МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ВАКЦИНА ПРОТИ ДИФТЕРІЇ, КАШЛЮКА, ПРАВЦЯ

Група/призначення:

Вакцина. Покази: профілактика дифтерії, кашлюка, правця.

Альтернативні назви / синоніми:

АКДС, АДС, АДС-М, АС, АД-М, пентацел, адацел, бустрикс, даптацел, інфанрикс.

АКДС (міжнародна абревіатура — ТDP, TDaP) — комбіновані вакцини проти дифтерії, правця, кашлюка; до них відносяться «АКДС» (Росія), «Д.Т. Кок» (Франція), «Тетракок» (Франція, також захищає від поліомієліту), «Тританрикс-HB» (Бельгія, також містить вакцину проти гепатиту В).

АДС (DT) — вакцини проти дифтерії та правця: «АДС» (Росія), «Д.Т. Вак» (Франція).

АДС-М (dT або Td) — вакцини для профілактики дифтерії та правця у дітей старших 6 років і дорослих, зі зниженим вмістом дифтерійного компоненту. «АДС-М» (Росія), «Імовакс Д.Т. Адюльт» (Франція).

АС (T) — моновакцина для профілактики правця.

АД-М (d) — моновакцина для профілактики дифтерії.

Інфанрикс (Infanrix) – комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюку, що складається з очищених дифтерійного та правцевого анатоксинів, а також суміші трьох очищених антигенів збудника кашлюку (кашлюковий анатоксин, філаментозний гемаглютинін, пертактин), адсорбованих на гідроокису алюмінію.

Даптацел (Daptacel) – вакцина проти дифтерії, правця, кашлюка (ацелюлярна –  безклітинна).

Tripedia – вакцина проти дифтерії, правця, кашлюка (ацелюлярна – безклітинна).

Бустрикс (Boostrix) – комбінована вакцина для профілактики дифтерії, правця, кашлюка, ацелюлярна, очищена – для використання у віці 10-18 років (Бельгія).

Адацел (Adacel) для вакцинації підлітків старше 11 років та дорослих (до 64 років), (Канада).

Пентацел (Pentacel) – 5 компонентів: правцевий та дифтерійний анатоксини, ацелюлярна (безклітинна) кашлюкова вакцина, інактивована поліомієлітна вакцина, кон’югована вакцина проти гемофільної інфекції тип В.

Діюча речовина:

Комбіновані вакцини, включають дифтерійний та правцевий анатоксини, інактивовані клітини бордетелли кашлюка. Нові формули (адацел, даптацел, бустрикс) містять безклітинний компонент кашлюка (ацелюлярні).

Рекомендації при вагітності:

Сумісна; користь для матері перевищує ризик для плода.

Рекомендації при лактації: сумісна.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Дифтерійний та правцевий анатоксини рекомендовані дорослим, які мають ризик інфікування, незалежно від вагітності.

Американська колегія акушерів-гінекологів та CDC рекомендують вводити TDaP/АКДС в ІІ та ІІІ триместрах, або раніше, якщо захист потрібен ургентно. Щеплення проводиться раз в житті.

Відомо, що кашлюкові антитіла проникають через плаценту і захищають немовля до досягнення ним віку активної імунізації. Американська академія педіатрії рекомендує вакцинувати вагітних на рівні з іншими дорослими і робити це слід до 36 тижня вагітності. Однак, CDC зазначає, що, поки що невідомо, чи підвищені титри кашлюкових антитіл захищають новонароджених від хвороби  та не зашкодять наступній активній імунізації.

В США про вакцинацію вагітної рекомендовано повідомляти тератологічну інформаційну службу OTIS (Organization of Teratology Information Specialists).

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Згідно з інструкцією до адацелу призначення його кролям до (двічі)  або під час вагітності (6 день та 29 день) не призводило до несприятливих результатів, при цьому кожна доза в 17 разів перевищувала рекомендовану для людини. Одне дослідження описує імунізацію вагітних мишей вакциною від кашлюка до та в період парування без несприятливих наслідків. Інфанрикс вводили внутрішньом’язево щурам до вагітності, а бустрікс – в період органогенезу (6, 8, 11 дні) та пізніше, на 15 день. Кожна доза бустрікса в 45 разів перевищувала рекомендовану для людини. При цьому не було виявлено несприятливих ефектів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень:

Дослідження з охопленням 138 жінок, які отримали Tdap в період вагітності, з них 87 у І триместрі та 552 жінок випадково підібраної групи не вакцинованих вагітних не виявило зміни частоти спонтанних або медичних абортів, передчасних пологів, ваги новонароджених, вроджених вад розвитку.

Ретроспективний аналіз Спільного перинатального проекту (Collaborative Perinatal project) включав 75 пар мати-дитина під впливом дифтерійного анатоксину в перші 4 місяці вагітності та 337 пар з впливом правцевого анатоксину в такому ж терміні вагітності. Не виявлено суттєвого зростання частоти великих та малих аномалій в жодній з груп. Тільки 13 випадків впливу кашлюкової вакцини в І триместрі було ідентифіковано, а це замало для статистичного аналізу.

У 2005 році виробники GlaxoSmithKline та Sanofi Pasteur започаткували реєстр вагітностей. Станом на 31 грудня 2007 року GlaxoSmithKline повідомив про 5 вагітностей з введенням бустриксу за 28 днів до запліднення або в будь-якому терміні вагітності. Серед 2 випадків в І триместрі один був втрачений зі спостереження, а в іншому народилась нормальна дитина на 33 тижні вагітності. Станом на 23 листопада 2007 року Sanofi Pasteur повідомив про 154 випадки введення адацелу при вагітності. Доступні для аналізу результати вагітностей були наступними: 1) 68 народжених живими, з них 64 доношені (1 з вродженою вадою) та 4 недоношені, відповідно (1 на 28 тижні з ускладненою вагітністю, 2 на 35 тижні з прееклампсією, 1 на 35 тижні в тазовому передлежанні); 2) 3 самовільні викидні (на 9, 51 та 99 днях після вакцинації); 3) 3 штучні аборти; 4) 1 загибель плоду (на 35 день після вакцинації).

Повідомляється про ретроспективне опитування 2676 медичних працівників, вакцинованих адацелем у 2006 році. Було виявлено 26 жінок, вагітних на цей момент, результати 10 вагітностей стали відомими: не виявлено передчасних пологів та вроджених вад розвитку. Ця кількість є замалою для статистичного аналізу.

Проводилось рандомізоване дослідження Tdap вакцинації на 32 тижні вагітності в порівнянні з введенням вакцини в післяпологовому періоді. Не виявлено різниці результатів вагітностей в цих групах. 33 жінки були вакциновані в допологовому періоді, а 15 – в післяпологовому.

Рев’ю несприятливих наслідків вакцинації, повідомлених в CDC/FDA  VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) включає 132 випадки введення Tdap при вагітності за період від 1 січня 2005 року до 30 червня 2010 року. Не виявлено підвищення частоти спонтанних абортів, мертвонароджень, передчасних пологів. Виявлено 6 наступних несприятливих результатів: гастрошиз, відкрите овальне вікно із стенозом периферичних легеневих артерій, фізіологічна жовтяниця, транзиторне тахіпное та інфільтрати в нижніх долях [легенів], двобічне гідроцеле, ларінготрахеомаляція. Автори вважають такі дані порівняльними із загально популяційними.

У 2011 році консультативний комітет з практики імунізації (Advisory Committee on Immunization Practices, ACIP) порекомендував вакцинувати вагітних вакциною Tdap, якщо вони раніше не були щеплені. У зв’язку із стрімким ослабленням титру антитіл при введені Tdap, у 2012 році  ACIP додає, що всі вагітні повинні вакцинуватися в ІІІ триместрі кожної вагітності, незалежно від попередньої вакцинації Tdap для забезпечення адекватних трансплацентарних титрів антитіл у немовлят. При лікуванні ран у вагітних рекомендується введення правцевого анатоксину, але якщо жінка до цього не отримала Tdap, то краще вводити цю вакцину замість анатоксину. Вагітним з невідомим імунологічним статусом слід вводити 3 дифтерійно-правцеві ін’єкції, починаючи з періоду вагітності: на 4 тижні, далі у 6-12 місяців. Одна з цих ін’єкцій повинна бути Tdap, найкраще після 20 тижня вагітності. Всіх дорослих, які будуть контактувати з новонародженим слід вакцинувати Tdap, якщо цього не було зроблено раніше.

Серед 7152 вагітних, вакцинованих Tdap, не вивили зростання частоти мертвонароджень, великих вроджених вад розвитку, хоріоамніоніту, зміни показника за шкалою Апгар на 5 хвилині, неонатальних ускладнень. У групі невакцинованих відмітили зростання частоти передчасних пологів, малих для гестаційного віку дітей, збільшення тривалості госпіталізації.  Результати не відрізнялись у жінок, які отримали вакцину двічі за останні 5 років та тих, що отримали одноразову дозу. Дослідження не аналізувало впливу алкоголю, тютюну, наркотиків.

Реєстри.

Жінки, які отримали адацел або бустрікс при вагітності можуть звертатися до реєстрів виробників: http://www.sanofipasteurpregnancyregistry.com/?fa=adacel або http://pregnancyregistry.gsk.com/boostrix.html.

Для всіх вакцин  – до реєстру системи спостереження вагітностей з впливом вакцин та медикаментів (Vaccines and Medications in Pregnancy Surveillance System (VAMPSS): http://www.pregnancystudies.org/.

Застосування препарату під час вигодовування:

Вакцинація не протипоказана в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.
  3. Сайт “MotherToBaby a service of the Organization of Teratology Information Specialists (OTIS)” (http://www.mothertobaby.org/).

 

Адаптовано 12.10.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 19.11.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!