МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей
УКРАЇНСЬКІ ДІТИ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ!

ДАРАТУМУМАБ

Назва англійською мовою:  Daratumumab.
Група/призначення:

Антинеопластичні засоби. Моноклональні антитіла.  Анти CD38 моноклональні антитіла.

Даратумумаб – це моноклональне антитіло IgG1-каппа людини, що зв’язується з білком CD38, який експресується на високому рівні на поверхні пухлинних клітин множинної мієломи, а також на різних рівнях на клітинах і тканинах інших типів.

Покази: множинна мієлома у пацієнтів з відсутністю ефекту від принаймні трьох препаратів, призначених раніше.

Це єдиний препарат цього класу.

Альтернативні назви / синоніми: дарзалекс.
Діюча речовина: даратумумаб.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання в експериментальних тварин та людини. Протипоказаний за відсутності контрацепції.

Рекомендації при лактації:

Відсутні дані про використання у людини – потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутні повідомлення про використання даратумумабу в період вагітності як в експериментальних тварин, так і у людини. Враховуючи таку ситуацію рекомендовано у випадку необхідності лікування надати перевагу альтернативному препарату.

Інколи даратумумаб призначають в комбінації з леналідомідом, талідомідом, помалідомідом і це є особливо небезпечним, оскільки ці препарати є тератогенами і тому вони доступні тільки в програмі REMS (Risk Evaluation and Mitigation Strategy) від FDA і категорично протипоказані вагітним.

Немовлятам з пренатальним впливом даратумумаба слід провести гематологічне обстеження перед призначенням живих вакцин.

РЕКОМЕНДОВАНО:

1. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЛІКУВАННЯ ОТРИМАТИ НЕГАТИВНИЙ ТЕСТ НА ВАГІТНІСТЬ;

2. ВИКОРИСТОВУВАТИ НАДІЙНІ МЕТОДИ КОНТРАЦЕПЦІЇ ПІД ЧАС ЛІКУВАННЯ ТА ЩЕ ПРИНАЙМІ 3 МІСЯЦІ ПІСЛЯ ОСТАННЬОЇ ДОЗИ

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивних досліджень в експериментальних тварин не проводили. Також не проводилось досліджень карциногенності, генотоксичності, впливу на фертильність.

У генетично модифікованих мишей (виключена експресія CD38) спостерігали зниження щільності кісток у новонароджених, що відновлювалось за 5 місяців. Дані, отримані в дослідженнях на моделях тварин без експресії CD38, також припускають залученість CD38 до регуляції гуморальних імунних реакцій (у мишей), фето-материнської імунної толерантності (у мишей), раннього розвитку ембріонів (у жаб).

Інформація щодо впливу на плід:

Невідомо, чи даратумумаб проникає через плаценту. Відомо, що імуноглобулін G1 моноклональні антитіла демонструють плацентарний трансфер. Молекулярна вага даратумумабу припускає, що проникнення через плаценту буде обмеженим, принаймні в першій половині вагітності. Проте довгий період напіввиведення – 18 днів – може призвести до впливу на плід на пізніх термінах вагітності, як це відбувається з багатьма IgG людини.

Виходячи з механізму дії препарату припускається виснаження мієлоїдних або лімфоїдних клітин у плода або зниження щільності кісток.

Застосування препарату під час грудного вигодовування:

Відсутня інформація про використання даратумумабу в період лактації. Оскільки це велика білкова молекула очікується, що до грудного молока проникатиме невелика кількість препарату, а абсорбція є малоймовірною, бо препарат руйнується в шлунково-кишковому тракті немовляти. Наслідки навіть такого впливу на немовля на грудному вигодовуванні невідомі.

Відомо про екскрецію IgG людини до грудного молока принаймні в перші кілька днів після пологів. Довгий період навіввиведення призводить до циркуляції препарату в кровообігу матері з проникненням до молока. Найчастішими несприятливими наслідками у дорослих є інфузійні реакції, втома, нудота, біль у спині, гарячка, кашель, інфекції верхніх дихальних шляхів.

Слід робити вибір між лікуванням матері та грудним вигодовуванням, керуючись станом матері.
Якщо жінка одночасно з даратумабом приймає або леналідомід або талідомід або помалідомід, їй слід відмовитись від грудного вигодовування.
 Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. 12th edition, 2022, Wolters Kluwer. 1461 pages. ISBN: 978-1975-1-6237-5.
  2. Daratumumab Uses, Side Effects & Warnings. Інформація з бази даних “Drugs.com”.
  3. Daratumumab: Generic, Uses, Side Effects, Dosages, Interactions, Warnings. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD.
  4. Daratumumab – NCBI Bookshelf (nih.gov). Інформація з бази даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)”.
  5. Darzalex: Summary of Product Characteristics. Інформація з сайту Європейського агентства з лікарських засобів “European Medicines Agency”.
  6. Darzalex – daratumumab injection, solution, concentrate. Інформація з сайту “DAILYMED – US National Library of Medicine”.

 

Адаптовано 01.09.2023 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри факультетської терапії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 01.09.2023 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...