МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕЛЕТРИПТАН

Група/призначення:

Серотонінергічний засіб для лікування мігрені. Споріднені препарати: наратриптан, суматриптан, різатриптан, золмітриптан, алмотриптан, фроватриптан.

Альтернативні назви / синоніми: релпакс.
Діюча речовина: елетриптан.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання елетриптану при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають помірний ризик, проте через обмежений досвід важко його оцінити. Хоча рев’ю 2008 року щодо використання триптанів (сучасні засоби для лікування мігрені) не виявило доказів тератогенності, припускається можливе підвищення ризику передчасних пологів.

Препарати для лікування мігрені вважають протипоказаними при вагітності, якщо вони мають судинозвужуючі властивості.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Щурам в період органогенезу вводили дози, які у 1,2-12 разів перевищували максимальну рекомендовану для людини дозу 80 мг, виходячи з площі поверхні тіла. На фоні 12-кратної дози знижувалась вага плодів і зростала частота вертебральних та стернальних варіацій, але ця доза була також токсична для матерів (зменшення набирання ваги). Доза, яка не призводила до наслідків у щурів, становила 4-кратну рекомендовану для людини. У кролів дози в 1,2-12 разів вищі від рекомендованих для людини, призначені в період органогенезу, призводили до зменшення ваги плодів на фоні найвищих. Всі дози асоціювались з підвищенням частоти зрощення грудних ребер та девіації порожнистої вени. Материнської токсичності не відзначали. У кролів доза, яка не викликала ефектів, не була визначена.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Зв’язування з білками плазми помірне (біля 85%). Ідентифіковано один активний метаболіт. Період напіввиведення елетриптану становить 4 години, а метаболіту – 13 годин. Також невідомо, чи елетриптан або його активний метаболіт проникають через плаценту у людини. Молекулярна маса основної сполуки, зв’язування з білками припускають трансфер до ембріону/плода.

Дослідження Норвезького медичного реєстру народжень вивчало питання прийому медикаментів шляхом опитування вагітних до відомого результату вагітності. Не виявлено підвищення частоти вроджених вад розвитку у дітей 1535 жінок, які отримували при вагітності триптан (47% суматриптан, 23,6% ризатриптан, 17,5% золмітриптан, 12,9% елетриптан). Спостерігали підвищення частоти атонії матки, що автори віднесли до основного захворювання.

Рев’ю 2008 року щодо безпечності триптанів при вагітності відзначило нечисленність пов’язаних з вагітністю даних про використання золмітриптану та подібних препаратів.

Інший аналіз 2008 року, не зважаючи на обмежену інформацію, дійшов висновку, що суматриптан видається безпечною альтернативою для лікування вагітних з вперше виявленою мігренню або погіршенням в І триместрі. Автори вважають, що необхідно провести ряд наступних досліджень, щоб рекомендувати суматриптан на пізніх триместрах.

Літературний огляд 2015 року та мета-аналіз щодо репродуктивної безпечності триптанів включив 6 досліджень з охопленням 4208 дітей жінок, що приймали суматриптан або інші триптани при вагітності для лікування мігрені. При порівнянні з контрольною групою здорових жінок виявлено істотне підвищення спонтанних абортів (співвідношення шансів 3,54, 95% ДІ 2,24-5,59). Не виявлено істотного підвищення рівня великих вроджених вад, недоношеності, спонтанних абортів при порівнянні з групою жінок з мігренню, які не приймали триптанів.

Застосування препарату під час вигодовування:

Елетриптан проникає до грудного молока людини. Виробник провів дослідження в групі 8 жінок, які прийняли одноразову дозу 80 мг.  Середня кількість препарату в молоці за 24 години становила 0,02% від материнської дози. Середнє співвідношення молоко : плазма становило 1 : 4, проте з великою варіабельністю. Через 18-24 години після дози препарат ще містився в молоці в невеликій кількості  (в середньому 1,7 нг/мл). Активний метаболіт не визначався в молоці. Вплив такої кількості на немовля, яке знаходиться на грудному вигодовуванні, невідомий. Однак, така мала кількість в молоці припускає сумісність елетриптану з грудним вигодовуванням.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Репродуктивні дослідження у щурів продемонстрували зниження числа імплантацій на фоні доз у самок 50 мг/кг/день або вищих, що припускає часткове пригнічення овуляції. Дослідження у двох поколіннях щурів, яке зазначене в рев’ю FDA, але не згадане в інструкції, не продемонструвало несприятливих результатів вагітностей або впливу на фертильність при дозах до 50 мг/кг/день.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 14.08.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 15.08.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!