Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДОКСАЗОЗИН

Група/призначення:

Альфа-1-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат.

Альфа-адреноблокатори – препарати, які знижують периферичний опір судин – симпатоміметики.

Покази: лікування артеріальної гіпертензії.

Альтернативні назви / синоніми: кардура.
Діюча речовина: доксазозин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання доксазозину при вагітності у людини. Дані, отримані від експериментальних тварин не свідчать про підвищений ризик вроджених вад розвитку та несприятливих результатів вагітностей. Препарат подібний до празозину.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тестування у вагітних щурів з дозами до 120 мг/кг/день та кролів до 100 мг/кг/день не продемонструвало зростання частоти несприятливих результатів вагітностей, включно з вродженими вадами розвитку у потомства.

Згідно з інструкцією до препарату лікування вагітних кролів доксазозином в дозі 82 мг/кг/день призводило до зменшення виживання плодів. Також зазначається, що радіоактивно мічений доксазозин у вагітних щурів проходив через плаценту (термін вагітності не вказувався).

При перинатальному дослідженні у щурів введення доксазозину на пізніх термінах вагітності та в період лактації в дозах до 50 мг/кг/день призводило до затримки росту та розвитку потомства при найвищих дозах без тривалого впливу на виживання, поведінку та репродуктивні функції.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату доксазозин акумулюється в грудному молоці щурів в концентрації, яка в 20 разів перевищує рівень препарату в плазмі матері.

Повідомлення 2013 року інформує про концентрацію препарату в молоці жінки, яка отримала 2 дози (4 мг) з проміжком в 24 години. Підраховано дозу, яку отримає немовля на грудному вигодовуванні  – 44 нг/кг на добу або 0,06% материнської дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Репродуктивні дослідження у щурів не продемонстрували порушень сексуальної функції та плідності при дозах аж до 100 мг/кг/день. Згідно з інструкцією до препарату зниження фертильності спостерігали у самців щурів, лікованих доксазозином пероральними дозами в 20 мг/кг/день. Нормалізація наступала через 2 тижні після закінчення лікування. При дозах до  10 мг/кг/день не відзначали впливу на фертильність.

При  лікуванні не вагітних щурів  доксазозином в дозі 10 мг/кг протягом 15 днів виявлено зростання рівня прогестерону в сироватці самок та зниження рівня тестостерону – у самців.

Доксазозин та подібний препарат теразозин можуть покращувати відтік сечі у чоловіків з доброякісною гіпертрофією простати, як шляхом послаблення гладкої мускулатури простати, так і індукцією апоптозу. Обсерваційне дослідження припустило, що доксазозин може покращувати стан при гіпертрофії простати та еректильній дисфункції. Виробник повідомляє, що 2% лікованих пацієнтів мали сексуальну дисфункцію при порівнянні з 1% чоловіків, які отримували плацебо. Японське дослідження 2012 року відзначає асоціацію між призначенням доксазозину 29-річному пацієнту  та розвитком ретроградної еякуляції.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-.

 

Адаптовано 15.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.10.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати