МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДОКСЕПІН

Група/призначення:

Трициклічний антидепресант, неселективний інгібітор зворотного нейронального захоплення норадреналіну та серотоніну.

Покази: депресія на фоні психозів різного походження, депресивна фаза маніакально-депресивного психозу, відчуття тривоги з психотичними або психоневротичними проявами, неврози, легкі галюцинаторні синдроми при хронічному алкоголізмі.

Альтернативні назви / синоніми: синаквін, адапін.
Діюча речовина: доксепін.
Рекомендації при вагітності:

Дані про застосування у людини припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

 Обмежені дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

 Виходячи з результатів експериментів у тварин та невеликої кількості повідомлень про застосування у людини не очікується, що доксепін підвищує ризик вроджених вад розвитку.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Доксепін не виявив тератогенної дії при експериментах у щурів, кролів, мавп та собак. Однак, при використанні високих доз у щурів та кролів спостерігали підвищення частоти неонатальної загибелі.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Повідомляється про 14 вагітностей з впливом доксепіну з наступними результатами: 4 добровільні аборти, 1 самовільний викидень, 1 мертвонародження, 8 доношених новонароджених. Повідомляється про немовля з кишковою непрохідністю, яка, як вважається, виникла внаслідок прийому мамою доксепіну та інших психоактивних препаратів. Комбіновані антихолінергічні ефекти цих препаратів можуть знижувати перистальтику кишечника та викликати обструкцію кишечника у немовлят.

В моніторинговому дослідженні Michigan Medicaid recipients, яке охопило 229101 завершену вагітність  в період між 1985 та 1992 роками виявлено 118 новонароджених, які зазнали впливу доксепіну в І триместрі вагітності. Зареєстровано 12 (10,2%) великих вроджених вад при очікуваних 4,5. Специфічні дані доступні для 6 категорій вроджених вад (виявлені/очікувані): 2/1 вроджені вади серцево-судинної системи, 2/0,3 полідактилія, 1/0,2 розщілина хребта, 2/0,2 розщілина обличчя, 0/0 редукційна вада кінцівки, 0/0 гіпоспадія. Загальна кількість великих вроджених вад розвитку та випадків полідактилії може припускати асоціацію, проте потрібно враховувати інші можливі чинники, як наприклад, вживання одночасно інших препаратів.

Європейська мережа тератологічних інформаційних служб (ENTIS) проводила проспективне спостереження для з’ясування результатів 689 вагітностей з вживанням антидепресантів. Дві третини вагітних приймали також інші препарати. Наводяться результати 14 вагітностей з вживанням доксепіну: 4 добровільні медичні аборти, 1 спонтанний аборт, 1 мертвонароджена дитина, 8 здорових дітей.

При проспективному дослідженні 2002 року порівнювали 2 групи пар мати-дитина, які приймали антидепресанти протягом вагітності (з них 46 трициклічні (2 – доксепін), 40 флуоксетин) та 36 без депресії, без вживання препаратів. Дітей обстежували у віці між 15 та 71 місяцями, визначаючи рівень IQ, мовлення, поведінку, темперамент. Вживання матерями антидепресантів не погіршило вказані параметри, але рівень IQ значимо і негативно асоціювався з  тривалістю депресії, а мовлення  – з кількістю епізодів депресії після пологів.

Нейроповедінкове тестування 80 дітей з пренатальним впливом трициклічних антидепресантів, в тому числі в 1 випадку  доксепіну не продемонструвало відмінностей в IQ або поведінці при порівнянні з 55 дітьми, які зазнали впливу флуоксетину (антидепресант, селективний інгібітор зворотного захоплення серотоніну) та 84 дітьми без впливу антидепресантів при вагітності. На момент тестування вік дітей коливався від 16 до 86 місяців.

Застосування препарату під час вигодовування: 

Виходячи з 3 описаних випадків доксепін проникає в грудне молоко в невеликій кількості. Основний метаболіт доксепіну N-десметилдоксепін, який також є фармакологічно активним, проникає в грудне молоко і ця суміш може акумулюватися в деяких немовлят, які знаходяться на грудному вигодовуванні.

В одному випадку така суміш  викликала седацію та респіраторну депресію у немовлят. В іншому випадку прийому мамою доксепіну (в дозі 35 мг/день) у 9-денного немовляти спостерігали слабке смоктання та  ковтання з гіпотонією та рвотою. Вимірювання концентрації препарату в грудному молоці виявило, що кількість доксепіну та N-десметилдоксепіну, яку отримує немовля з грудним молоком, становить в середньому від 10 до 20 мкг/кг/день, тобто немовля отримує 2,5% материнської дози з кореляцією на вагу.

Доксепін виявлявся в невеликій кількості в плазмі новонароджених (приблизно 10 мкг/мл), N-десметилдоксепін був нижче за рівень виявлення (10 мкг/л).

Невідомо чи ці ефекти виникали внаслідок концентрації в молоці N-десметилдоксепну або неспроможності деяких немовлят виводити цей метаболіт. Симптоми зникали через 48 годин після припинення грудного годування.

Робоча група ВООЗ щодо вживання медикаментів при лактації вважає доксепін несумісним з грудним вигодовуванням.

Американська академія педіатрії відносить доксепін до препаратів, ефекти при грудному вигодовуванні яких невідомі, але можуть викликати занепокоєння.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 22.11.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 07.12.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!