МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ЕДОКСАБАН

Назва англійською мовою:  Edoxaban.
Група/призначення:

Аантитромботичні засоби. Прямі інгібітори фактора Ха.

Едоксабан — високоселективний прямий оборотний інгібітор фактора Ха, серинової протеази, яка є останньою ланкою звичайного каскаду коагуляції. Едоксабан пригнічує вільний фактор Ха та активність протромбінази. Пригнічення фактору Ха спричиняє зниження вироблення тромбіну, подовжує час згортання крові та зменшує ризик утворення тромбу.

Покази: зниження ризику інсульту та системної емболії у пацієнтів з неклапанною фібриляцією передсердь, тромбоз глибоких вен, емболія легеневої артерії після 5-10 днів лікування парентеральним антикоагулянтом.

Альтернативні назви / синоніми:

Едоксакорд, ліксіана, савайса.

Діюча речовина: едоксабан.
Рекомендації при вагітності:

Не рекомендований більшістю експертів.

Рекомендації при лактації:  не рекомендований.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):  

Досвід застосування у вагітних обмежений. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик. За інформацією виробника єдиним способом уникнення антитромботичного впливу едоксабану є очікувати 24 години після останньої дози.

Вагітність асоціюється з підвищеним ризиком тромоемболії. який є найвищим у жінок з тромбоемболітичною хворобою та певними станами вагітності, пов’язаними з високим ризиком. Доступні дані свідчать про те, що жінки з венозним тромбозом в анамнезі мають вищий ризик рецидиву в період вагітності. Використання едоксабану може підвищити ризик кровотеч у плода і новонародженого, що потребує постійного спостереження.

Всі пацієнти, які отримують антикоагулянти, включно з вагітними жінками, мають ризик кровотечі. В пологах у жінок, яким застосовують нейроаксіальну анестезію, можливий розвиток епідуральної або субдуральної гематоми хребта. В пологах слід розглянути використання антикоагулянтів коротшої дії

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів і кролів. У щурів пероральна доза, яка у 49 разів перевищувала рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла, не призводила до тератогенних ефектів. Найвищі дози спричиняли постімплантаційні втрати, але це могло бути вторинним через вагінальні кровотечі у матерів.  У випадку призначення від періоду органогенезу, протягом вагітності і до 20-го дня лактації доз, які призводили до впливу, що втричі перевищував показник у людини, виходячи з AUC (AUC – це фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою), спостерігали вагінальні кровотечі у матерів та затриману реакцію уникнення (навчальний тест) у потомства жіночої статі.

У кролів 49-кратні дози не спричиняли тератогенних наслідків. Дози, які у 20 разів перевищували рекомендовану для людини, виходячи з AUC та вищі, продемонстрували токсичний вплив на материнський організм та ембріон/плід.

Карциногенних наслідків не виявлено, більшість тестів на мутагенність були негативними і тільки один позитивним. У щурів не виявлено негативного впливу на фертильність.

Інформація щодо впливу на плід:

Едоксабан метаболізується до активних метаболітів. Рівень зв’язування з білками плазми становить 55%, період напіввиведення – 10-14 годин.

Невідомо, чи препарат проникає через плаценту у людини, його молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми та довгий період напіввиведення припускають такий трансфер.

Виробник повідомляє про 10 випадків пренатального впливу едоксабану. Вплив відбувався у І триместрі і тривав перші 6 тижнів вагітності. Результати цих вагітностей були наступними: 6 народжених живими дітей, з яких 2 недоношені, 1 спонтанний та 3 медичні аборти.

У 2019 році повідомили про вагітну з тромбозом нижньої порожнистої вени та легеневою емболією, яку лікували едоксабаном після штучного переривання вагітності. Вона завагітніла через 55 тижнів. Препарат відмінили на 5 тижні цієї вагітності і розпочали лікування гепарином. На 38-му тижні вагітності жінка народила здорову дівчинку вагою 2310 грам.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутня інформація про лікування едоксабаном в період лактації. Молекулярна вага, помірний рівень зв’язування з білками плазми, довгий період напіввиведення припускають екскрецію до грудного молока. У дорослих найчастішими побічними наслідками лікування цим препаратом є кровотечі, анемія, висипка, порушення показників функції печінки. Відповідно, якщо жінка знаходиться на такому лікуванні, це слід врахувати при спостереженні за немовлям.

ЧЕРЕЗ РИЗИК КРОВОТЕЧ У НОВОНАРОДЖЕНИХ ГРУДНЕ ВИГОДОВУВАННЯ НЕ РЕКОМЕНДОВАНЕ НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ МАТЕРІ ЕДОКСАБАНОМ
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  3. Edoxaban (Savaysa) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
  5. Edoxaban: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interaction, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  6. Edoxaban – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  7. Lixiana: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  8. Savaysa – edoxaban tosylate tablet, film coated (nih.gov). Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 25.09.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 25.09.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!