МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕЛТРОМБОПАГ

Група/призначення:

Антигеморагічні засоби, системні гемостатики. Це агоніст рецептору тромбопоетину, належить до окремого фармакологічного класу.

Альтернативні назви / синоніми: револад, промакта.
Діюча речовина: елтромбопаг.
Рекомендації при вагітності:

Сумісний; користь для матері перевищує ембріо-фетальний ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Хоча практично відсутні повідомлення про використання елтромбопагу при вагітності у людини вплив на ембріон/плід є можливим. Репродуктивні дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, але дози в тестуванні були дуже низькими. Допоки не буде накопичено досвіду у людини при вагітності неможливо повністю оцінити ризик для ембріону/плода. Незважаючи на це, якщо елтромбопаг показаний, користь для матері перевищить невідомий ембріо-фетальний ризик, тому не слід припиняти лікування з настанням вагітності. Лікарів закликають надавати інформацію про вагітних з впливом препарату до окремого реєстру вагітних (Promacta pregnancy registry).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. У вагітних щурів доза, яка у 7 разів перевищувала клінічний вплив у людини, виходячи з AUC* була токсичною для матерів (зменшення набирання ваги та споживання їжі). На фоні цієї дози вага плодів була істотно зниженою та незначно підвищувалась частота шийних ребер. При двократній клінічній дозі не спостерігали несприятливого впливу на матерів та плодів. У вагітних кролів не виявлено ознак ембріолетальності чи тератогенності при дозах, які становили 0,6 від клінічної у людини. Карциногенні дослідження проводились у мишей та щурів. Не виявлено карциногенних наслідків на фоні дози 4-5-кратній клінічній. Препарат не був мутагенним чи кластогенним в різних дослідах, але був незначно позитивним (до триразового підвищення мутаційної частоти) у одному дослідженні у мишей щодо лімфоми.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Через ризик гепатотоксичності препарат доступний тільки через обмежений програмний розподіл. Призначений для лікування тромбоцитопенії у пацієнтів з хронічною імунною (ідіопатичною) тромбоцитопенічною пурпурою з недостатньою відповіддю на кортикостероїди, імуноглобуліни чи спленектомію. Більше того, його слід призначати тільки якщо рівень тромбоцитопенії та клінічний стан підвищує ризик кровотечі. Препарат екстенсивно метаболізується, має високий рівень зв’язування з білками (>99%), елімінується первинно з фекаліями, період напіввиведення в здорових людей становить 21-32 години, в пацієнтів з тромбоцитопенічною пурпурою – 26-35 годин. Одне клінічне дослідження повідомило про приблизно на 40% вищу системну концентрацію препарату в афроамериканців.

Невідомо чи елтромбопаг проникає через плаценту в людини. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають плацентарний трансфер, але високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме кількість, яка проникне через плаценту. Препарат виявляли в плазмі щурів, які зазнали пренатального впливу.

Одне джерело наводить інформацію про випадки використання елтромбофагу при вагітності. Жінка, яка приймала препарат протягом вагітності з приводу тромбоцитопенічної пурпури народила дитину із затримкою розвитку, але в цілому здорову з транзиторним підвищенням числа тромбоцитів. Лікування в ІІІ триместрі асоціювалось з низькою вагою новонародженого в одному повідомленні та з нормальним результатом в іншому. Жінка, лікована після 36-го тижня вагітності народила дитину з нормальною вагою, здорову.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають проникнення до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме цю кількість. Ризик для немовляти на грудному вигодовуванні невідомий.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Елтромбофаг не впливав на фертильність самок та самців щурів в дозах, які у 2 та 5 разів перевищували клінічну, відповідно. При цьому спостерігали зниження набирання ваги самцями.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної ттоксикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 16.08.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.08.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!