МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДОКСАЗОЗИН

Група/призначення:

Альфа-1-адреноблокатор, антигіпертензивний препарат.

Альфа-адреноблокатори – препарати, які знижують периферичний опір судин – симпатоміметики.

Покази: лікування артеріальної гіпертензії.

Альтернативні назви / синоніми: кардура.
Діюча речовина: доксазозин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутня інформація про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про застосування у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання доксазозину при вагітності у людини. Дані, отримані від експериментальних тварин не свідчать про підвищений ризик вроджених вад розвитку та несприятливих результатів вагітностей. Препарат подібний до празозину.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Тестування у вагітних щурів з дозами до 120 мг/кг/день та кролів до 100 мг/кг/день не продемонструвало зростання частоти несприятливих результатів вагітностей, включно з вродженими вадами розвитку у потомства.

Згідно з інструкцією до препарату лікування вагітних кролів доксазозином в дозі 82 мг/кг/день призводило до зменшення виживання плодів. Також зазначається, що радіоактивно мічений доксазозин у вагітних щурів проходив через плаценту (термін вагітності не вказувався).

При перинатальному дослідженні у щурів введення доксазозину на пізніх термінах вагітності та в період лактації в дозах до 50 мг/кг/день призводило до затримки росту та розвитку потомства при найвищих дозах без тривалого впливу на виживання, поведінку та репродуктивні функції.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування при вагітності.

Застосування препарату під час вигодовування:

Згідно з інструкцією до препарату доксазозин акумулюється в грудному молоці щурів в концентрації, яка в 20 разів перевищує рівень препарату в плазмі матері.

Повідомлення 2013 року інформує про концентрацію препарату в молоці жінки, яка отримала 2 дози (4 мг) з проміжком в 24 години. Підраховано дозу, яку отримає немовля на грудному вигодовуванні  – 44 нг/кг на добу або 0,06% материнської дози.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Репродуктивні дослідження у щурів не продемонстрували порушень сексуальної функції та плідності при дозах аж до 100 мг/кг/день. Згідно з інструкцією до препарату зниження фертильності спостерігали у самців щурів, лікованих доксазозином пероральними дозами в 20 мг/кг/день. Нормалізація наступала через 2 тижні після закінчення лікування. При дозах до  10 мг/кг/день не відзначали впливу на фертильність.

При  лікуванні не вагітних щурів  доксазозином в дозі 10 мг/кг протягом 15 днів виявлено зростання рівня прогестерону в сироватці самок та зниження рівня тестостерону – у самців.

Доксазозин та подібний препарат теразозин можуть покращувати відтік сечі у чоловіків з доброякісною гіпертрофією простати, як шляхом послаблення гладкої мускулатури простати, так і індукцією апоптозу. Обсерваційне дослідження припустило, що доксазозин може покращувати стан при гіпертрофії простати та еректильній дисфункції. Виробник повідомляє, що 2% лікованих пацієнтів мали сексуальну дисфункцію при порівнянні з 1% чоловіків, які отримували плацебо. Японське дослідження 2012 року відзначає асоціацію між призначенням доксазозину 29-річному пацієнту  та розвитком ретроградної еякуляції.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-.

 

Адаптовано 15.10.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 17.10.2016 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!