МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕНКОРАФЕНІБ

Назва англійською мовою: Encorafenib.
Група/призначення:

Антинеопластичний препарат, інгібітор кінази. Покази: неоперабельна або метастатична меланома, спричинена мутаціями BRAF V600E або V600K.

Альтернативні назви / синоніми: брафтові.
Діюча речовина: енкорафеніб.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації:  протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Відсутня інформація про використання енкорафенібу в період вагітності у людини. Енкорафеніб призначається в комбінації з іншим інгібітором кінази – бініметинібом. Обидва ці препарати протипоказані вагітним.

РЕКОМЕНДОВАНО
ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
Енкорафеніб знижує ефективність гормональних контрацептивів
 ВИКОРИСТОВУВАТИ НЕ ГОРМОНАЛЬНІ КОНТРАЦЕПТИВИ ПРОТЯГОМ  ЛІКУВАННЯ ЕНКОРАФЕНІБОМ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ 2 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

Європейське агентство з лікарських засобів “European Medicines Agency” рекомендує використовувати контрацепцію протягом лікування ЕНКОРАФЕНІБОМ та ще 30 днів після останньої дози

ОСКІЛЬКИ ЕНКОРАФЕНІБ ПРИЗНАЧАЄТЬСЯ В КОМБІНАЦІЇ З БІНІМЕТИНІБОМ, ДЛЯ ЯКОГО РЕКОМЕНДОВАНО ВИКОРИСТОВУВАТИ КОНТРАЦЕПЦІЮ ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ, ТО ДЛЯ ТАКОЇ СХЕМИ ЛІКУВАННЯ ТАКОЖ БУДЕ ДІЯТИ ЦЯ РЕКОМЕНДАЦІЯ – 30 ДНІВ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до препарату та інформації не клінічного огляду FDA енкорафеніб призводить до зниження ваги плодів, підвищення частоти скелетних варіацій. У кролів на фоні дози, яка у 178 разів перевищувала вплив у людини, виходячи з AUC (AUC –це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою) відзначено підвищення рівня постімплантаційних втрат на фоні материнської токсичності. У щурів на фоні 26-кратної рекомендованій для людини дози спостерігали набряк плода, мікрогнатію, мікрофтальмію. Зафіксовано плацентарний трансфер енкорафенібу, концентрація в плазмі щурів і кролів склала 1,7% та 0,8% від показника у матері.

Інформація щодо впливу на плід:

Характеристика препарату: рівень зв’язування з білками плазми становить 86%, період напівиведення – 3,5 годин. Невідомо, чи енкорафеніб проникає через плаценту у людини, але його молекулярна вага такий трансфер припускає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи енкорафеніб проникає до грудного молока, але його молекулярна вага таку екскрецію припускає. Оскільки препарат призначається в комбінації з бініметинібом, а ця схема лікування може чинити токсичний вплив на немовля, він є протипоказаним в період грудного вигодовування.

РЕКОМЕНДОВАНО ВІДМОВИТИСЬ ВІД ГРУДНОГО ВИГОДОВУВАННЯ ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМНІ НА 2 ТИЖНІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Encorafenib (Braftovi) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Encorafenib: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Encorafenib – NCBI Bookshelf (nih.gov). База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Braftovi: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів“European Medicines Agency”.
  7. Braftovi – encorafenib capsule. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 06.10.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 06.10.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!