МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДОЛАСЕТРОН

Назва англійською мовою: Dolasetron.
Група/призначення:

Антиеметичний препарат, антагоніст 5HT3 серотонінових рецепторів. Призначається для лікування нудоти та блювоти в після операційному періоді та після хіміотерапії.

Альтернативні назви / синоніми: анземет.
Діюча речовина: доласетрон.
Рекомендації при вагітності:

Відсутній досвід застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутній досвід застосування у людини.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про застосування при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин не припускають підвищеного ризику вроджених вад розвитку. Обмежена інформація про інші препарати цієї групи, як наприклад, ондансетрон не свідчить про теретогенність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати доклінічних експериментів у тварин наводяться в інструкції до препарату. Не виявлено несприятливого впливу на фертильність та розвиток плодів. Фертильність вивчали з використанням доз до 100 та 400 мг/кг/день у самок та самців щурів, відповідно. Ці дози у 8 та 32 рази перевищують рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Вагітним щурам та кролям вводили доласетрон в дозі 100 мг/кг/день. Доза, використана у кролів, в 16 разів  перевищує рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини. Невідомо, чи доласетрон проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага припускає проникнення препарату до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Dolasetron (Anzemet) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Anzemet Tablets (Dolasetron): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.

 

Адаптовано 09.05.2016 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!