МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАСАБУВІР

Назва англійською мовою: Dasabuvir.
Група/призначення:

Противірусні засоби прямої дії (“direct-acting” antiviral medications, DAA).

Для лікування вірусного гепатиту С до фіксованої комбінації з трьох препаратів – омбітасвір, паритапревір і ритонавір ще може додаватись дасабувір. В якості монотерапії не використовується.

Альтернативні назви / синоніми: вірелакір, ексвієра.

Комбіновані препарати: Вікейра Пак (омбітасвір, паритапревір, ритонавір в комбінованій таблетці і додатково дасабувір;  Viekira PAK). З комбінованим препаратом Вікейра Пак може призначатись рибавірин.

Вікейра Пак. Дасабувір є інгібітором NS5A – білку вірусу гепатиту С, який відіграє ключову роль у вірусній реплікації. Омбітасвір також є інгібітором NS5A – білку вірусу гепатиту С, який має ключову роль у вірусній реплікації. Паритапревір є інгібітором протеази NS3/4A вірусу гепатиту С, яка є необхідною для протеолітичного розщеплення поліпротеїну вірусу (у зрілі форми білків N83, NS4A, NS4B, NS5A та NS5B) і має ключову роль у вірусній реплікації. Ритонавір немає активності проти вірусу гепатиту С, він є потужним інгібітором CYP3A, що підвищує системну експозицію субстрату CYP3A, паритапревіру.

Діюча речовина: дасабувір.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – не рекомендовано EMA (Європейське агенство з лікарських засобів) – протипоказаний/у складі комбінованих препаратів в комбінації з рибавірином.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – не рекомендовано EMA  – протипоказаний/у складі комбінованих препаратів в комбінації з рибавірином.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Доступні дуже обмежені дані про використання Вікейра Пак в період вагітності у людини, що не дозволяє належно оцінити ембріо-фетальний ризик.

Оскільки дасабувір призначається разом з комбінацією з інших трьох противірусних препаратів (омбітасвір, паритапревір, ритонавір), то слід врахувати  продемонстровані в експериментальних тварин мальформації.

Якщо до цього  комбінованого препарату додається рибавірин, то слід керуватись інформацією про те, що останній протипоказаний вагітним (рибавірин не можна використовувати жінкам в період вагітності та чоловікам, якщо їхня жінка/партнерка вагітна. І жінка, і чоловік повинні застосовувати ефективну контрацепцію (подвійну) весь період лікування та ще, принаймні, 6 місяців після останньої дози).

Інформація щодо досліджень на тваринах:                      

Розглядаються всі препарати, які входять до комбінації.

Дасабувір.

Призначався перорально вагітним щурам (дози 0, 60, 300 та 800 мг/кг/день) та кролям (0, 100, 200 або 400 мг/кг/день) в період органогенезу (від 6-го до 17-го та від 7-го до 20-го днів вагітності відповідно).  Не було виявлено несприятливих наслідків для ембріону/плода при всіх тестованих дозах. Найвища системна експозиція дасабувіру була вищою від показника в людини при використанні клінічної дози в 24 рази у щурів та у 6 разів у кролів. У ході пре- та постнатальних досліджень у щурів дасабувір призначали перорально в дозах 0, 50, 200 або 800 мг/кг/день від 7-го дня вагітності до 21-го дня лактації. Не відзначено залежних від лікування наслідків на фоні експозиції 44-кратній показнику у людини.

Омбітасвір.

Призначення омбітасвіру вагітним кролям призводило до виникнення мальформацій на фоні максимально можливих експозицій, що в 4 рази перевищували експозицію AUC* при рекомендованій клінічній дозі в людини. Переважно спостерігали наступні дефекти: очей (мікроофтальмія) та зубів (відсутні різці). У мишей відзначали підвищену частоту відкритих повік у плодів, матері яких отримували омбітасвір, хоча зв’язок є непевним. Основний неактивний метаболіт омбітасвіру не продемонстрував тератогенності у мишей на фоні 26-кратної рекомендованій для людини дози. Також у мишей не зареєстровано впливу препарату на фертильність. Основним компонентом, виявленим в молоці щурів був не змінений омбітасвір, без впливу на дитинчат. Похідний матеріал омбітасвіру продемонстрував мінімальний плацентарний трансфер у вагітних щурів.

*AUC – фармакокінетичний параметр, який характеризує сумарну концентрацію лікарського препарату в плазмі крові протягом всього часу спостереження; це абревіатура від англ. Area Under the Curve (площа під кривою).

Паритапревір/ритонавір.

Паритапревір в дослідженні хромосомних аберацій у людини in vitro продемонстрував позитивний результат. Результат аналізу бактеріальних мутацій був негативним. Паритапревір/ритонавір не проявили карциногенності у 6-місячному дослідженні у трансгенних мишей з найвищими дозами до 300 мг/30 мг кг/день, що призводило до експозицій AUC  приблизно у 38 разів вищих від показника в людини на фоні рекомендованої дози паритапревіру 150 мг. Аналогічно ця комбінація (паритапревір/ритонавір) не продемонструвала карциногенності в ході 2-річного дослідження у щурів з найвищими дозами до 300 мг/30 мг/кг/день, в результаті чого експозиції AUC для паритеправіру були у 8 разів вищими від показника в людини на фоні дози 150 мг. Паритапревір/ритонавір у мишей призводив до мальформацій (відкритих повік) при експозиції в 32/8 разів вищій від показника в людини. Комбінація паритапревір/ритонавір не впливала на життєздатність ембріонів/плодів  та фертильність у щурів на фоні експозиції у 2-8 разів вищої, аніж в людини на фоні клінічної дози. Паритапревір та продукт його гідролізу М13 переважали в молоці щурів без впливу на дитинчат. Похідний матеріал паритапревіру продемонстрував мінімальний плацентарний трансфер у вагітних щурів.

Інформація щодо впливу на плід:                        

Досвід використання в період вагітності у людини занадто обмежений для встановлення ризику для ембріону/плода.

Застосування препарату під час вигодовування:

Невідомо, чи комбінований препарат Вієкіра Пак  та метаболіти його компонентів проникають до грудного молока. Омбітасвір, паритапревір, продукт його гідролізу М13 і дасабувір в незмінному вигляді були переважаючими компонентами в молоці щурів, несприятливого впливу на дитинчат не відзначали.

Рівень зв’язування з білками плазми  становить 99,5% для дасабувіру, 99,9% для омбітасвіру, 97% для паритапревіру, що припускає незначну екскрецію до грудного молока.

Через потенційний несприятливий вплив на немовля на грудному вигодовуванні, слід обирати або лікування, або грудне вигодовування, керуючись станом матері.

У випадку додаткового призначення рибавірину слід керуватись тим, що останній протипоказаний в період лактації.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox”.
  2. Dasabuvir / ombitasvir / paritaprevir / ritonavir Use During Pregnancy. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Dasabuvir. Drug Information Portal – U.S. National Library of Medicine – Quick Access to Quality Drug Information.
  4. Viekira Pak (Ombitasvir, Paritaprevir, and Ritonavir tablets; Dasabuvir Tablets): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  5. Dasabuvir. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  6. Ombitasvir, Paritaprevir, Ritonavir, and Dasabuvir. Інформація про ліки з сайту Національної медичної бібліотеки США “MedlinePlus”.
  7. Overview | Ombitasvir–paritaprevir–ritonavir with or without dasabuvir for treating chronic hepatitis C | Guidance | NICE. Сайт національної служби охорони здоров’я Великої Британії.
  8. Exviera, INN-dasabuvir. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.

 

Адаптовано 22.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 22.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!