МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДІДРОГЕСТЕРОН

Група/призначення:

Гестагени. Аналог природного прогестерону.

Альтернативні назви / синоніми: дуфастон.
Діюча речовина: дідрогестерон.
Рекомендації при вагітності:

Призначається при загрозі переривання.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні стандартні експериментальні тератологічні дослідження  з дідрогестероном. Дослідження випадок-контроль повідомило про асоціацію з вадами серця.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Це пероральний активний прогестин, введений в клінічну практику у 1960 роках. Його категоризували як «ретростероїдний» через зворотну конфігурацію хімічної структури по відношенню до основної сполуки – прогестерону.  Не використовується в США.

Було запропоновано, що препарат має бути корисним у складі оральних контрацептивів, а лікування знижуватиме ризик самовільного переривання.

У 2011 році європейські клініцисти повідомили, що використання дідрогестерону 50 жінками із загрозою передчасних пологів істотно подовжувало вагітність при порівнянні з меншою нелікованою групою жінок. Хоча вагітність була подовжена, не було істотного підвищення ваги новонароджених. Така інформація також була повідомлена у 2006 році.

Літературний огляд 2012 року дійшов висновку, що дані рандомізованих досліджень припустили ефективність дідрогестерону в лікуванні загрози викидня.

Повідомлення 2014 року в Індії виявило істотне зниження втрати вагітності в подвійному сліпому дослідженні з охопленням жінок з анамнезом ідіопатичних повторних втрат вагітностей, яких лікували дідрогестероном (6,9%) або плацебо (16,8%) від раннього терміну вагітності і до 20 тижнів. Попереднє дослідження також зазначило, що лікуванні в І триместрі знижує частоту гестаційної гіпертензії.

Рев’ю 2009 року підсумувало повідомлення про 28 народжень з впливом дідрогестерону та несприятливими результатами. Спостерігали різні типи порушень, з них найчастіше зустрічались вади кістково-м’язової системи та множинні вроджені вади розвитку, за ними по частоті  маскулінізація, урогенітальні вади, дефекти нервової трубки, очей. Оглядач не ідентифікував характерні види аномалій і не встановив причинного зв’язку.

У 2015 році дослідження випадок-контроль з Гази повідомило про асоціацію з вродженими вадами розвитку (2,91, 95% ДІ 1,54-4,24). Не проводилось корекції на паління матерями, вживання алкоголю, прийом фолієвої кислоти, індекс маси тіла. Найчастіше препарат використовували при загрозі спонтанного аборту або при спонтанних абортах в анамнезі.

Дослідження, яке повідомило про використання дідрогестерону для підтримки лютеїнової фази в процедурі штучного запліднення, виявило частоту аномалій на рівні 1,9%, що аналогічно загально популяційному показнику. Не було створено паралельної контрольної групи. Серед 33 жінок, які отримували дідрогестерон при вагітності протягом 2 місяців або довше не спостерігали різниці в частоті вроджених вад, вазі, рості новонароджених, оцінці за шкалою Апгар, загрози переривання, передчасних пологів в порівнянні з 27 жінками, які не отримували цей препарат. Міоми матки спостерігали у всіх жінок обох груп, на що дідрогестерон не впливав.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до грудного молока людини. Відсутня інформація про вплив на немовля на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 31.10.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 31.10.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!