МБФ "ОМНІ-мережа для дітей"
Інформація про чинники, які порушують розвиток дітей

ДАНТРОЛЕН

Назва англійською мовою: dantrolene.
Група/призначення: міорелаксант.

Призначається в якості релаксанта скелетних м’язів для лікування спастичності м’язів (ригідність і спазми), спричиненої певними станами, такими як ураження спинного мозку, інсульт, дитячий церебральний параліч, розсіяний склероз.

Дантролен також використовується для лікування і профілактики спастичності, спричиненої злоякісною гіпертермією (швидке підвищення температури тіла та виражене скорочення м’язів внаслідок застосування певних типів анестезії).

Міорелаксанти протипоказані в період вагітності, за винятком ургентних випадків.

Альтернативні назви / синоніми:

Дантріум, ревонто, ріанодекс.

Діюча речовина: дантролен.
Рекомендації при вагітності:

Обмежені дані про використання у людини – призначати тільки в ургентних випадках (злоякісна гіпертермія).

Рекомендації при лактації:

Утримуватись від грудного вигодовування – не рекомендовано.

Прийом під час вагітності (короткий висновок):

Досвід застосування у вагітних обмежений кількістю випадків та періодом застосування – незадовго до пологів. Не повідомляється про несприятливий вплив на плід або новонародженого. Співвідношення ризик : користь від застосування ще не встановлено. Відсутня інформація про використання препарату у вагітних жінок в І та ІІ триместрах.

Інформація щодо досліджень на тваринах:

Дослідження у щурів та кролів з дозами, які у 7 разів перевищували пероральну рекомендовану для людини продемонстрували ембріолетальність та зниження рівня виживання дитинчат. Не відзначено підвищення частоти вроджених вад, діагностовано підвищення частоти малих скелетних варіацій, які пов’язали з материнською токсичністю. У вагітних овець дози, порівняльні з використовуваними у людини не призводили до несприятливих наслідків.

Інформація щодо впливу на плід:

В акушерстві єдиним показом до використання дантролену є попередження або лікування злоякісної гіпертермії.

Відсутні повідомлення про використання препарату з приводу спастики м’язів в І та ІІ триместрах вагітності. Три дослідження інформують про трансфер дантролену через плаценту у людини, співвідношення пуповина : сироватка матері становило 0,29-0,69.

Двох жінок зі схильністю до злоякісної гіпертермії (malignant hyperthermia susceptibility) лікували пероральними дозами дантролену перед процедурою кесаревого розтину. Одна жінка отримувала 100 мг двічі на день протягом 3 днів перед плановою індукцією пологів. Друга жінка отримала 150 мг на початку пологів та другу дозу 100 мг через 6 годин. Обом жінкам провели кесаревий розтин. Жодна з жінок не зазнала впливу препаратів-тригерів злоякісної гіпертермії, також не виявлено ускладнень у жінок і немовлят. Концентрація препарату в пуповині та крові двох жінок була наступною: 0,40 та 1,38 мкг/мл (співвідношення 0,29) і 1,39 та 2,70 мкг/мл (0,51) відповідно.

Друге повідомлення описало профілактичне використання дантролену, призначеного як одногодинна внутрішньовенна інфузія (2,2 мг/кг) за 7,5 годин до вагінальних пологів під епідуральною анестезією, народилась здорова дитина. У матері виявили схильність до злоякісної гіпертермії при попередній біопсії м’язів. На момент пологів концентрація дантролену в пуповині та крові матері становила 2,1 та 4,3 мкг/мл відповідно, співвідношення 0,48. У матері проявів злоякісної гіпертермії не було, в новонародженого не виявлено пригнічення дихання чи м’язової слабкості.

Дослідження, опубліковане у 1988 році, описало 20 вагітних зі злоякісною гіпертермією з використанням дантролену в дозі 100 мг/день протягом 5 днів перед пологами та 3 дні після пологів. Трьом жінкам провели кесаревий розтин. Оскільки діагнози жінок були відомі, їм не призначали препарати, які є тригерами і, таким чином, не спостерігали ознак синдрому. До та після прийому дантролену плоди мали нормальні біофізичні профілі. Середня концентрація дантролену перед пологами у матері становила 0,99 мкг/мл, а в крові – 0,68 мкг/мл, співвідношення 0,69. Середній період напіввиведення дантролену в сироватці новонародженого становить 20 годин. Поглиблене тестування новонароджених до 3 днів після народження не виявило несприятливих наслідків від препарату.

Жінці із злоякісною гіпертермією, підтвердженою біопсією м’язів, призначили профілактично 600 мг дантролену зростаючими дозами за 3 дні перед повторним кесаревим розтином. Під час першого хірургічного втручання розвинулась злоякісна гіпертермія, але не цього разу. З немовлям все було гаразд.

Ані у плодів, ані у новонароджених з впливом дантролену невдовзі перед пологами не відзначали ускладнень, спричинених препаратом, але деякі дослідники не рекомендують профілактичне застосування через відсутність підтвердженої безпечності для плода та тому, що рівень злоякісної гіпертермії у пацієнтки під анестезією є низьким.

Новіші дослідження наводять частоту злоякісної гіпертермії: 1/12000 анестезій у дітей і 1/40000 у дорослих. Рекомендується уникати призначення анестетиків, які можуть відігравати роль тригера злоякісної гіпертензії, проводити ретельний моніторинг в пологах, бути готовим до надання допомоги у випадку ускладнень.

Застосування препарату під час вигодовування:

Дантролен проникає до грудного молока. У 37-річної жінки при ургентному кесаревому розтині під загальною анестезією (сукцинілхолін, тіопентал, оксид азоту, кисень, ізофлуран) розвинулась тахікардія, респіраторний ацидоз, гіпертермія. Після пологів і перерізання пуповини було призначено внутрішньовенно 160 мг дантролену. Протягом наступних 3 днів жінці поступово знижували внутрішньовенну дозу: 560 мг в 1-й день, 320 мг на 2-й і 80 мг на 3-й день.  Протягом цих днів не проводилось грудне вигодовування. Було отримано 7 зразків грудного молока  за 84 години після першої дози. Концентрація дантролену в грудному молоці коливалась від максимального рівня 1,2 мкг/мл (на 2-й день, через 36 годин після першої дози, всього на цей момент отримано 720 мг препарату) до 0,05мкг/мл на 3-й день (загальна отримана доза 1120 мг). Період напіввиведення з молока становив 9,02 години. Таким чином, якщо почекати 2 дні після останньої дози дантролену, щоб розпочати грудне вигодовування, ризик для немовляти буде незначним.

Вплив на фертильність (чоловіків та жінок): відсутня інформація.
Адаптовано за матеріалами:
  1. Briggs G, Freeman R, Towers C, Forinash A. Drugs in Pregnancy and Lactation: a Reference Guide to Fetal and Neonatal Risk. Eleventh edition, 2017, Wolters Kluwer. 1646 pages. ISBN: 978-1-4963-4962-0.
  2. Інформаційна система Центру репродуктивної токсикології “Reprotox” – http://www.reprotox.org.
  3. Інформація з бази даних “Drugs.com” – Dantrolene Use During Pregnancy.
  4. Інформація з бази даних “RxList” мережі WebMD – Dantrium IV (Dantrolene Sodium for Injection): Uses, Dosage, Side Effects, Interactions, Warning.
  5. База даних “Drugs and Lactation Database (LactMed)” – Dantrolene.
  6. Wong C. Analgesia and Anesthesia for Labor and Delivery. Glob. libr. women’s med., (ISSN: 1756-2228) 2009; DOI 10.3843/GLOWM.10216.
  7. Drugs During Pregnancy and Lactation: Treatment Options and Risk Assessment. Third Edition, edited by Christof Schaefer, Paul Peters, and Richard K. Miller. Elsevier, 2015. 892 pages.

 

Адаптовано 11.08.2022 р.:
Е.Й. Пацкун, лікар-генетик, кандидат медичних наук, доцент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії Ужгородського національного університету
Переглянуто редакційною колегією 11.08.2022 р.


Будь ласка, дайте відповідь на ці чотири питання:

Хто Ви?

Результати

Loading ... Loading ...

Ваша оцінка сайту УТІС:

Результати

Loading ... Loading ...

Для чого потрібна інформація?

Результати

Loading ... Loading ...

Чи Ви ще повернетесь на наш сайт?

Результати

Loading ... Loading ...

Всього статей

1443

Наші сайти
Мистецтво
Мистецтво
Навчання
Навчання
Інформація
Інформація
Information
Information
Help Me!