МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДЕФЕРИПРОН

Назва англійською мовою:  Deferiprone.
Група/призначення:

Засоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом (хелатоутворювачі, хелатор – речовина, яка здатна утворювати зв’язок з іншими речовинами), селективний до іонів тривалентного заліза (заліза ІІІ). Препарат має нижчу афінність до міді, алюмінію, цинку.

Схвалений для лікування перевантаження залізом при великій таласемії (thalassemia major).

Це орфанний препарат, схвалений для лікування бета-таласемії, альфа-таласемії, серповидноклітинної анемії, синдрому GRACILE.

Альтернативні назви / синоніми: феррипрокс.
Діюча речовина: деферипрон.
Рекомендації при вагітності:

Дуже обмежені дані про використання у людини – дані від експериментальних тварин припускають ризик – не рекомендовано.

Рекомендації при лактації: не рекомендовано.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В цілому хелатори протипоказані вагітним. Контрольованих досліджень з деферипроном в людини не проводилось. Відомо, що цей препарат призводить до змін скелету та м’яких тканин у щурів та кролів на фоні доз на рівні 3-4% від максимальної рекомендованої для людини.

Оскільки досвід застосування у людини дуже обмежений, найкращим рішенням буде уникати призначення цього препарату в період органогенезу.

РЕКОМЕНДОВАНО:

 • Жінкам репродуктивного віку
  • ПЕРЕД ЛІКУВАННЯМ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ
  • Ефективні методи контрацепції в період лікування деферипроном і ще, принаймні, 6 місяців після останньої дози
 • Чоловікам репродуктивного віку
  • Ефективні методи контрацепції в період лікування деферипроном і ще, принаймні, 3 місяці після останньої дози
Тобто, відповідно інструкції до препарату, жінкам не слід вагітніти на фоні лікування деферипроном, а якщо все ж таки наступила вагітність, припиняти лікування.
ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію деферипрону з 277 лікарськими засобами, 2 станами/захворюваннями (агранулоцитоз/нейтропенія; порушення функції печінки); щодо взаємодії з препаратами, то з 223 вона є вираженою, з 54 – помірною. Перелік препаратів, які взаємодіють з деферипроном доступний за посиланням: Deferiprone Interactions Checker – Drugs.com, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Вплив  в період органогенезу на фоні доз на рівні 3-4% від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла, призводив до формування мальформацій скелетних та м’яких тканин. У кролів вплив в період органогенезу на фоні дози на рівні 32% від максимальної рекомендованої для людини спричиняв загибель ембріонів/плодів та материнську токсичність.

Досліджень карциногенності не проводилось. Токсикологічне дослідження тривалістю 52 тижні у щурів виявило гіперплазію та пухлини молочних залоз. Численні дослідження мутагенності та кластогенності продемонстрували як позитивні, так і негативні результати. Не спостерігали зміни фертильності чи репродуктивної поведінки у самців та самок щурів, але найвища використана доза становила тільки 25% від максимальної рекомендованої для людини.

Інформація щодо впливу на плід:

Плацентарний трансфер: невідомо, чи деферипрон проникає через плаценту у людини, але його молекулярна вага та низький рівень зв’язування з білками плазми припускають проникнення до ембріону/плода.

Доступні кілька повідомлень про лікування вагітних деферипроном:

 • жінка з великою бета-таласемією (анемія Кулі), яка приймала деферипрон або дефероксамін успішно завагітніла в результаті процедури екстракорпорального запліднення, не приймаючи в період вагітності хелатор заліза. Після лікування деферасіроксом жінка завагітніла повторно і припинила хелатну терапія на 22 тижні вагітності. Народилась здорова дитина.
 • жінка з великою бета-таласемією приймала деферипрон та інші препарати перші 20 тижнів вагітності. Дитина народилась передчасно через затримку внутрішньоутробного розвитку.

Огляд 2013 року щодо результатів вагітностей жінок з таласемією виявив, що впродовж 129 вагітностей 72 жінок у 81% була припинена хелатна терапія. Не було виявлено різниці в показниках народжених живими та інших серед жінок, які продовжили лікування, проте немає інформації, які конкретні препарати приймались.

Доступні постмаркетингові дані щодо 39 вагітностей жінок, яких лікували деферипроном, та 10 вагітностей  від лікованих деферипроном партнерів:

 Кількість Здорові Спонтанний аборт Медичний аборт Невідомі результати Вроджена вада розвитку Внутрішньо-утробна загибель двійні
39 23 6 9 1*
10 5+1** 1 2 1

Примітки:
*атрезія ануса, нефроптоз, дефект міжпередсердної перетинки, напівхребці, уретральний свищ;
**легка гіпоспадія;

Застосування препарату під час вигодовування:

Через потенційні токсичні наслідки для новонародженого не рекомендоване грудне вигодовування, принаймні, протягом 2 тижнів після останньої дози.

Відсутня інформація про використання деферипрону в період лактації у людини. Молекулярна вага, низький рівень зв’язування з білками (<10%), період напіввиведення (1,9 годин) припускають екскрецію до грудного молока.

Найчастішими побічними наслідками лікування деферипроном у дорослих були хроматурія (забарвлення сечі в темно-коричневий або зелений колір), нудота, блювота, абдомінальний біль, підвищення рівня аланінамінотрансферази, артралгія, нейтропенія. Якщо жінка все ж таки годує дитину грудним молоком на фоні лікування, немовля слід моніторувати на предмет таких ускладнень.

Окремі джерела вважають деферипрон протипоказаним, а не просто не рекомендованим в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Лікування не перевантажених залізом щурів не змінювало кількість, рухливість та морфологію сперматозоїдів. Найвища тестована доза, яка становила 25% від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з площі поверхні тіла, не продемонструвала негативного впливу на репродуктивну функцію самок і самців. Згідно з фармакологічним оглядом деферипрону від FDA у випадку використання у щурів дози 30 мг/кг/день відзначали подовження діеструсу на 4 і більше днів, що збільшувало час від парування до запліднення, однак, це не порушувало фертильності чи репродуктивної поведінки.

Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Deferiprone Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Ferriprox (Deferiprone): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі
 5. Deferiprone. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – NCBI Bookshelf (nih.gov).
 6. Teratology and Drugs in Pregnancy. Niebyl, J, Simpson, J,  libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228)2008; DOI 10.3843/GLOWM.10096.
 7. Origa R, Comitini F. Pregnancy in Thalassemia. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2019 Mar 1;11(1):e2019019. doi: 10.4084/MJHID.2019.019. PMID: 30858957; PMCID: PMC6402552.
 8. Deferiprone Lipomed, INN-deferiprone: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
 9. Deferiprone (Oral Route) – Before Using. Інформація з сайту “Mayo Clinic”.
 10. Deferiprone. Інформація з сайту “ORPHANET – The portal of rare diseases and orphan drugs”.
 11. Deferiprone Oral: Uses, Side Effects, Interactions, Pictures, Warnings & Dosing.  Інформація з сайту WebMD.
 12. Ferriprox – Deferiprone Tablet. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 20.03.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.03.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1448

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!