МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ДОЛАСЕТРОН

Назва англійською мовою: Dolasetron.
Група/призначення:

Антиеметичний препарат, антагоніст 5HT3 серотонінових рецепторів. Призначається для лікування нудоти та блювоти в після операційному періоді та після хіміотерапії.

Альтернативні назви / синоніми: анземет.
Діюча речовина: доласетрон.
Рекомендації при вагітності:

Відсутній досвід застосування у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутній досвід застосування у людини.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про застосування при вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин не припускають підвищеного ризику вроджених вад розвитку. Обмежена інформація про інші препарати цієї групи, як наприклад, ондансетрон не свідчить про теретогенність.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Результати доклінічних експериментів у тварин наводяться в інструкції до препарату. Не виявлено несприятливого впливу на фертильність та розвиток плодів. Фертильність вивчали з використанням доз до 100 та 400 мг/кг/день у самок та самців щурів, відповідно. Ці дози у 8 та 32 рази перевищують рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла. Вагітним щурам та кролям вводили доласетрон в дозі 100 мг/кг/день. Доза, використана у кролів, в 16 разів  перевищує рекомендовану для людини, виходячи з площі поверхні тіла.

Інформація щодо впливу на плід:

Відсутній досвід застосування у людини. Невідомо, чи доласетрон проникає до плаценти, але його молекулярна вага це припускає.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація. Молекулярна вага припускає проникнення препарату до грудного молока.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Dolasetron (Anzemet) Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  4. Anzemet Tablets (Dolasetron): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.

 

Адаптовано 09.05.2016 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 05.08.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...