МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАЗАТИНІБ

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб. Це інгібітор кінази для лікування пацієнтів з лейкозами, позитивними за філадельфійською хромосомою*.

*Філадельфійська хромосома або філадельфійська транслокація — це генетична аномалія, що виникає внаслідок реципрокної транслокації між ділянками 22-ї та 9-ї хромосом (Ph1, t(9;22)(q34;q11) з подальшою експресією химерного білка. Філадельфійська хромосома позначається як Ph (або Ph’) хромосома, а власне транслокація – t(9;22)(q34.1;q11.2).

Альтернативні назви / синоніми: спрайсел.
Діюча речовина: дазатиніб.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежений досвід застосування у людини включає лікування, розпочате до запліднення і припинене з моменту діагностики вагітності. Ці дані недостатні для оцінки ембріо-фетального ризику. Більше інформації накопичено про подібний препарат – іматиніб. Препарати цієї групи пригнічують ангіогенез, критичний компонент розвитку ембріону/плода.

Жінкам репродуктивного віку, які потребують лікування цим препаратом рекомендована надійна контрацепція. Позаяк лейкоз є важким захворюванням лікування іматинібом не припиняють через вагітність, інформуючи/попереджуючи жінку та отримуючи від неї згоду, у випадку її бажання  пролонгувати вагітність.     

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження над щурами перед пологами з використанням міченого радіоактивним ізотопом дазатинібу продемонстрували плацентарний трансфер з однаковою концентрацією в крові матері та плода дазатинібу та/або його метаболітів. Згідно з інструкцією до препарату дазатиніб призводив до загибелі плодів та скелетних аномалій у потомства щурів, лікованих при вагітності при концентрації в плазмі нижчій від отримуваної в людини, виходячи з AUC*.

**AUC — фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Скелетні аномалії також спостерігали у кролів. Додаткові дані доступні на сайті FDA.

Дослідження над щурами проводились з надвисокими дозами для цих тварин, в результаті чого наступала смерть матерів в групі з найвищою дозою та 20% зниження надбавки ваги матерів в групі з найнижчою дозою. Скелетні аномалії включали вигинання та деформацію кісток, зниження осифікації, що було викликане материнською токсичністю. В групі з середнім дозуванням препарату також спостерігали наявність рідини в грудній та/або черевній порожнинах; ці плоди оцінювались як такі, що мали вроджені вади розвитку, але згідно з інструкцією до препарату асцит та плеврит є побічними ефектами у пацієнтів при терапії дазатинібом. Ці дані не є інформативними для людини через надмірну материнську токсичність у щурів.

Дослідження над щурами не було обмежено материнською токсичністю. Несприятливі наслідки в цьому дослідженні в основному полягали у відстроченій осифікації, що було оборотним. В групі використання високих доз спостерігали наявність шийних ребер, що у кролів вважається варіаціями, а не мальформаціями. Це дослідження не припускає підвищення ризику вроджених вад розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 2010 році повідомили про жінку, ліковану дазатинібом (80 мг/день) з приводу хронічного мієлолейкозу. Наступила незапланована вагітність і лікування відмінили приблизно на 8 тижні після запліднення. Лікування продовжили інтерфероном альфа (9 млн. МО/день). На 33 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину народився здоровий хлопчик вагою 2,1 кг з оцінкою за шкалою Апгар 9 балів на 10-й хвилині. Немовля без вроджених вад нормально розвивалось у віці 8 місяців. Також повідомляється про 8 жінок, які зазнали впливу дазатинібу на ранніх термінах вагітності, які закінчились 2 спонтанними абортами, 3 медичними абортами, народженням 3 здорових дітей.

У 2012 році повідомили про жінку, ліковану дазатинібом на 7 тижні вагітності, з наступною водянкою плода, асоційованою з цитопенією, що призвело до переривання вагітності на 16 тижні. При перериванні визначали концентрацію дазатинібу, так, в материнській плазмі вона склала 4 нг/мл (звичайна концентрація), 3 нг/мл у плазмі плода, 2 нг/мл в амніотичній рідині. Крім виявленого плацентарного трансферу препарату автори звертають увагу на наслідки у плодів, аналогічні побічним ефектам в дорослих на фоні лікування.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання у людини. Відомо, що дазатиніб концентрується в молоці щурів. Молекулярна вага препарату достатня для трансферу, але короткий період напівиведення дазатинібу та його активного метаболіту, а також високий рівень зв’язування з білками обмежить кількість препарату, яка потрапить до грудного молока. Через потенційну токсичність дазатиніб протипоказаний при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Повідомляється про випадок народження здорової дитини від чоловіка, який на момент запліднення знаходився на терапії дазатинібом.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 13.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 14.06.2017 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1437

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!