МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ДІДРОГЕСТЕРОН

Група/призначення:

Гестагени. Аналог природного прогестерону.

Альтернативні назви / синоніми: дуфастон.
Діюча речовина: дідрогестерон.
Рекомендації при вагітності:

Призначається при загрозі переривання.

Рекомендації при лактації: відсутня інформація.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні стандартні експериментальні тератологічні дослідження  з дідрогестероном. Дослідження випадок-контроль повідомило про асоціацію з вадами серця.

Інформація щодо досліджень на тваринах: відсутня інформація.
Інформація щодо впливу на плід:

Це пероральний активний прогестин, введений в клінічну практику у 1960 роках. Його категоризували як «ретростероїдний» через зворотну конфігурацію хімічної структури по відношенню до основної сполуки – прогестерону.  Не використовується в США.

Було запропоновано, що препарат має бути корисним у складі оральних контрацептивів, а лікування знижуватиме ризик самовільного переривання.

У 2011 році європейські клініцисти повідомили, що використання дідрогестерону 50 жінками із загрозою передчасних пологів істотно подовжувало вагітність при порівнянні з меншою нелікованою групою жінок. Хоча вагітність була подовжена, не було істотного підвищення ваги новонароджених. Така інформація також була повідомлена у 2006 році.

Літературний огляд 2012 року дійшов висновку, що дані рандомізованих досліджень припустили ефективність дідрогестерону в лікуванні загрози викидня.

Повідомлення 2014 року в Індії виявило істотне зниження втрати вагітності в подвійному сліпому дослідженні з охопленням жінок з анамнезом ідіопатичних повторних втрат вагітностей, яких лікували дідрогестероном (6,9%) або плацебо (16,8%) від раннього терміну вагітності і до 20 тижнів. Попереднє дослідження також зазначило, що лікуванні в І триместрі знижує частоту гестаційної гіпертензії.

Рев’ю 2009 року підсумувало повідомлення про 28 народжень з впливом дідрогестерону та несприятливими результатами. Спостерігали різні типи порушень, з них найчастіше зустрічались вади кістково-м’язової системи та множинні вроджені вади розвитку, за ними по частоті  маскулінізація, урогенітальні вади, дефекти нервової трубки, очей. Оглядач не ідентифікував характерні види аномалій і не встановив причинного зв’язку.

У 2015 році дослідження випадок-контроль з Гази повідомило про асоціацію з вродженими вадами розвитку (2,91, 95% ДІ 1,54-4,24). Не проводилось корекції на паління матерями, вживання алкоголю, прийом фолієвої кислоти, індекс маси тіла. Найчастіше препарат використовували при загрозі спонтанного аборту або при спонтанних абортах в анамнезі.

Дослідження, яке повідомило про використання дідрогестерону для підтримки лютеїнової фази в процедурі штучного запліднення, виявило частоту аномалій на рівні 1,9%, що аналогічно загально популяційному показнику. Не було створено паралельної контрольної групи. Серед 33 жінок, які отримували дідрогестерон при вагітності протягом 2 місяців або довше не спостерігали різниці в частоті вроджених вад, вазі, рості новонароджених, оцінці за шкалою Апгар, загрози переривання, передчасних пологів в порівнянні з 27 жінками, які не отримували цей препарат. Міоми матки спостерігали у всіх жінок обох груп, на що дідрогестерон не впливав.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату він проникає до грудного молока людини. Відсутня інформація про вплив на немовля на грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 31.10.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 31.10.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...