Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДОЛАСЕТРОН

Група/призначення:

Антиеметичний препарат, антагоніст 5HT3 серотонінових рецепторів. Призначається для лікування нудоти та блювоти в після операційному періоді та після хіміотерапії.

Альтернативні назви / синоніми: анземет.
Діюча речовина: доласетрон.
Рекомендації при вагітності:

Відсутній досвід застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутній досвід застосування у людини; ймовірно сумісний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про застосування при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин не припускають підвищеного ризику вроджених вад розвитку. Обмежена інформація про інші препарати цієї групи, як наприклад, ондасетрон не свідчить про теретогенність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати доклінічних експериментів у тварин наводяться в інструкції до препарату. Не виявлено несприятливого впливу на фертильність та розвиток плодів. Фертильність вивчали з використанням доз до 100 та 400 мг/кг/день у самок та самців щурів, відповідно. Ці дози у 8 та 32 рази перевищують рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Вагітним щурам та кролям вводили доласетрон в дозі 100 мг/кг/день. Доза, використана у кролів, в 16 разів  перевищує рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини. Невідомо, чи доласетрон проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага припускає проникнення препарату до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 09.05.2016 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 10.05.2016 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати