Інформація
      
Мистецтво
      
Навчання
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАЗАТИНІБ

Група/призначення:  

Антинеопластичний засіб. Це інгібітор кінази для лікування пацієнтів з лейкозами, позитивними за філадельфійською хромосомою*.

*Філадельфійська хромосома або філадельфійська транслокація — це генетична аномалія, що виникає внаслідок реципрокної транслокації між ділянками 22-ї та 9-ї хромосом (Ph1, t(9;22)(q34;q11) з подальшою експресією химерного білка. Філадельфійська хромосома позначається як Ph (або Ph’) хромосома, а власне транслокація – t(9;22)(q34.1;q11.2).

Альтернативні назви / синоніми: спрайсел.
Діюча речовина: дазатиніб.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають ризик.

Рекомендації при лактації:

Відсутня інформація; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Обмежений досвід застосування у людини включає лікування, розпочате до запліднення і припинене з моменту діагностики вагітності. Ці дані недостатні для оцінки ембріо-фетального ризику. Більше інформації накопичено про подібний препарат – іматиніб. Препарати цієї групи пригнічують ангіогенез, критичний компонент розвитку ембріону/плода.

Жінкам репродуктивного віку, які потребують лікування цим препаратом рекомендована надійна контрацепція. Позаяк лейкоз є важким захворюванням лікування іматинібом не припиняють через вагітність, інформуючи/попереджуючи жінку та отримуючи від неї згоду, у випадку її бажання  пролонгувати вагітність.     

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження над щурами перед пологами з використанням міченого радіоактивним ізотопом дазатинібу продемонстрували плацентарний трансфер з однаковою концентрацією в крові матері та плода дазатинібу та/або його метаболітів. Згідно з інструкцією до препарату дазатиніб призводив до загибелі плодів та скелетних аномалій у потомства щурів, лікованих при вагітності при концентрації в плазмі нижчій від отримуваної в людини, виходячи з AUC*.

**AUC — фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Скелетні аномалії також спостерігали у кролів. Додаткові дані доступні на сайті FDA.

Дослідження над щурами проводились з надвисокими дозами для цих тварин, в результаті чого наступала смерть матерів в групі з найвищою дозою та 20% зниження надбавки ваги матерів в групі з найнижчою дозою. Скелетні аномалії включали вигинання та деформацію кісток, зниження осифікації, що було викликане материнською токсичністю. В групі з середнім дозуванням препарату також спостерігали наявність рідини в грудній та/або черевній порожнинах; ці плоди оцінювались як такі, що мали вроджені вади розвитку, але згідно з інструкцією до препарату асцит та плеврит є побічними ефектами у пацієнтів при терапії дазатинібом. Ці дані не є інформативними для людини через надмірну материнську токсичність у щурів.

Дослідження над щурами не було обмежено материнською токсичністю. Несприятливі наслідки в цьому дослідженні в основному полягали у відстроченій осифікації, що було оборотним. В групі використання високих доз спостерігали наявність шийних ребер, що у кролів вважається варіаціями, а не мальформаціями. Це дослідження не припускає підвищення ризику вроджених вад розвитку.

Інформація щодо впливу на плід:

Наводимо дані різних досліджень.

У 2010 році повідомили про жінку, ліковану дазатинібом (80 мг/день) з приводу хронічного мієлолейкозу. Наступила незапланована вагітність і лікування відмінили приблизно на 8 тижні після запліднення. Лікування продовжили інтерфероном альфа (9 млн. МО/день). На 33 тижні вагітності шляхом кесаревого розтину народився здоровий хлопчик вагою 2,1 кг з оцінкою за шкалою Апгар 9 балів на 10-й хвилині. Немовля без вроджених вад нормально розвивалось у віці 8 місяців. Також повідомляється про 8 жінок, які зазнали впливу дазатинібу на ранніх термінах вагітності, які закінчились 2 спонтанними абортами, 3 медичними абортами, народженням 3 здорових дітей.

У 2012 році повідомили про жінку, ліковану дазатинібом на 7 тижні вагітності, з наступною водянкою плода, асоційованою з цитопенією, що призвело до переривання вагітності на 16 тижні. При перериванні визначали концентрацію дазатинібу, так, в материнській плазмі вона склала 4 нг/мл (звичайна концентрація), 3 нг/мл у плазмі плода, 2 нг/мл в амніотичній рідині. Крім виявленого плацентарного трансферу препарату автори звертають увагу на наслідки у плодів, аналогічні побічним ефектам в дорослих на фоні лікування.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання у людини. Відомо, що дазатиніб концентрується в молоці щурів. Молекулярна вага препарату достатня для трансферу, але короткий період напівиведення дазатинібу та його активного метаболіту, а також високий рівень зв’язування з білками обмежить кількість препарату, яка потрапить до грудного молока. Через потенційну токсичність дазатиніб протипоказаний при грудному вигодовуванні.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок):

Повідомляється про випадок народження здорової дитини від чоловіка, який на момент запліднення знаходився на терапії дазатинібом.

Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  2. Briggs G, Freeman R, Yaffe S. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Ninth edition, 2011, Wolters Kluwer, Lippincott Williams & Wilkins. 1728 pages. ISBN: 978-1-60831-708-0.

 

Адаптовано 13.06.2017 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету. 
Переглянуто редакційною колегією 14.06.2017 р.Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:


Опитування
Хто Ви?
Лікар
Середній медпрацівник
Студент (інтерн)
Вагітна жінка
Родичі вагітної жінки
Зацікавлена особа
Інше


Подивитись результати

Опитування
Ваша оцінка сайту УТІС:
Відмінно
Добре
Задовільно
Погано


Подивитись результати

Опитування
Для чого потрібна інформація?
Для роботи
Для навчання
Для лікування
Для догляду за хворим
З цікавості
Інше


Подивитись результати

Опитування
Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?
Повернусь і буду рекомендувати знайомим
Повернусь, бо потрібна інформація
Зайшов на сайт випадково
Не повернусь, бо не цікаво


Подивитись результати