МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДРОСПІРЕНОН

Група/призначення: контрацептиви.

Це аналог спіронолактону, прогестин з антиендрогенною та антимінералокортикоїдною властивостями. Разом з етиніл естрадіолом є оральним контрацептивом. Також в оральних контрацептивах може комбінуватися, крім етиніл естрадіолу, ще й з кальцію левомефолатом.

В клінічних дослідженнях в якості чисто прогестинового контрацептиву ефективно пригнічує лактацію.

Альтернативні назви / синоніми: немає.
Діюча речовина: 1,2-дигідроспіроренон.
Рекомендації при вагітності: протипоказаний.
Рекомендації при лактації: ймовірно сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Виходячи з даних від експериментальних тварин, не очікується підвищення частоти вроджених вад при пренатальному впливі дроспіренону. Відсутні покази до призначення в період вагітності.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Доклінічні дослідження, надані в FDA, не продемонстрували підвищення частоти вроджених аномалій у потомства щурів або кролів, яким при вагітності вводили дроспіренон в дозах до 45 (щури) та 100 (кролі) мг/кг/день. Ці дози в 50 та 27 разів перевищували рекомендовану для людини, виходячи з концентрації в плазмі. Фетотоксичність виникала на фоні найвищих доз і проявлялась затримкою осифікації у щурів і кролів та загибеллю плодів у кролів. Не спостерігали вроджених вад розвитку у мавп, які отримували до 10 мг/кг/день дроспіренону  з етинілестрадіолом в дозі аж до 0,1 мг/кг/день. В одному дослідженні (доступне в абстракті, без необхідних деталей) комбінація дроспіренону з етиніл естрадіолом призвела до парадоксальної вірілізації в потомства лікованих щурів, що автори пояснили впливом естрогену.

Інформація щодо впливу на плід:

Комбінація естроген-прогестинових оральних контрацептивів не продемонструвала підвищення ризику вроджених вад розвитку у людини, хоча є деякі факти щодо можливої асоціації з гіпоспадією при впливі препаратів наприкінці І триместру.

Застосування препарату під час вигодовування:

Дроспіренон виявляється в грудному молоці в концентрації ¼ від материнської концентрації в плазмі. Підраховано, що жінка в період лактації, приймаючи 3 мг/день (0,05 мг/кг/день) дроспіренону, передасть доношеному новонародженому 0,03 мг/день (0,01 мг/кг/день). Відсутня інформація про можливі несприятливі ефекти препарату.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).

 

Адаптовано 29.10.2018 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 29.10.2018 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!