МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДЕСМОПРЕСИН

Група/призначення:

Гормони гіпофіза та гіпоталамуса. Препарати гормонів для системного застосування. Вазопресин* та його аналоги.

Десмопресину ацетат – синтетичний аналог натурального гормону задньої долі гіпофізу, аргінін-вазопресину (антидіуретичний гормон). Порівняно з вазопресином, десмопресин виявляє менш виражену дію на гладкі м’язи судин і внутрішніх органів при більш вираженій антидіуретичній активності, що обумовлено змінами в структурі молекули десмопресину порівняно з молекулою природного вазопресину: дезамінування 1-цистеїну і заміна 8-L-аргініну на 8-D-аргінін (DDAVP).

Покази: діагностика і лікування нецукрового діабету**; тимчасова поліурія та полідипсія після операцій в ділянці гіпофіза; допоміжне лікування енурезу; проведення проби на концентраційну здатність нирок без спраги. Оскільки десмопресин сприяє вивільненню факторів згортання крові, він використовується для лікування помірно вираженої гемофілії та хвороби Віллебрандта (геморагічний діатез з аутосомно-домінантним типом успадкувань).

Нецукровий діабет рідко виникає при вагітності в результаті надмірної продукції вазопресинази плацентою. Десмопресин резистентний до гормонів плаценти і тому ефективний при лікуванні.

*Вазопресин, або антидіуретичний гормон (АДГ) — це гормон гіпоталамусу, який накопичується в задній долі гіпофізу (нейрогіпофіз) і звідти потрапляє в кровоносну систему. Збільшує реабсорбцію води нирками і таким чином підвищує концентрацію сечі та зменшує її об’єм. Також має ряд ефектів на кровоносні судини і головний мозок. Складається з 9 амінокислот: CysTyrPheGlnAsn-Cys-Pro-(Arg абоLys)-Gly. У більшості ссавців в позиції 8 знаходиться аргінін (аргінін-вазопресин, AVP), у свиней та деяких споріднених видів – лізин (лізин-вазопресин, LVP).

**Нецукровий діабет–захворювання, обумовлене недостатньою продукцією антидіуретичного гормону (вазопресину).

Альтернативні назви / синоніми:

Уропрес, адіупресин, Д-воід, мінірин, мінірин мелт, Н-десмопресин.

Діюча речовина: десмопресину ацетат.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про застосування у людини; дані від експериментальних тварин передбачають низький ризик.

Рекомендації при лактації: сумісний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Інформація про лікування вагітних жінок десмопресином обмежена. Десмопресин погано проникає через плаценту. Повідомлення досить суперечливі, але в цілому вважається, що препарат не викликає несприятливих наслідків у плодів.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів  з дозами, які перевищували рекомендовану для людини в 0,1-38 разів, без шкоди для плодів.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

Ряд повідомлень та ретроспективні когортні дослідження щодо використання десмопресину при вагітності не виявили несприятливого впливу на нащадків. Однак тільки 6 повідомлень описують вживання препарату в І триместрі.

Повідомляється про 3 випадки вроджених вад розвитку, коли десмопресин приймався для лікування нецукрового діабету протягом вагітності. Це були наступні аномалії: синдром Дауна, важка вроджена вада серця, затримка розвитку.

У 1998 році повідомлено про 53 випадки вживання десмопресину в будь-які терміни вагітності для лікування нецукрового діабету. Несприятливих результатів не виявлено в жодному випадку.

Також повідомляється про немовля з дефектом міжрпередсердної перетинки серед 29 дітей з впливом десмопресину, проте роль препарату в даному випадку не була доведена.

Один з авторів після перегляду літератури та опису всіх доступних повідомлень в базі даних Medline дійшов висновку, що десмопресин при використанні при вагітності здається безпечним як для матері, так і для дитини.

Внаслідок материнського антидіуретичного ефекту дані, отримані в експериментальних тварин, передбачають, що десмопресин може викликати гіпонатріемію у плода  якщо не обмежувати споживання води матір’ю під час лікування.

Застосування препарату під час вигодовування:

Десмопресин слабо проникає в грудне молоко і не наносить шкоди немовлятам.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Лікування сперми мишей іn vitro десмопресином знижувало рухливість та функції.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 01.05.2015 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 04.09.2015 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!