зниження маси тіла, затримку фізичного та статевого дозрівання. На фоні найнижчої з тестованих доз вплив препарату був нижчим за показник у людини при застосуванні максимальної рекомендованої дози, виходячи з AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою). У кролів призначення середніх і високих доз в період органогенезу спричиняло затримку розвитку та скелетні варіації (не викликала ефектів доза нижча завід максимальної в людини за AUC). У щурів вплив в період органогенезу на фоні всіх тестованих доз продемонстрував ембріолетальність, на фоні середніх та високих доз – підвищення частоти скелетних варіацій, на фоні високих доз – затримку росту плода. Найнижча з тестованих доз була нижчою від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Середні та високі дози у потомства призводили до зниження ваги тіла, затримки статевого розвитку, зниження координації рухів. Не викликала подібних ефектів доза, менша від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Дворічне дослідження карциногенності проводилось у мишей, виявляли гепатоцелюлярну аденому та карциноми – через 2 роки у випадку використання попередньо середніх і високих доз. Численні дослідження мутагенності були негативними, але кластогенні ефекти фіксували в деяких тестах. Після впливу на самців і самок мишей від періоду парування на фоні всіх тестованих доз спостерігали ембріолетальність. У щурів високі дози протягом імплантації подовжували естральний цикл.

Інформація щодо впливу на плід:

Це активний метаболіт окскарбазепіну. Препарат доступний у вигляді еслікарбазепіну ацетату, він метаболізується до активного агенту – еслікарбазепіну.

Характеристики: рівень зв’язування з білками плазми (<40%), довгий період напіввиведення становить  (13–20 годин).

Невідомо чи еслікарбазепін проникає через плаценту у людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками плазми та довгий період напіввиведення припускають плацентарний трансфер. Два споріднені препарати карбамазепін та окскарбазепін мають подібну молекулярну вагу і їм властивий плацентарний трансфер.

Дослідження 2016 року розглядало ризик вроджених вад від нових протиепілептичних препаратів. Вчені дійшли висновку про обмеженість інформації щодо еслікарбазепіну для оцінки ризику.

Повідомлення 2018 року описало наступні результати 79 вагітностей із застосуванням еслікарбазепіну: 30 народжених живими дітей без вроджених вад, 25 ще триваючих вагітностей, 3 невідомі результати, 18 абортів (10 спонтанних і 8 індукованих), 5 вроджених вад (нечіткий зв’язок з препаратом). Щодо випадків спонтанних абортів та вроджених вад: жінки приймали також інші протисудомні препарати. Всі вроджені вади були у жінок з впливом лікування або у І триместрі або до запліднення і далі протягом вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання еслікарбазепіну в період лактації у людини. Виробник зазначає про екскрецію препарату до грудного молока, що корелює з молекулярною вагою, низьким рівнем зв’ування з білками плазми, довгим періодом напіввиведення. Оскільки еслікарбазепін є активним метаболітом окскарбазепіну, обмежена інформація вказує на те, що окскарбазепін не буде викликати побічних ефектів у немовлят на грудному вигодовуванні, особливо якщо немовля старше 2 місяців.

У дорослих найчастішими побічними реакціями є запаморочення, сонливість, нудота, головний біль, диплопія, блювота, втома, атаксія, розмитість зору та тремор.

Європейське агенство з лікарських засобів (EMA) РЕКОМЕНДУЄ  ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ на період лікування еслікарбазепіном

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Еслікарбазепін ацетат понижує системні рівні етинілестрадіолу та левоногестрелу у складі гормональних контрацептивів.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Eslicarbazepine (Aptiom) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Aptiom (Eslicarbazepine Acetate Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Eslicarbazepine – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Zebinix Tablets: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  8. Eslicarbazepine Acetate – eslicarbazepine acetate tablet. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 16.11.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.11.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!