МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАПАГЛІФЛОЗИН

Назва англійською мовою: dapagliflozin.
Група/призначення:

Засоби, що застосовуються при цукровому діабеті, інгібітори натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу.

Альтернативні назви / синоніми: форксіга.

Комбінований препарат: ксігдуо (дапагліфлозин та метформін).

Діюча речовина: дапагліфлозин.
Рекомендації при вагітності:

Відсутні дані про використання у людини; дані від експериментальних тварин припускають низький ризик.

Рекомендації при лактації:  

Відсутні дані про використання у людини; потенційно токсичний.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Відсутня інформація про використання дапагліфлозину в період вагітності у людини. Дані від експериментальних тварин припускають низький ризик, але відсутність досвіду застосування у людини не дозволяє коректно оцінити ембріо-фетальний ризик. Препаратом вибору для лікування вагітних з цукровим діабетом є інсулін, тому що інші гіпоглікемічні препарати не так чітко контролюють рівень цукру. Крім того, інсулін не проникає крізь плаценту до плода, усуваючи таким чином несприятливий вплив самого препарату на плід.

Якщо гіперглікемія виникає на ранніх термінах вагітності, вона тісно асоціюється з рядом несприятливих наслідків для матері та плода, включно зі структурними аномаліями. Для попередження таких наслідків американська колегія акушерів-гінекологів рекомендує при діабеті 1 та 2 типів в період вагітності призначати інсулін, а також при гестаційному діабеті, якщо дієта не допомагає.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Репродуктивні дослідження проводились у щурів та кролів. Вплив в період органогенезу у вагітних кролів не призводив до порушень розвитку. Дози в період органогенезу у щурів, які призводили до впливу, який у 2344 разів перевищував рівень, отримуваний у людини при використанні клінічної дози 10 мг спричиняв мальформації кровоносних судин, ребер, хребців, рукоятки грудини, скелетних варіацій.  Вплив на щурів від 6-го дня вагітності до 21-го дня лактації спричиняв підвищення частоти та важкості дилятації лоханок нирок дози, яка перевищувала клінічну в 1415 разів та залежного від дози зменшення ваги на фоні дози, яка у  ≥19 разів перевищувала клінічну. Ювенільні щури, які за віком відповідають плодам людини в ІІ та ІІІ триместрах, отримували дози, які у 15 разів перевищували клінічну, що призводило до підвищення частоти та/або важкості дилятації лоханок і канальців.

Дворічне дослідження у самців і самок мишей і щурів не виявило карциногенності. Чисельні дослідження мутагенності були негативними, але в серії досліджень кластогенності in vitro  отримано позитивний результат. Фертильність тварин не порушувалась.

Інформація щодо впливу на плід:

Дапагліфлозин – селективний та зворотний інгібітор натрійзалежного котранспортера глюкози 2 типу. Призначається як додаток до дієти та фізичних вправ для покращення глікемічного контролю дорослих пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу. Рівень зв’язування з білками плазми становить 91%, період напіввиведення – 12,9 годин. Інший препарат цього класу – канагліфлозин.

Невідомо, чи дапагліфлозин проникає через плаценту. Молекулярна вага та помірно довгий період напіввиведення припускають проникнення препарату через плаценту, але високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме вплив на ембріон/плід.

Застосування препарату під час вигодовування:

Відсутня інформація про використання дапагліфозину  в період лактації у людини. Молекулярна вага та помірно довгий період напіввиведення (12,9 годин) припускають проникнення препарату до грудного молока, але високий рівень зв’язування з білками обмежуватиме кількість препарату.

Дослідження у тварин продемонстрували, що рівень препарату в молоці 0,49 від показника в плазмі матері, асоціювався з дилятацією канальців та лоханки. Оскільки формування та розвиток нирок відбувається протягом вагітності та до віку 2 років, існує такий потенційний ризик. Найчастішими побічними ефектами у дорослих при лікуванні дапагліфлозином є інфекції сечового тракту, грибкові інфекції у жінок, назофарингіт. Якщо жінка приймає цей препарат в період грудного вигодовування, немовля слід моніторувати на предмет цих ефектів.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” (http://www.reprotox.org).
  3. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK500971/.

 

Адаптовано 15.06.2021 р.:
Еріка Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету.
Переглянуто редакційною колегією 16.06.2021 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!