МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДЕФЕРАСІРОКС

Назва англійською мовою:  Deferasirox.
Група/призначення:

Антидот/хелатор; засоби, що утворюють хелатні сполуки із залізом (хелатоутворювачі, хелатор – речовина, яка здатна утворювати зв’язок з іншими речовинами). Призначається у випадку перенавантаженням залізом в результатів гемотрансфузії.

Альтернативні назви / синоніми: ексіджад, джадену.
Діюча речовина: деферасірокс.
Рекомендації при вагітності: не рекомендований.
Рекомендації при лактації:  не рекоменований/протипоказаний.
Прийом під час вагітності (короткий висновок):

В цілому хелатори протипоказані вагітним.

Контрольованих досліджень з деферасіроксом у людини не проводилось. Виходячи з результатів досліджень в експериментальних тварин, не очікується підвищення ризику вроджених вад.  Проте в цих дослідженнях було використано дуже низькі дози в порівнянні з тими, що призначають людині, оскільки високі дози спричиняли токсичність у матерів. Таким чином, обмежений досвід застосування у людини не дозволяє адекватно оцінити ризик для ембріону/плода. Інший препарат хелатор заліза – дефероксамін – використовується у вагітних без шкідливого впливу на плід.

Найкращим рішенням є уникнення призначення деферасіроксу в період органогенезу і призначення тільки при необхідності такого лікування для матері.

 

 Деферасірокс може знижувати ефективність гормональних контрацептивів. Рекомендовано використовувати додатковий або альтернативний негормональний метод контрацепції у випадку лікування цим препаратом.
ВАЖЛИВО: відомо про взаємодію деферасіроксу з 558 лікарськими засобами, 4 станами/захворюваннями (пригнічення кісткового мозку, дерматологічна токсичність, порушення функції печінки, порушення функції нирок); щодо взаємодії з препаратами, то з 193 вона є вираженою, з 356 – помірною, з 9 – незначною. Перелік препаратів, які взаємодіють з деферасіроксом доступний за посиланням: Deferasirox Drug Interactions – Drugs.com, де можна ввести назву препарату для перевірки такої взаємодії.
Інформація щодо досліджень на тваринах:

Призначення деферасіроксу тваринам в період вагітності та лактації призводило до зниження виживання потомства та підвищення частоти аномалій нирок у потомства чоловічої статі на фоні впливу, меншого від отримуваного в людини при використанні рекомендованих доз. Вагітні щури та кролі отримували перорально препарат в період органогенезу в дозах 100 мг/кг/день та 50 мг/кг/день відповідно, що становить 0,8 від максимальної рекомендованої дози для людини, виходячи з мг/м². Ці дози спричиняли материнську токсичність без несприятливого впливу на плід. В іншому дослідженні вагітні щури отримували деферасірокс перорально від органогенезу до 20 дня лактації в дозах 10, 30 та 90 мг/кг/день – відповідно 0,08, 0,2 та 0,7 від максимальної рекомендованої дози для людини, виходячи з мг/м². Материнську токсичність, втрату посліду, зниження виживання потомства спостерігали на фоні дози на рівні 0,7 від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з мг/м². Доза 0,2 від максимальної рекомендованої для людини, виходячи з мг/м², продемонструвала підвищення частоти аномалій нирок у потомства чоловічої статі.

Інформація щодо впливу на плід:

Афінність деферасіроксу до цинку та міді значно нижча, аніж до заліза, але можливе також зниження концентрації в плазмі цих металів.

Абсолютна пероральна біодоступність деферасіроксу становить 70%, препарат акумулюється після багаторазового використання. Рівень зв’язування з білками плазми, ексклюзивно з альбуміном, є високим – 99%. Елімінація препарату та його метаболітів відбувається переважно з фекаліями, період напіввиведення становить 8-16 годин.

Плацентарний трансфер: невідомо, чи деферасірокс проникає через плаценту у людини, але його молекулярна вага та довгий період напіввиведення припускають проникнення до ембріону/плода, проте дуже високий рівень зв’язування з білками плазми обмежуватиме такий вплив.

Повідомлення про використання у вагітних жінок:

 • Жінки з таласемією лікувались перед вагітністю і припинили лікування у терміні 22, 20 і 12 тижнів вагітності відповідно; новонароджені не мали відхилень;
 • 15 жінок з великою бета-таласемією отримували наступні препарати: 4 – деферасірокс, 6 – дефероксамін, 2 – деферипрон, 3 – дефероксамін з деферипроном. Лікування призупинили з настанням вагітності, несприятливих наслідків не виявлено;
 • Повідомлення 2016 року інформує про 9 вагітностей 6 жінок з великою бета-таласемією. Лікування зупинили у наступних термінах, в дужках кількість жінок: 6 тижнів (N=4), 8 тижнів (N=3), 10 тижнів (N=1). 8 новонароджених були здоровими, 1 дитина, народжена на 38-му тижнів мала незначні прояви незрілості легень.
Застосування препарату під час вигодовування:

Деферасірокс швидко та інтенсивно проникає до грудного молока у тварин, досягаючи концентрації вищої від рівня в плазмі матері. У щурів не виявляли несприятливого впливу на потомство.

Молекулярна вага та довгий період напівиведення припускають екскрецію до грудного молока людини.

Доступне одне повідомлення про використання деферасіроксу в період лактації у людини: жінка з бета-таласемією почала приймати препарат одразу після пологів. Препарат не визначався в грудному молоці через 2 години після прийому (рівень <0,1 мкг/л). Є повідомлення про немовля, яке знаходилось на грудному вигодовуванні протягом 30 днів і мало нормальний рівень в сироватці феритину та заліза.

У дорослих абсолютна пероральна біодоступність становить 70%, препарат акумулюється після багатьох доз. Рекомендоване лікування деферасіроксом триває місяці, тому виникає побоювання, що таке лікування в період лактації може виснажити рівень заліза у немовляти .

Більшість джерел вважають, що слід робити вибір між лікуванням матері та грудним вигодовуванням, керуючись станом матері.
Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
 1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
 2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
 3. Deferasirox Pregnancy and Breastfeeding Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
 4. Інформаційна система “Teratogen Information System (TERIS)”.
 5. Exjade (Deferasirox): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
 6. Deferasirox. Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – NCBI Bookshelf (nih.gov).
 7. Teratology and Drugs in Pregnancy. Niebyl, J, Simpson, J,  libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228)2008; DOI 10.3843/GLOWM.10096.
 8. Origa R, Comitini F. Pregnancy in Thalassemia. Mediterr J Hematol Infect Dis. 2019 Mar 1;11(1):e2019019. doi: 10.4084/MJHID.2019.019. PMID: 30858957; PMCID: PMC6402552.
 9. Exjade, INN-deferasirox: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
 10. What You Should Know About Taking Deferasirox when pregnant, nursing, or administering to children or adults over 60. Інформація з сайту WebMD.
 11. Deferasirox tablet, film coated. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.
 12. Deferasirox (marketed as Exjade) Information. Інформація з сайту Управління з продовольства і медикаментів США (U.S. Food and Drug Administration – FDA).

 

Адаптовано 20.03.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 20.03.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!